Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823a 

Wachttijden polikliniek/diagnostiek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme, ongeacht de locatie. Wilt u door een specifieke arts behandeld worden of heeft u voorkeur voor een locatie, dan kan de wachttijd langer zijn dan hieronder aangegeven.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de arts met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen.
* De wachttijd voor behandelingen wordt berekend volgens de geldende NZa beleidsregels. Is een behandeling in de voorgaande drie maanden minder dan vijftien keer uitgevoerd, dan kan hiervoor geen wachttijd berekend worden.

Verwachte wachttijd behandeling

Hier wordt een meer realistische, marktconforme wachttijd getoond waarbij rekening wordt gehouden met diverse (interne) factoren, zoals vakanties, extra inzet medewerkers e.d. Indien hier geen wachttijd wordt getoond, geldt de berekende wachttijd voor behandeling volgens de NZa beleidsregels.

Peildatum: 15 juli 2019
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

Wachttijd

Wachttijdberekening volgens NZa beleidsregels Verwachte wachttijd behandeling
Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Anesthesiologie Polikliniekbezoek 10
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 3
Cardiologie Polikliniekbezoek 17
Chirurgie Polikliniekbezoek 7
Operatie aorta
Operatie borstkanker 20
Operatie darmkanker 18
Operatie dikke darm 14
Operatie galblaas verwijderen 19
Operatie halsslagader
Operatie liesbreuk 17
Operatie maagkanker
Operatie spataderen
Spataderbehandeling overig 25
PAOD
Carpaal tunnel syndroom 21
Dermatologie Polikliniekbezoek 21
Spataderen 28
Geriatrie Polikliniekbezoek 52
Gynaecologie Polikliniekbezoek 42
Baarmoederverwijdering 36
Eierstokkanker
Sterilisatie bij de vrouw
Stressincontinentie
Plastische chirurgie Polikliniekbezoek 28
Borstvergroting
Borstverkleining
Buikwandcorrectie
Carpaal tunnel syndroom 21
Dupuytren 86
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 53
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO) Polikliniekbezoek 16
Neus- en/of keelamandelen 15
Neustussenschot 58
Oorbuisjes 12
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 56
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek 12
Maag-, darm-, leverziekten Polikliniekbezoek 49
Gastrodudenoscopie 15
Coloscopie 35
Rectosigmoïdoscopie 23
Neurologie Polikliniekbezoek 21
Neurochirurgie: herniaoperatie 45
Neurochirurgie: Neurolyse 35
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator
Oogheelkunde Polikliniekbezoek 51
Staaroperatie 43
Orthopedie Kliniek Polikliniekbezoek 21
Totale heupoperatie 25
Totale knieoperatie 52
Kijkoperatie knie 20
Meniscusoperatie 20
Carpaal tunnel syndroom 21
Hernia 45
Pijncentrum Bravis Polikliniekbezoek 10
Ruggenmerg- / neurostimulator **
Reguliere pijnbehandeling 9
Psychiatrie Polikliniekbezoek 21
Radiologie MRI-scan 22
CT-scan 17
Reumatologie Polikliniekbezoek 8
Revalidatie Polikliniekbezoek 30
Urologie Polikliniekbezoek 51
Blaasverwijdering bij kanker
Operatie prostaatkanker 43
Sterilisatie bij de man 50

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Transparantieregeling zorgaanbieders ggz - NR/REG-1917

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.

NZa

Wachttijdbestand t.b.v. NZa