Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht.

Wachttijden polikliniek

Met wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen (alle dagen van een week) tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 3e vrije plaats van een nieuwe patiënt in het afsprakensysteem.

Peildatum: 4 september 2017
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

BoZ = Locatie Bergen op Zoom
RSD = Locatie Roosendaal   

Wachttijden worden weergegeven in dagen 
 

    Polikliniek
BoZ

 Polikliniek
 RSD   

 Behandeling
 BoZ               

 Behandeling
 RSD

 Diagnostiek
 BoZ              
 Diagnostiek
 RSD             

Bariatrische chirurgie
(maagverkleining)

   14   -        
Cardiologie    13   14        
Chirurgie algemeen    30   14        
  Operatie aorta      36  73    
  Operatie borstkanker       46  29    
  Carpaal tunnel syndroom      28  24    
  Operatie darmkanker       9  26    
  Operatie dikke darm       9  25    
  Galblaas verwijderen      32  28    
  Operatie halsslagader       7  12    
  Operatie maagkanker        39    
  Liesbreuk      38  35    
  PAOD      70  20    
  Operatie spataderen        0  Etten-Leur:     
  Spataderbehandeling overig   75     0   0    
Dermatologie    18   2        
  Spataderen        Etten-Leur:      
Gastro-enterologie 
(maag-, darm-, 
 leverarts)
   -  64        
  Endoscopie slokdarm, maag of twaalfvingerige darm           41   20
Geriatrie (Ouderengeneeskunde)    27  48        
Gynaecologie algemeen    36  12        
  Baarmoederverwijdering      28  36    
  Eierstokkanker      10   2    
  Sterilisatie bij de vrouw        25    
  Stressincontinentie       8  63    
Interne Geneeskunde 
algemeen
   43

 69

       
Keel-, neus- en
oorheelkunde
   25  14        
  Neus- en/of keelamandelen      40  22    
  Neustussenschot      38  17    
  Oorbuisjes      39  28    
Kindergeneeskunde algemeen    12  21        
Longziekten    24    3        
Neurochirurgie               
  Hernia       28  14    
  Neurolyse      24  24    
  Ruggemergstimulator      69  64    
Neurologie    26  20        
Oogheelkunde    20  38        
  Staaroperatie      27   22    
Orthopedie     6    8        
  Totale heupoperatie      32  37    
  Kijkoperatie knie       15  49    
  Meniscus      38  52    
  Totale knieoperatie      42  57    
  Carpaal tunnel syndroom      28  24    
  Hernia       28  14    
Pijnbestrijding    25  17        
  Ruggemergstimulator      69  64    
Plastische chirurgie    24  14        
  Borstvergroting      15  16    
  Borstverkleining      83      
  Buikwandcorrectie      86   0    
  Carpaal tunnel syndroom      28  24    
  Dupuytren      32  23    
Psychiatrie  

 32

 28        
Radiologie               
  MRI-scan          12   11
  CT-scan          18   26
Reumatologie    5  10        
Revalidatie    31  16        
Urologie    21  15        
  Operatie prostaatkanker      65  47    
  Sterilisatie bij de man      0  0    
  Blaasverwijdering bij kanker        41    

 

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de specialist met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek. De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak, vastgelegd in de Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg, NR/REG-1728 geldig vanaf 1 januari 2017.

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

Transparantieregeling zorgaanbieders GGZ NR/REG-1731

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd voor psychiatrie te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

Diagnosegroepen 

Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Locaties

Contactgegevens Bravis ziekenhuis Roosendaal

Postadres:
Postbus 999
4700 AZ  Roosendaal

Bezoekadres:
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal

088 70 68 000

Contactgegevens Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom

Postadres:
Postbus 999
4700 AZ Roosendaal

Bezoekadres:
Boerhaaveplein 1
4624 VT Bergen op Zoom

088 70 68 000