Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling aanleveren wachttijden medisch specialistische zorg - NR/REG-2127

Wachttijden polikliniek/diagnostiek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme, ongeacht de locatie. Wilt u door een specifieke arts behandeld worden of heeft u voorkeur voor een locatie, dan kan de wachttijd langer zijn dan hieronder aangegeven.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de arts met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen.

Actuele wachttijd behandeling

Hier wordt een meer realistische, marktconforme wachttijd getoond waarbij rekening wordt gehouden met diverse (interne) factoren, zoals vakanties, extra inzet medewerkers e.d. Indien hier geen wachttijd wordt getoond, geldt de berekende wachttijd voor behandeling volgens de NZa beleidsregels.

Peildatum: elke maandag
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

In geval van spoed kan de patiënt na overleg tussen huisarts en specialist sneller terecht dan de wachttijden aangeven.

 

Wachttijd

Wachttijdberekening volgens NZa beleidsregels Actuele wachttijd behandeling
Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Anesthesiologie Polikliniekbezoek 25
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 3
Cardiologie Polikliniekbezoek 2
Chirurgie Polikliniekbezoek 21
Operatie aorta 25
Operatie borstkanker 21 14
Operatie darmkanker 16 14
Operatie dikke darm 12 14
Operatie galblaas verwijderen 34 30
Operatie halsslagader 7
Operatie liesbreuk open 53 25
Kijkoperatie liesbreuk 53 40
Operatie spataderen
Spataderbehandeling overig
Spatader - EVLT 10 15
Spataderen - sclerotherapie 15
PAOD
Carpaal tunnel syndroom 31 15
Dermatologie Polikliniekbezoek 21
Spataderen
Geriatrie Polikliniekbezoek 32
Gynaecologie Polikliniekbezoek 42
Baarmoederverwijdering 41
Eierstokkanker
Sterilisatie bij de vrouw
Stressincontinentie
Plastische chirurgie Polikliniekbezoek 35
Borstvergroting
Borstverkleining
Buikwandcorrectie
Carpaal tunnel syndroom 31
Dupuytren 99
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 19
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO) Polikliniekbezoek 17
Neus- en/of keelamandelen 28
Neustussenschot 77
Oorbuisjes 22
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 52
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek 23
Maag-, darm-, leverziekten Polikliniekbezoek 74
Gastroduodenoscopie 26
Coloscopie 39
Rectosigmoïdoscopie 35
Neurologie Polikliniekbezoek 44
Neurochirurgie: herniaoperatie 87
Neurochirurgie: Neurolyse
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator
Oogheelkunde Polikliniekbezoek 36
Staaroperatie 62
Orthopedie Kliniek Polikliniekbezoek 14
Totale heup operatie 113 40
Totale knieoperatie 137 40
Kijkoperatie knie 45 30
Meniscus operatie 36 30
Carpaal tunnel syndroom 31 30
Schouder operatie 40
Hand-Pols operatie 40
Voorste kruisband operatie 30
Spondylodese 60
Pijncentrum Bravis Polikliniekbezoek 25
Ruggenmerg- / neurostimulator **
Reguliere pijnbehandeling 9
Psychiatrie Polikliniekbezoek 10
Radiologie MRI-scan 18
CT-scan 7
Reumatologie Polikliniekbezoek 10
Revalidatie Polikliniekbezoek 13
Urologie Polikliniekbezoek 50
Blaasverwijdering bij kanker
Operatie prostaatkanker 50
Sterilisatie bij de man 41

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Transparantieregeling zorgaanbieders ggz - NR/REG-1917

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.