Wat is COPD?

COPD is een verzamelnaam voor longaandoeningen als chronische bronchitis en longemfyseem. Heeft u COPD, dan kunt u last hebben van symptomen als kortademigheid, vermoeidheid, langdurig hoesten, slijmvorming in de luchtwegen, een verslechterde longfunctie en een verminderde conditie. Deze symptomen kunnen aangewakkerd worden door roken, luchtvervuiling, airconditioning of weersomstandigheden als een hoge luchtvochtigheid en warm weer. Ook erfelijkheid kan een factor zijn om COPD te ontwikkelen. In het onderstaand filmpje wordt op een eenvoudige manier uitgelegd wat COPD is.


Bron: Longfonds
 

Behandelingen bij COPD

Genezen van COPD kan helaas niet. Wel kunt u met behandelingen en een gezonde manier van leven de nadelige gevolgen zoveel mogelijk beperken. COPD-patiënten worden in het Bravis ziekenhuis behandeld door de longarts, longverpleegkundige, diëtist en fysiotherapeut. Zij begeleiden u elk vanuit hun vakgebied en stemmen de behandeling op elkaar af. Zo nemen zij een spirometrisch onderzoek bij u af, passen zij uw dieet aan, begeleiden u bij uw ziekte en medicatie én bedenken zij een beweegprogramma waarmee u uw spierkracht kunt trainen. Om de zorg te stroomlijnen werken wij met een speciaal COPD-spreekuur en een longcarrousel voor COPD-patiënten.
 

Zorgpad COPD

Diverse zorgverleners uit westelijk West-Brabant werken sinds begin 2016 samen in een zorgpad COPD. In het zorgpad werken de longartsen van het Bravis ziekenhuis, huisartsen, apothekers, verpleeghuisartsen, thuiszorgmedewerkers, diëtisten, ergotherapeuten en fysiotherapeuten nauw met elkaar samen. Hierdoor kunnen zij de zorg leveren die op u is afgestemd. Tijdens én na uw ziekenhuisopname. Het doel van deze samenwerking is het voorkomen van een longaanval.
Een hulpmiddel in het zorgpad COPD is het bijhouden van het Individueel Zorg Plan (IZP). U en alle hulpverleners die bij uw behandeling zijn betrokken leggen doelstellingen, voortgang, afspraken, etc. vast in het IZP. Hierdoor krijgt u meer inzicht in de effecten van de behandelingen en uw persoonlijke omstandigheden.

Elders op de website vindt u meer informatie over de behandelingen en een gezonde manier van leven. Ook kunt u meer informatie lezen over de afdelingen Longgeneeskunde van het Bravis ziekenhuis.