Lid Cliëntenraad

Voor een eerste zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid van verlenging voor een periode van vier jaar.

 

 

Het nieuwe lid van de Cliëntenraad wordt op voordracht van de zittende leden door de Raad van Bestuur benoemd. 


Waar gaat u werken?

De Cliëntenraad van het Bravis ziekenhuis is een onafhankelijke belangenorganisatie voor alle cliënten (patiënten en bezoekers) van het ziekenhuis. De Cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers. De leden wonen in het werkgebied van het ziekenhuis en voelen zich betrokken bij de ontwikkelingen van het ziekenhuis. 

De Cliëntenraad vindt zijn oorsprong in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en heeft als taak het behartigen van gemeenschappelijke belangen van cliënten. Dit doet hij door het beleid van het ziekenhuis kritisch te volgen en hierover, gevraagd en ongevraagd, advies uit te brengen aan de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad is alert op ontwikkelingen die voor de cliënt van belang (kunnen) zijn en laat zich door/over de organisatiedelen informeren.

De Cliëntenraad bestaat conform het Instellingsbesluit uit ten minste vijf en ten hoogste

negen leden. Momenteel hebben negen personen zitting in de raad (acht per 1 juni 2019). De Cliëntenraad wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris.

 

Wat verwachten we van u?

U stelt de belangen van de cliënten voorop en wilt participeren vanuit het cliëntenperspectief. U kunt samenwerken in een bestuurlijke omgeving en beschikt daarvoor over voldoende bestuurlijk inzicht, sociale en communicatieve vaardigheden.

 

Van leden van de Cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

 • Geïnteresseerd zijn in de gezondheidszorg in het algemeen en in de patiëntenzorg in het ziekenhuis in het bijzonder;
 • Gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het ziekenhuis te behartigen;
 • Bereid zijn om voldoende tijd te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken;
 • Woonachtig zijn in het werkgebied van Bravis ziekenhuis;
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • In staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen, met name vanuit het cliëntenperspectief;
 • Zich kunnen inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen;
 • Een kritische, positieve en open houding hebben;
 • Een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling hebben;
 • Beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • In teamverband kunnen functioneren.

NB: In het belang van de onafhankelijkheid van de Cliëntenraad bent u niet in dienst of een direct familielid van een medewerker van Bravis ziekenhuis.

 

Wat hebben we u te bieden?

U wordt benoemd voor een eerste zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid van verlenging voor een periode van vier jaar. Het betreft een onbezoldigde functie. De streefdatum van aantreden is 1 juli 2019. De Cliëntenraad heeft als vaste vergaderdag de woensdagavond (10x per jaar). De overlegvergadering met de Raad van Bestuur vindt plaats op vrijdagochtend (5x per jaar). Binnen de Cliëntenraad zijn commissies ingesteld die de plenair te bespreken onderwerpen voorbereiden. Elk lid van de Cliëntenraad maakt deel uit van twee commissies.

Hoe solliciteert u?

U kunt tot 7 mei 2019 uw belangstelling voor de functie kenbaar maken bij de voorzitter van de Cliëntenraad, de heer Ad Vos. U kunt dit doen door uw sollicitatiebrief en CV te uploaden als Word- of PDF-bestand via onze website, door te mailen naar clientenraad@bravis.nl of door een brief te sturen naar het adres Cliëntenraad Bravis ziekenhuis, Postbus 999, 4700 AZ Roosendaal.

Bent u benieuwd hoe het is om te werken in het Bravis ziekenhuis, bekijk dan onderstaand filmpje:

https://youtu.be/YrYvk2X6bhk

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies Boogert, ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad via telefoonnummer (088) 706 76 68 (op maandag- en dinsdagochtend) of via telefoonnummer (088) 706 78 75 (op woensdag, donderdag en vrijdagochtend).

Vacatures zoeken