Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823a 

Wachttijden polikliniek/diagnostiek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme, ongeacht de locatie. Wilt u door een specifieke arts behandeld worden of heeft u voorkeur voor een locatie, dan kan de wachttijd langer zijn dan hieronder aangegeven.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de arts met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen.
* De wachttijd voor behandelingen wordt berekend volgens de geldende NZa beleidsregels. Is een behandeling in de voorgaande drie maanden minder dan vijftien keer uitgevoerd, dan kan hiervoor geen wachttijd berekend worden.

Actuele wachttijd behandeling

Hier wordt een meer realistische, marktconforme wachttijd getoond waarbij rekening wordt gehouden met diverse (interne) factoren, zoals vakanties, extra inzet medewerkers e.d. Indien hier geen wachttijd wordt getoond, geldt de berekende wachttijd voor behandeling volgens de NZa beleidsregels.

Peildatum: elke maandag
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

In geval van spoed kan de patiënt na overleg tussen huisarts en specialist sneller terecht dan de wachttijden aangeven.

 

Wachttijd

Wachttijdberekening volgens NZa beleidsregels Actuele wachttijd behandeling
Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Anesthesiologie Polikliniekbezoek 11
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 3
Cardiologie Polikliniekbezoek 1
Chirurgie Polikliniekbezoek 10
Operatie aorta 2
Operatie borstkanker 11 15
Operatie darmkanker 9 15
Operatie dikke darm 9 15
Operatie galblaas verwijderen 21 60
Operatie halsslagader 7
Operatie liesbreuk open 26 60
Kijkoperatie liesbreuk 26 60
Operatie spataderen 15
Spataderbehandeling overig 9 5
Spatader - EVLT 5
Spataderen - sclerotherapie
PAOD
Carpaal tunnel syndroom 12 60
Dermatologie Polikliniekbezoek 24
Spataderen
Geriatrie Polikliniekbezoek 24
Gynaecologie Polikliniekbezoek 22
Baarmoederverwijdering 59
Eierstokkanker
Sterilisatie bij de vrouw
Stressincontinentie
Plastische chirurgie Polikliniekbezoek 10
Borstvergroting
Borstverkleining
Buikwandcorrectie
Carpaal tunnel syndroom 12
Dupuytren 85
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 26
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO) Polikliniekbezoek 8
Neus- en/of keelamandelen 28
Neustussenschot 60
Oorbuisjes 10
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 30
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek 15
Maag-, darm-, leverziekten Polikliniekbezoek 46
Gastroduodenoscopie 31
Coloscopie 61
Rectosigmoïdoscopie 47
Neurologie Polikliniekbezoek 42
Neurochirurgie: herniaoperatie 110
Neurochirurgie: Neurolyse
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator
Oogheelkunde Polikliniekbezoek 38
Staaroperatie 58
Orthopedie Kliniek Polikliniekbezoek 3
Totale heup operatie 126
Totale knieoperatie 160
Kijkoperatie knie 41 30
Meniscus operatie 27 30
Carpaal tunnel syndroom 12 30
Schouder operatie
Hand-Pols operatie 40
Voorste kruisband operatie 40
Spondylodese
Pijncentrum Bravis Polikliniekbezoek 11
Ruggenmerg- / neurostimulator **
Reguliere pijnbehandeling 9
Psychiatrie Polikliniekbezoek 31
Radiologie MRI-scan 25
CT-scan 3
Reumatologie Polikliniekbezoek 7
Revalidatie Polikliniekbezoek 16
Urologie Polikliniekbezoek 26
Blaasverwijdering bij kanker
Operatie prostaatkanker 54
Sterilisatie bij de man 36

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Transparantieregeling zorgaanbieders ggz - NR/REG-1917

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.