Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823a 

Wachttijden polikliniek/diagnostiek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme, ongeacht de locatie. Wilt u door een specifieke arts behandeld worden of heeft u voorkeur voor een locatie, dan kan de wachttijd langer zijn dan hieronder aangegeven.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de arts met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen.
* De wachttijd voor behandelingen wordt berekend volgens de geldende NZa beleidsregels. Is een behandeling in de voorgaande drie maanden minder dan vijftien keer uitgevoerd, dan kan hiervoor geen wachttijd berekend worden.

Actuele wachttijd behandeling

Hier wordt een meer realistische, marktconforme wachttijd getoond waarbij rekening wordt gehouden met diverse (interne) factoren, zoals vakanties, extra inzet medewerkers e.d. Indien hier geen wachttijd wordt getoond, geldt de berekende wachttijd voor behandeling volgens de NZa beleidsregels.

Peildatum: elke maandag
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

In geval van spoed kan de patiënt na overleg tussen huisarts en specialist sneller terecht dan de wachttijden aangeven.

 

Wachttijd

Wachttijdberekening volgens NZa beleidsregels Actuele wachttijd behandeling
Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Anesthesiologie Polikliniekbezoek 19
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 3
Cardiologie Polikliniekbezoek 14
Chirurgie Polikliniekbezoek 4
Operatie aorta 30
Operatie borstkanker 14 14
Operatie darmkanker 12 14
Operatie dikke darm 10 14
Operatie galblaas verwijderen 21 60
Operatie halsslagader 14
Operatie liesbreuk open 28 60
Kijkoperatie liesbreuk 28 60
Operatie spataderen
Spataderbehandeling overig 15
Spatader - EVLT 14
Spataderen - sclerotherapie
PAOD
Carpaal tunnel syndroom 13 30
Dermatologie Polikliniekbezoek 14
Spataderen
Geriatrie Polikliniekbezoek 40
Gynaecologie Polikliniekbezoek 24
Baarmoederverwijdering 34
Eierstokkanker
Sterilisatie bij de vrouw
Stressincontinentie
Plastische chirurgie Polikliniekbezoek 17
Borstvergroting
Borstverkleining
Buikwandcorrectie
Carpaal tunnel syndroom 13
Dupuytren 128
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 25
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO) Polikliniekbezoek 7
Neus- en/of keelamandelen 26
Neustussenschot 73
Oorbuisjes 10
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 35
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek 31
Maag-, darm-, leverziekten Polikliniekbezoek 35
Gastroduodenoscopie 31
Coloscopie 53
Rectosigmoïdoscopie 41
Neurologie Polikliniekbezoek 38
Neurochirurgie: herniaoperatie 126
Neurochirurgie: Neurolyse
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator
Oogheelkunde Polikliniekbezoek 30
Staaroperatie 67
Orthopedie Kliniek Polikliniekbezoek 5
Totale heup operatie 110
Totale knieoperatie 160
Kijkoperatie knie 28
Meniscus operatie 24
Carpaal tunnel syndroom 13
Schouder operatie
Hand-Pols operatie
Voorste kruisband operatie
Spondylodese
Pijncentrum Bravis Polikliniekbezoek 19
Ruggenmerg- / neurostimulator **
Reguliere pijnbehandeling 9
Psychiatrie Polikliniekbezoek 35
Radiologie MRI-scan 32
CT-scan 21
Reumatologie Polikliniekbezoek 16
Revalidatie Polikliniekbezoek 28
Urologie Polikliniekbezoek 34
Blaasverwijdering bij kanker
Operatie prostaatkanker 54
Sterilisatie bij de man 35

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Transparantieregeling zorgaanbieders ggz - NR/REG-1917

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.