Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823a 

Wachttijden polikliniek/diagnostiek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme, ongeacht de locatie. Wilt u door een specifieke arts behandeld worden of heeft u voorkeur voor een locatie, dan kan de wachttijd langer zijn dan hieronder aangegeven.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de arts met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen.
* De wachttijd voor behandelingen wordt berekend volgens de geldende NZa beleidsregels. Is een behandeling in de voorgaande drie maanden minder dan vijftien keer uitgevoerd, dan kan hiervoor geen wachttijd berekend worden.

Verwachte wachttijd behandeling

Hier wordt een meer realistische, marktconforme wachttijd getoond waarbij rekening wordt gehouden met diverse (interne) factoren, zoals vakanties, extra inzet medewerkers e.d. Indien hier geen wachttijd wordt getoond, geldt de berekende wachttijd voor behandeling volgens de NZa beleidsregels.

Peildatum: elke maandag
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

Wachttijd

Wachttijdberekening volgens NZa beleidsregels Verwachte wachttijd behandeling
Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Anesthesiologie Polikliniekbezoek 5
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 3
Cardiologie Polikliniekbezoek 7
Chirurgie Polikliniekbezoek 5
Operatie aorta 21
Operatie borstkanker 20
Operatie darmkanker 21
Operatie dikke darm 18
Operatie galblaas verwijderen 11
Operatie halsslagader
Operatie liesbreuk 32
Operatie maagkanker
Operatie spataderen
Spataderbehandeling overig 22
PAOD
Carpaal tunnel syndroom 22
Dermatologie Polikliniekbezoek 14
Spataderen 28
Geriatrie Polikliniekbezoek 8
Gynaecologie Polikliniekbezoek 21
Baarmoederverwijdering 30
Eierstokkanker
Sterilisatie bij de vrouw
Stressincontinentie 42
Plastische chirurgie Polikliniekbezoek 16
Borstvergroting
Borstverkleining
Buikwandcorrectie
Carpaal tunnel syndroom 20
Dupuytren 121
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 24
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO) Polikliniekbezoek 14
Neus- en/of keelamandelen 26
Neustussenschot 52
Oorbuisjes 14
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 24
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek 11
Maag-, darm-, leverziekten Polikliniekbezoek 27
Gastrodudenoscopie 15
Coloscopie 35
Rectosigmoïdoscopie 23
Neurologie Polikliniekbezoek 24
Neurochirurgie: herniaoperatie 52
Neurochirurgie: Neurolyse 56
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator
Oogheelkunde Polikliniekbezoek 46
Staaroperatie 76
Orthopedie Kliniek Polikliniekbezoek 7
Totale heupoperatie 30
Totale knieoperatie 58
Kijkoperatie knie 41
Meniscusoperatie 38
Carpaal tunnel syndroom 20
Hernia 52
Pijncentrum Bravis Polikliniekbezoek 5
Ruggenmerg- / neurostimulator ** 58
Reguliere pijnbehandeling 9
Psychiatrie Polikliniekbezoek 24
Radiologie MRI-scan 22
CT-scan 17
Reumatologie Polikliniekbezoek 10
Revalidatie Polikliniekbezoek 8
Urologie Polikliniekbezoek 28
Blaasverwijdering bij kanker
Operatie prostaatkanker 54
Sterilisatie bij de man 49

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Transparantieregeling zorgaanbieders ggz - NR/REG-1917

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.

NZa

Wachttijdbestand t.b.v. NZa