Wat doet de Cliëntenraad?

Meedenken, -praten en -beslissen

De Cliëntenraad steunt de visie van het ziekenhuis waarin professionaliteit en gastvrijheid centraal staan. De raad denkt mee, praat mee en beslist mee over onderwerpen die voor de cliënt van belang zijn. Daarnaast zorgt de Cliëntenraad dat het vastgestelde beleid op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

Patiëntenparticipatie

De Cliëntenraad heeft patiëntenparticipatie als belangrijkste aandachtspunt benoemd en pakt dit onderwerp proactief op. Patiëntenparticipatie is het inbrengen en benutten van de specifieke ervaringsdeskundigheid van patiënten, cliënten en hun naasten bij onderzoek, beleid en kwaliteit van zorg.

Overleg

De Cliëntenraad voert regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en andere partijen binnen het ziekenhuis. Indien gewenst laat de Cliëntenraad zich door externe organisaties adviseren. 

Individuele klachten

De Cliëntenraad richt zich niet op individuele belangen en klachten. Deze kunnen worden voorgelegd aan het Patiënten Service Bureau en/of aan de klachtencommissie.

terug naar CR

Complimenten en klachten

Heeft u een compliment voor onze medewerkers? Laat het ons weten. Ook klachten of verbeteringen over onze dienstverlening horen wij graag.