Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823a 

Wachttijden polikliniek/diagnostiek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme, ongeacht de locatie. Wilt u door een specifieke arts behandeld worden of heeft u voorkeur voor een locatie, dan kan de wachttijd langer zijn dan hieronder aangegeven.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de arts met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen.
* De wachttijd voor behandelingen wordt berekend volgens de geldende NZa beleidsregels. Is een behandeling in de voorgaande drie maanden minder dan vijftien keer uitgevoerd, dan kan hiervoor geen wachttijd berekend worden.

Actuele wachttijd behandeling

Hier wordt een meer realistische, marktconforme wachttijd getoond waarbij rekening wordt gehouden met diverse (interne) factoren, zoals vakanties, extra inzet medewerkers e.d. Indien hier geen wachttijd wordt getoond, geldt de berekende wachttijd voor behandeling volgens de NZa beleidsregels.

Peildatum: elke maandag
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

In geval van spoed kan de patiënt na overleg tussen huisarts en specialist sneller terecht dan de wachttijden aangeven.

 

Wachttijd

Wachttijdberekening volgens NZa beleidsregels Actuele wachttijd behandeling
Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Anesthesiologie Polikliniekbezoek 26
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 3
Cardiologie Polikliniekbezoek 3
Chirurgie Polikliniekbezoek 14
Operatie aorta 2
Operatie borstkanker 13 15
Operatie darmkanker 12 15
Operatie dikke darm 10 15
Operatie galblaas verwijderen 20 60
Operatie halsslagader 7
Operatie liesbreuk open 21 60
Kijkoperatie liesbreuk 21 60
Operatie spataderen 15
Spataderbehandeling overig 8 5
Spatader - EVLT 5
Spataderen - sclerotherapie
PAOD
Carpaal tunnel syndroom 24 60
Dermatologie Polikliniekbezoek 15
Spataderen
Geriatrie Polikliniekbezoek 39
Gynaecologie Polikliniekbezoek 42
Baarmoederverwijdering 39
Eierstokkanker
Sterilisatie bij de vrouw
Stressincontinentie
Plastische chirurgie Polikliniekbezoek 30
Borstvergroting
Borstverkleining
Buikwandcorrectie
Carpaal tunnel syndroom 24
Dupuytren 33
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 46
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO) Polikliniekbezoek 11
Neus- en/of keelamandelen 24
Neustussenschot 58
Oorbuisjes 10
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 53
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek 20
Maag-, darm-, leverziekten Polikliniekbezoek 60
Gastroduodenoscopie 40
Coloscopie 55
Rectosigmoïdoscopie 52
Neurologie Polikliniekbezoek 52
Neurochirurgie: herniaoperatie 108
Neurochirurgie: Neurolyse 31
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator
Oogheelkunde Polikliniekbezoek 50
Staaroperatie 60
Orthopedie Kliniek Polikliniekbezoek 32
Totale heup operatie 123
Totale knieoperatie 161
Kijkoperatie knie 35 30
Meniscus operatie 28 30
Carpaal tunnel syndroom 24 30
Schouder operatie
Hand-Pols operatie 40
Voorste kruisband operatie 40
Spondylodese
Pijncentrum Bravis Polikliniekbezoek 26
Ruggenmerg- / neurostimulator **
Reguliere pijnbehandeling 9
Psychiatrie Polikliniekbezoek 37
Radiologie MRI-scan 26
CT-scan 7
Reumatologie Polikliniekbezoek 10
Revalidatie Polikliniekbezoek 29
Urologie Polikliniekbezoek 60
Blaasverwijdering bij kanker
Operatie prostaatkanker 51
Sterilisatie bij de man 37

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Transparantieregeling zorgaanbieders ggz - NR/REG-1917

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.