Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling aanleveren wachttijden medisch specialistische zorg - NR/REG-2127

Wachttijden polikliniek/diagnostiek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme, ongeacht de locatie. Wilt u door een specifieke arts behandeld worden of heeft u voorkeur voor een locatie, dan kan de wachttijd langer zijn dan hieronder aangegeven.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de arts met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen.

Actuele wachttijd behandeling

Hier wordt een meer realistische, marktconforme wachttijd getoond waarbij rekening wordt gehouden met diverse (interne) factoren, zoals vakanties, extra inzet medewerkers e.d. Indien hier geen wachttijd wordt getoond, geldt de berekende wachttijd voor behandeling volgens de NZa beleidsregels.

Peildatum: elke maandag
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

In geval van spoed kan de patiënt na overleg tussen huisarts en specialist sneller terecht dan de wachttijden aangeven.

 

Wachttijd

Wachttijdberekening volgens NZa beleidsregels Actuele wachttijd behandeling
Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Anesthesiologie Polikliniekbezoek 26
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 3
Cardiologie Polikliniekbezoek 1
Chirurgie Polikliniekbezoek 10
Operatie aorta 25
Operatie borstkanker 18 14
Operatie darmkanker 18 14
Operatie dikke darm 14 14
Operatie galblaas verwijderen 35 30
Operatie halsslagader 7
Operatie liesbreuk open 49 25
Kijkoperatie liesbreuk 49 40
Operatie spataderen
Spataderbehandeling overig
Spatader - EVLT 10 15
Spataderen - sclerotherapie 15
PAOD
Carpaal tunnel syndroom 38 15
Dermatologie Polikliniekbezoek 22
Spataderen
Geriatrie Polikliniekbezoek 49
Gynaecologie Polikliniekbezoek 45
Baarmoederverwijdering 35
Eierstokkanker
Sterilisatie bij de vrouw
Stressincontinentie
Plastische chirurgie Polikliniekbezoek 28
Borstvergroting
Borstverkleining
Buikwandcorrectie
Carpaal tunnel syndroom 38
Dupuytren 97
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 38
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO) Polikliniekbezoek 14
Neus- en/of keelamandelen 32
Neustussenschot 118
Oorbuisjes 24
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 54
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek 14
Maag-, darm-, leverziekten Polikliniekbezoek 41
Gastroduodenoscopie 32
Coloscopie 45
Rectosigmoïdoscopie 34
Neurologie Polikliniekbezoek 44
Neurochirurgie: herniaoperatie 111
Neurochirurgie: Neurolyse
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator
Oogheelkunde Polikliniekbezoek 45
Staaroperatie 60
Orthopedie Kliniek Polikliniekbezoek 15
Totale heup operatie 124
Totale knieoperatie 164
Kijkoperatie knie 43 30
Meniscus operatie 40 30
Carpaal tunnel syndroom 38 30
Schouder operatie
Hand-Pols operatie 40
Voorste kruisband operatie 40
Spondylodese
Pijncentrum Bravis Polikliniekbezoek 26
Ruggenmerg- / neurostimulator **
Reguliere pijnbehandeling 9
Psychiatrie Polikliniekbezoek 35
Radiologie MRI-scan 18
CT-scan 18
Reumatologie Polikliniekbezoek 10
Revalidatie Polikliniekbezoek 15
Urologie Polikliniekbezoek 38
Blaasverwijdering bij kanker
Operatie prostaatkanker 50
Sterilisatie bij de man 43

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Transparantieregeling zorgaanbieders ggz - NR/REG-1917

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.