Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling aanleveren wachttijden medisch specialistische zorg - NR/REG-2127

Wachttijden polikliniek/diagnostiek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme, ongeacht de locatie. Wilt u door een specifieke arts behandeld worden of heeft u voorkeur voor een locatie, dan kan de wachttijd langer zijn dan hieronder aangegeven.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de arts met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen.

Actuele wachttijd behandeling

Hier wordt een meer realistische, marktconforme wachttijd getoond waarbij rekening wordt gehouden met diverse (interne) factoren, zoals vakanties, extra inzet medewerkers e.d. Indien hier geen wachttijd wordt getoond, geldt de berekende wachttijd voor behandeling volgens de NZa beleidsregels.

Peildatum: elke maandag
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

In geval van spoed kan de patiënt na overleg tussen huisarts en specialist sneller terecht dan de wachttijden aangeven.

 

Wachttijd

Wachttijdberekening volgens NZa beleidsregels Actuele wachttijd behandeling
Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Anesthesiologie Polikliniekbezoek 24
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 3
Cardiologie Polikliniekbezoek 1
Chirurgie Polikliniekbezoek 15
Operatie aorta 28
Operatie borstkanker 28
Operatie darmkanker 28
Operatie dikke darm 28
Galblaas verwijderen 35 60
Operatie halsslagader 10
Behandeling liesbreuk open 27 30
Behandeling navelbreuk 34
Behandeling aandoening anus 25
Spatader - EVLT 28
Carpaal tunnel syndroom
Kijkoperatie liesbreuk 90
Dermatologie Polikliniekbezoek 3
Spataderen
Geriatrie Polikliniekbezoek 29
Gynaecologie Polikliniekbezoek 70
Baarmoederverwijdering 32
Eierstokkanker
Sterilisatie bij de vrouw 69
Stressincontinentie 70
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 18
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO) Polikliniekbezoek 17
Neus- en/of keelamandelen
Neustussenschot
Oorbuisjes
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 7
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek 11
Maag-, darm-, leverziekten Polikliniekbezoek 30
Gastroduodenoscopie 29
Coloscopie 38
Rectosigmoïdoscopie 38
Neurologie Polikliniekbezoek 50
Neurochirurgie: herniaoperatie 34
Neurochirurgie: Neurolyse 43
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator
Oogheelkunde Polikliniekbezoek 72
Staaroperatie
Visusproblemen/scheelzien <12 jaar 15
Orthopedie Kliniek Polikliniekbezoek 2
Totale heup operatie 31 60
Totale knieoperatie 34 60
Kijkoperatie knie 21
Meniscus operatie 32 21
Carpaal tunnel syndroom 27 47
Schouder operatie 50
Hand-Pols operatie 35
Voorste kruisband operatie 28
Spondylodese
Pijncentrum Bravis Polikliniekbezoek 24
Ruggenmerg- / neurostimulator **
Reguliere pijnbehandeling 9
Plastische chirurgie Polikliniekbezoek 45
Borstreconstructie 49
Carpaal tunnel syndroom
Dupuytren 105
Psychiatrie Polikliniekbezoek 24
Radiologie CT-scan 11
DEXA-scan 85
Mammografie
Echografie 9
Röntgenfoto
MRI knie 15
MRI rug 11
Reumatologie Polikliniekbezoek 2
Revalidatie Polikliniekbezoek 22
Slaapcentrum Bravis Slaapcentrum 21
Urologie Polikliniekbezoek 63
Vergrote prostaat 60
Operatie prostaatkanker 35
Sterilisatie bij de man
Besnijdenis 91
Niersteen vergruizing 76

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Transparantieregeling zorgaanbieders ggz - NR/REG-1917

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.