Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling aanleveren wachttijden medisch specialistische zorg - NR/REG-2127

Wachttijden polikliniek/diagnostiek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme, ongeacht de locatie. Wilt u door een specifieke arts behandeld worden of heeft u voorkeur voor een locatie, dan kan de wachttijd langer zijn dan hieronder aangegeven.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de arts met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen.

Actuele wachttijd behandeling

Hier wordt een meer realistische, marktconforme wachttijd getoond waarbij rekening wordt gehouden met diverse (interne) factoren, zoals vakanties, extra inzet medewerkers e.d. Indien hier geen wachttijd wordt getoond, geldt de berekende wachttijd voor behandeling volgens de NZa beleidsregels.

Peildatum: elke maandag
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

In geval van spoed kan de patiënt na overleg tussen huisarts en specialist sneller terecht dan de wachttijden aangeven.

 

Wachttijd

Wachttijdberekening volgens NZa beleidsregels Actuele wachttijd behandeling
Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Anesthesiologie Polikliniekbezoek 60
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 3
Cardiologie Polikliniekbezoek 10
Chirurgie Polikliniekbezoek 11
Operatie aorta 21
Operatie borstkanker 14
Operatie darmkanker 21
Operatie dikke darm 21
Galblaas verwijderen 32 60
Operatie halsslagader 7
Behandeling liesbreuk open 56 21
Behandeling navelbreuk 45
Behandeling aandoening anus 47
Spatader - EVLT 21
Carpaal tunnel syndroom 14
Kijkoperatie liesbreuk 90
Dermatologie Polikliniekbezoek 22
Spataderen
Geriatrie Polikliniekbezoek 3
Gynaecologie Polikliniekbezoek 43
Baarmoederverwijdering 18
Eierstokkanker
Sterilisatie bij de vrouw
Stressincontinentie 34
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 21
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO) Polikliniekbezoek 24
Neus- en/of keelamandelen
Neustussenschot
Oorbuisjes
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 21
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek 7
Maag-, darm-, leverziekten Polikliniekbezoek 38
Gastroduodenoscopie 31
Coloscopie 57
Rectosigmoïdoscopie 29
Neurologie Polikliniekbezoek 48
Neurochirurgie: herniaoperatie 28
Neurochirurgie: Neurolyse 43
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator
Oogheelkunde Polikliniekbezoek 125
Staaroperatie 67
Visusproblemen/scheelzien <12 jaar 15
Orthopedie Kliniek Polikliniekbezoek 15
Totale heup operatie 32 60
Totale knieoperatie 32 60
Kijkoperatie knie 21
Meniscus operatie 28 21
Carpaal tunnel syndroom 47
Schouder operatie 50
Hand-Pols operatie 35
Voorste kruisband operatie 28
Pijncentrum Bravis Polikliniekbezoek 60
Ruggenmerg- / neurostimulator **
Reguliere pijnbehandeling 9
Plastische chirurgie Polikliniekbezoek 40
Borstreconstructie 56
Carpaal tunnel syndroom
Dupuytren 99
Psychiatrie Polikliniekbezoek 30
Radiologie CT-scan 25
DEXA-scan 38
Mammografie 2
Echografie 2
Röntgenfoto
MRI knie 10
MRI rug 4
Reumatologie Polikliniekbezoek 14
Revalidatie Polikliniekbezoek 30
Slaapcentrum Bravis Slaapcentrum 26
Urologie Polikliniekbezoek 120
Vergrote prostaat 43
Operatie prostaatkanker 16
Sterilisatie bij de man
Besnijdenis 62
Niersteen vergruizing 45
Percutane niersteenverwijdering 21

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Transparantieregeling zorgaanbieders ggz - NR/REG-1917

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.