Wat vind ik in MijnBravis?

 

In MijnBravis kunt u de volgende onderdelen bekijken:

 • Afspraken
 • Dossier 
 • Vragenlijsten
 • Persoonlijke gegevens
 • Informatie 

We leggen per onderdeel kort uit welke informatie u kunt verwachten. 

Afspraken

Gepland
Hier ziet u uw afspraken in de polikliniek en uw afspraken voor een opname in het ziekenhuis. U kunt in MijnBravis tot 24 uur van tevoren een afspraak verplaatsen of afzeggen. Het afzeggen van een afspraak valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. 

Nog te plannen
Hier staan uw verwijzingen, afspraken en opnames waarvan de datum nog niet bekend is. Deze plannen wij vaak automatisch voor u in. Bij een verwijzing verwijst uw huisarts of andere verwijzer u door naar ons ziekenhuis. Sommige verwijzingen kunt u zelf inplannen. 

Geschiedenis
Hier vindt u uw afspraken, opnames en verwijzingen die in het verleden hebben plaatsgevonden. 

Online inchecken 
U kunt zich ook online alvast aanmelden voor uw afspraak. Dit kan vanaf twee dagen van tevoren. Er verschijnt dan een knop 'online inchecken' bij uw afspraak. Met online inchecken kunt u alvast uw persoonlijke gegevens controleren en aanpassen als dit nodig is. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Contactgegevens
 • Huisarts, apotheker en verzekering
 • Vragenlijsten
 • Toestemmingen om gegevens te mogen delen

Na het online aanmelden ontvangt u via e-mail een QR-code. Deze neemt u (geprint of digitaal) mee naar het ziekenhuis. U scant de QR-code bij de aanmeldzuil. Heeft u meerdere afspraken op één dag? Dan scant u voor elke afspraak de QR-code opnieuw. De QR-code is één dag geldig.


Dossier

U kunt via MijnBravis verschillende onderdelen van uw medisch dossier bekijken:

 • Allergieën
 • Behandelbeperkingen
 • Brieven 
 • Diagnoses
 • Functionele en mentale status
 • Implantaten
 • Intoxicaties
 • Medicijnen
 • Metingen
 • Signaleringen
 • Uitslagen en verslagen van onderzoeken
 • Voedingsadviezen en -voorschriften

Wilt u meer weten? In MijnBravis leggen we bij elk onderdeel uit welke informatie u ziet.  

Vragenlijsten

Uw zorgverlener kan aanvullende informatie van u nodig hebben. Daarvoor worden vragenlijsten gebruikt. In MijnBravis staan uw nieuwe en eerder ingevulde vragenlijsten.

Gegevens

In MijnBravis staan uw gegevens uit de Basisregistratie Personen en de administratie van ons ziekenhuis. U kunt hier uw telefoonnummer, e-mailadres en apotheekgegevens wijzigen. 

N.B. In MijnBravis wordt alleen de basisverzekering vermeld. Aanvullende verzekeringen worden niet getoond.

Informatie

U vindt informatie als u vragen heeft over uw medisch dossier of het gebruik van MijnBravis

Terug naar MijnBravis