Zwangerschap en suikerziekte

Bij diabetes (suikerziekte) is er te veel suiker in uw bloed. Diabetes type 1 of 2 kan al bestaan voordat u zwanger bent. Krijgt u tijdens uw zwangerschap diabetes, dan gaat het meestal om zwangerschapsdiabetes. Diabetes kan gevolgen hebben voor de zwangerschap of de bevalling, zowel voor uzelf als voor uw baby. Het is belangrijk dat de bloedsuikerspiegel onder controle wordt gehouden en dat u begeleid wordt door de gynaecoloog, de internist, de diabetesverpleegkundige en eventueel door de diëtiste. 

Ontstaan tijdens de zwangerschap

Ontstaat tijdens de zwangerschap diabetes, dan gaat het meestal om zwangerschapsdiabetes. Meestal hebt u hierbij geen klachten, maar het is wel belangrijk de bloedsuikerspiegels zo normaal mogelijk te houden. U hebt een grotere kans op zwangerschapsdiabetes:

  • als er in uw familie (ouderdoms-)diabetes voorkomt,
  • als uw eerdere kinderen een hoog geboortegewicht hadden,
  • wanneer u bij een vorige zwangerschapzwangerschapsdiabetes had, 
  • wanneer een van uw kinderen al voor de geboorte is overleden,
  • als u overgewicht heeft.

Onderzoek en behandeling

Om te bepalen of u (aanleg voor) diabetes hebt zijn er verschillende laboratoriumtesten. In het Bravis ziekenhuis gebruiken we de orale glucosetolerantietest (OGTT). Hebt u een hogere kans op zwangerschapsdiabetes, dan vindt de OGTT routinematig plaats tijdens de zwangerschap.

De behandeling is afhankelijk van de waarden die bij het onderzoek zijn gevonden en bestaat uit een dieet of insuline. Tijdens deze behandeling wordt de bloedsuikercontrole gedaan met behulp van een vingerprik.

Zwangerschap en bevalling bij diabetes

Wanneer er tijdens de zwangerschap diabetes wordt vastgesteld, wordt u door de verloskundige naar de gynaecoloog verwezen. Vindt de behandeling plaats met insuline, dan zal de bevalling ook in het ziekenhuis bij de gynaecoloog plaatsvinden. Vaak wordt er gekozen voor een inleiding van de bevalling rond 38-39 weken.

Meer informatie

terug naar zwangerschap

Contactgegevens gyn def.JPG