Stage lopen in het Bravis ziekenhuis

Jaarlijks stelt het Bravis ziekenhuis een aantal stageplaatsten beschikbaar voor leerlingverpleegkundigen die de BOL-opleiding volgen (niveau 4) en voor leerlingverpleegkundigen voltijd en deeltijd niveau 5. In het Bravis ziekenhuis is het tevens mogelijk om het duale opleidingstraject tot verpleegkundige niveau 5 te volgen. Meer informatie vind je bij het onderdeel opleidingsplaats.

Stage vanuit de opleiding tot verpleegkundige
Deze plaatsen zijn uitsluitend gereserveerd voor leerlingverpleegkundigen van het ROC West-Brabant en Avans Hogeschool Breda en worden georganiseerd door het Regionaal Bureau Beroepspraktijkvorming (RBB).

Beroeps- en werkveldoriëntatie
Voor leerlingen van het VMBO, MAVO, HAVO en VWO is het momenteel niet mogelijk een oriënterende bvp-periode te lopen van een of enkele dagen in het ziekenhuis. Zodra er weer mogelijkheden ontstaan, wordt dit op deze website weergegeven.

MBO-, HBO-studenten of studenten aan het Wetenschappelijk Onderwijs kunnen stage lopen als verplicht onderdeel van de opleiding of als afstudeerproject. U kunt uw schriftelijk stageverzoek richten aan de afdeling waar u stage wilt lopen. U wordt gevraagd de volgende onderdelen duidelijk in uw brief aan te geven:

  • De opleiding die u volgt en het leerjaar
  • De afdeling waar u stage wilt lopen
  • De stageperiode en het aantal uren per week
  • Een heldere omschrijving van uw leerdoelen

Uw stageverzoek wordt behandeld door de leidinggevende van de betreffende afdeling. Op basis van onder andere de beschikbaarheid van begeleiding en de mogelijkheid om uw stage volgens uw leerdoelen invulling te geven, wordt uw stageverzoek beoordeeld. U ontvangt hierover bericht.

Stage opleiding Verloskunde
Voor de opleiding Verloskunde wordt in het Moeder & Kindcentrum alleen samengewerkt met de Verloskunde Academie Rotterdam en de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Stageverzoeken vanuit andere opleidingsinstituten worden niet in behandeling genomen.

Stage opleiding (Medische) Psychologie
Voor het schooljaar 2016 - 2017 zijn er binnen de Medische Psychologie geen stage-mogelijkheden.
Op de PAAZ is er 1 GZ stageplaats per schooljaar beschikbaar voor een student die de master psychologie volgt. De sollicitatie voor deze stageplaats vindt plaats in het voorjaar.

Stage opleiding Pedagogiek/SPH
Voor het schooljaar 2016 - 2017 is er geen stageplaats meer beschikbaar op de afdeling pedagogiek binnen de afdeling Kind en Jeugd.
Er is 1 stageplaats per schooljaar beschikbaar bij de afdeling Pedagogiek.
De sollicitatie voor deze stageplaats vindt plaats in het voorjaar.


Stagevergoeding
Conform de CAO Ziekenhuizen ontvangt u een stagevergoeding indien u voldoet aan de voorwaarden die in deze CAO zijn opgenomen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over stageplaatsen in het Bravis ziekenhuis? Stuur dan een e-mail naar hrm@bravis.nl. Uiteraard kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het secretariaat van HRM, tel. 088 - 70 67 876.