Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht.

Wachttijden polikliniek

Met wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen (alle dagen van een week) tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 3e vrije plaats van een nieuwe patiënt in het afsprakensysteem.

Peildatum: 6 november 2017
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

BoZ = Locatie Bergen op Zoom
RSD = Locatie Roosendaal   

Wachttijden worden weergegeven in dagen 
 

    Polikliniek
BoZ

 Polikliniek
 RSD   

 Behandeling
 BoZ               

 Behandeling
 RSD

 Diagnostiek
 BoZ              
 Diagnostiek
 RSD             

Bariatrische chirurgie
(maagverkleining)

   14   -        
Cardiologie     7   7        
Chirurgie algemeen    24   21        
  Operatie aorta      21  73    
  Operatie borstkanker         29    
  Carpaal tunnel syndroom      19  11    
  Operatie darmkanker      11  20    
  Operatie dikke darm      12  22    
  Galblaas verwijderen      32  26    
  Operatie halsslagader       7      
  Operatie maagkanker        39    
  Liesbreuk      39  22    
  PAOD      33  82    
  Operatie spataderen        0      
  Spataderbehandeling overig   76     0       
Dermatologie    10   2        
  Spataderen        Etten-Leur: 27    
Gastro-enterologie 
(maag-, darm-, 
 leverarts)
   -  50        
  Endoscopie slokdarm, maag of twaalfvingerige darm           51   17
Geriatrie (Ouderengeneeskunde)    17  21        
Gynaecologie algemeen    43  31        
  Baarmoederverwijdering      40  30    
  Eierstokkanker      16  25    
  Sterilisatie bij de vrouw      24  25    
  Stressincontinentie      45  73    
Interne Geneeskunde 
algemeen
   43

 72

       
Keel-, neus- en
oorheelkunde
   28  26        
  Neus- en/of keelamandelen      42  28    
  Neustussenschot      40  33    
  Oorbuisjes      35  34    
Kindergeneeskunde algemeen    17  24        
Longziekten    24    7        
Neurochirurgie               
  Hernia       38  7    
  Neurolyse      21  35    
  Ruggemergstimulator      69  49    
Neurologie    26  20        
Oogheelkunde    29  36        
  Staaroperatie      34   22    
Orthopedie    14  17        
  Totale heupoperatie      34  35    
  Kijkoperatie knie       28  46    
  Meniscus      33  52    
  Totale knieoperatie      36  55    
  Carpaal tunnel syndroom      19  11    
  Hernia       38   7    
Pijnbestrijding    24  18        
  Ruggemergstimulator      69  49    
Plastische chirurgie    22  15        
  Borstvergroting        8    
  Borstverkleining      38      
  Buikwandcorrectie      87   0    
  Carpaal tunnel syndroom      19  11    
  Dupuytren      26  18    
Psychiatrie  

 21

 31        
Radiologie               
  MRI-scan          12    5
  CT-scan          25  33
Reumatologie     6   7        
Revalidatie    23  10        
Urologie    21  20        
  Operatie prostaatkanker      32  66    
  Sterilisatie bij de man      0  0    
  Blaasverwijdering bij kanker      103  41    

 

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de specialist met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek. De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak, vastgelegd in de Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg, NR/REG-1728 geldig vanaf 1 januari 2017.

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

Transparantieregeling zorgaanbieders GGZ NR/REG-1731

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd voor psychiatrie te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

Diagnosegroepen 

Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Locaties

Contactgegevens Bravis ziekenhuis Roosendaal

Postadres:
Postbus 999
4700 AZ  Roosendaal

Bezoekadres:
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal

088 70 68 000

Contactgegevens Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom

Postadres:
Postbus 999
4700 AZ Roosendaal

Bezoekadres:
Boerhaaveplein 1
4624 VT Bergen op Zoom

088 70 68 000