Wetenschappelijk onderzoek

terug naar wetenschap

Het doel van medisch wetenschappelijk onderzoek is het verbeteren van de patiëntenzorg door nieuw oorzaken van ziektes te vinden of betere behandelmethoden te onderzoeken. Bij medisch wetenschappelijk onderzoek zijn in Bravis vaak patiënten betrokken. De Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) bepaalt aan welke voorwaarden onderzoek moet voldoen. Zo zijn de onderzoekers en medewerkers die betrokken zijn bij het onderzoek hierin gekwalificeerd middels een examen.

WMO en CCMO 

Binnen Bravis vindt door artsen en andere professionals wetenschappelijk onderzoek met patiënten plaats. Onderzoek met mensen moet een medisch-ethische toets ondergaan als het voldoet aan de voorwaarden van de “Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen” (WMO). Onderzoek wordt gezien als WMO-plichtig wanneer het voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

  • Er is sprake van medisch-wetenschappelijk onderzoek, en
  • Personen worden aan handelingen onderworpen of er worden hen gedragsregels opgelegd.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) is een landelijke organisatie die de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek waarborgt. Meer informatie hierover is te vinden op de website. Op de website is ook aanvullende informatie beschikbaar over de regelgeving omtrent toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

WMO-plichtig onderzoek

WMO-plichtige onderzoek waaraan Bravis deel neemt als site dient eerst beoordeelt te zijn door een erkende METC. Na goedkeuring van de METC dienen de documenten omtrent het onderzoek ingediend te worden bij de secretaris van de protocollen advies commissie (PAC). Wanneer Bravis het initiatief nemende centrum is bij een WMO-plichtige studie dient de onderzoeker alle benodigde documenten in te dienen bij een erkend METC. Meer informatie hierover kan gevonden worden op de website van de CCMO.

Proefpersonenverzekeringen zijn alleen verplicht bij WMO-plichtige studies. Het initiërende centrum is verantwoordelijk voor het afsluiten van de proefpersonenverzekering  voor alle deelnemende centra.

Niet WMO-plichtig onderzoek

Niet-WMO plichtig onderzoek betreft onder andere wetenschappelijk onderzoek waarbij lichaamsmateriaal nader gebruikt wordt of waarbij onderzoeksgegevens verkregen worden door bestudering van medische dossiers. Onderzoek wat niet onder de WMO valt, valt uiteraard wel onder andere wetten, zoals de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wanneer er twijfel bestaat of het onderzoek WMO-plichtig is, kunt u op de website van CCMO de richtlijnen nagaan, en in twijfelgevallen laten toetsen bij een erkende METC of het onderzoek WMO-plichtig is.

De Raad van Bestuur van Bravis wil graag inzicht hebben in alle lopende onderzoeksprojecten in Bravis en de kwaliteit hiervan garanderen. Daarom moet ook niet WMO-plichtig onderzoek getoetst worden door de protocollen advies commissie (PAC). De PAC geeft advies aan de Raad van Bestuur over de lokale haalbaarheid van de studies.