Zelfmeten

Bij Accureon Trombosezorg bestaat de mogelijkheid om zelf uw INR te meten. Dit betekent dat u zelf de INR-waarde meet door middel van een vingerprik. Het voordeel van zelfmeten is dat u de Trombosedienst slechts een paar maal per jaar hoeft te bezoeken en niet meer naar de prikpost hoeft te gaan.

U komt in aanmerking voor zelfmeting indien:

  • Er sprake is van een langdurige antistollingsbehandeling, voor onbepaalde tijd.
  • Om aan het zelfmeet-programma deel te kunnen nemen heeft u een computer met internetverbinding nodig. Het is noodzakelijk dat u hier goed mee om kan gaan.
  • De arts Trombosedienst akkoord gaat.

Training

Om zelf uw INR te kunnen gaan meten, bent u verplicht een training te volgen en deze met goed gevolg af te sluiten. U ontvangt dan hiervoor certificaat. U wordt tijdens de training begeleid door een doseeradviseur van het zelfmeet-team van de Trombosedienst. De Trombosedienst verzorgt een trainingsochtend die ongeveer 2,5 uur duurt en waarin u wegwijs gemaakt wordt in de bediening van het apparaat en de manier van prikken. 

Na een week van oefenen komt u terug bij de doseeradviseur.Er wordt bekeken hoe het gegaan is en de laatste informatie wordt gegeven. Indien het meten verder geen problemen oplevert, krijgt u de benodigdheden mee om gedurende 3 maanden wekelijks een controle uit te voeren. Na 3 maanden volgt er een evaluatiemoment bij de Trombosedienst.

Nadat u bent opgeleid, komt u halfjaarlijks naar de Trombosedienst voor controle van het zelfmeet-apparaat en uitlevering van de bijbehorende controlestrips en –lancetten.

Het is de bedoeling dat u op een vaste dag 's morgens meet en de trombosedienst dezelfde dag nog de INR, via het beveiligde webportaal Tropaz doorgeeft.

Kosten

De kosten voor de training zijn hoger dan het eigen risico van uw ziektekostenverzekering. De jaarlijkse kosten van het zelf meet programma zijn hoger dan de reguliere manier van prikken en doseren. Houd er daarom rekening mee dat mogelijk (een deel van ) de kosten ten laste komt van uw eigen risico.

CoaguChek

Accureon Trombosezorg heeft meetsystemen van Roche. Hieronder vindt u meer informatie over het gebruik van de meter.

 

Gebruiksaanwijzing CoaguChek INRange

 

 

 Informatie en handleiding 

Op de website van Roche vindt u meer informatie en een handleiding.

 


terug naar startpagina Accureon Trombosezorg

Accureon logo.jpg