Ziekenhuisapotheek

De ziekenhuisapotheek van het Bravis ziekenhuis verzorgt de medicijnen voor patiënten die opgenomen zijn in het Bravis ziekenhuis. Tijdens opname in het ziekenhuis wordt de medicatie die u gebruikt verstrekt door de ziekenhuisapotheek. In een enkel geval, bv de anticonceptiepil of een oogdruppel, wordt u gevraagd om uw eigen medicijnen te gebruiken.

De ziekenhuisapotheek heeft niet alle geneesmiddelen die in Nederland verkrijgbaar zijn in de apotheek op voorraad. Medicijnen met dezelfde werkzame stof hebben in het ziekenhuis soms een andere naam of een ander uiterlijk. Ook kan het zijn dat er in overleg met de specialist voor een ander geneesmiddel met dezelfde werking is gekozen. Als u vragen heeft over de geneesmiddelen die u bij ons krijgt, kunt u terecht bij uw arts, de verpleegkundige op uw afdeling of vragen naar de ziekenhuisapotheker.

Wie bewaakt mijn medicijngebruik in het ziekenhuis?

In dit filmpje over medicijngebruik komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het in beeld brengen van de medicijnen die thuis worden gebruikt
  • Het bewaken van de dosering van medicijnen en of verschillende medicijnen samen gebruikt mogen worden
  • Het bereiden van bepaalde medicijnen
  • Het afstemmen van de dosering op de bloedspiegel

Uitwisselen van informatie

Het Bravis ziekenhuis is verplicht om uw medicijnen te controleren. Dit doen we voor uw veiligheid. De controle vindt plaats bij iedere ziekenhuisafspraak/opname. Wij hebben onze apotheker van het ziekenhuis gevraagd deze informatie op te vragen via het Landelijk Schakelpunt (LSP), een beveiligd platform waar onder andere medicatiegegevens van de eigen apotheek kunnen worden opgevraagd. Dit kan alleen als u toestemming bij uw apotheek heeft gegeven.

Via www.volgjezorg.nl kunt u controleren wie uw gegevens heeft ingezien. In het geval dat het Bravis ziekenhuis uw medicatiegegevens heeft opgevraagd, staat daar de naam van één van onze apothekers bij.

Bij elke opname wordt met u een opnamegesprek gevoerd door een apothekersassistent over uw de medicatie die u gebruikt. Dit kan ook tijdens het preoperatief spreekuur door een anesthesiemedewerker. Dit is nodig om vast te stellen welke medicatie u precies gebruikt en of u allergieën heeft. Het gesprek kan zowel telefonisch van tevoren plaatsvinden als op de dag van opname. Vervolgens controleren de apothekersassistent en de ziekenhuisapotheker op doseringen, wisselwerking tussen de medicijnen en andere ongewenste situaties. Daarnaast zorgt de ziekenhuisapotheek ervoor dat de medicijnen die u nodig heeft, aanwezig zijn op de verpleegafdeling waar u verblijft. De medicijnen worden daarna door de verpleegkundige aan u uitgedeeld/toegediend.

Ontslag

Na uw bezoek bij de specialist of bij ontslag uit het ziekenhuis kunt u direct bij de poliklinische apotheek uw medicijnen meenemen.

Voor het ontslag komt een apothekersassistent uit het ziekenhuis een ontslaggesprek met u voeren over de medicatie, wat is gewijzigd t.o.v. voor de opname en over het doorgeven van het ontslagrecept naar de poliklinische apotheek of een andere apotheek. Uw medicijnen liggen daar klaar als u langs komt.

Vragen

Vragen tijdens uw verblijf over uw medicijnen en mogelijke bijwerkingen kunt u stellen aan uw arts of aan de verpleegkundige. Zij kunnen u in contact brengen met een apothekersassistente of een apotheker van de ziekenhuisapotheek. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de ziekenhuisapotheek.

Voor vragen over uw medicijnen kunt u ook terecht op www.apotheek.nl. Hier vindt u meer informatie over geneesmiddelen, waarvoor ze gebruikt worden en de bijwerkingen.

Informatie

Voor meer informatie over de algemene gang van zaken in ons ziekenhuis, ziektebeelden of patiëntenorganisaties kunt u terecht bij het Patiënten Service Bureau.