Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823 

Wachttijden polikliniek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 3e vrije plaats van een nieuwe patiënt in het afsprakensysteem.

Peildatum: 21 januari 2019
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

BoZ = Locatie Bergen op Zoom
RSD = Locatie Roosendaal   

Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

Wachttijd

Polikliniek BoZ Polikliniek RSD Behandeling Diagnostiek
Anesthesiologie
Polikliniekbezoek 11
Ruggemergstimulator 67
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 3
Cardiologie Polikliniekbezoek 13 25
Chirurgie
Polikliniekbezoek 15 32
Operatie aorta 29
Operatie borstkanker 21
Operatie darmkanker 14
Operatie dikke darm 13
Operatie galblaas verwijderen 38
Operatie halsslagader 5
Operatie liesbreuk 61
Operatie maagkanker 14
Operatie spataderen 34
Spataderbehandeling overig 41
PAOD 40
Carpaal tunnel syndroom 14
Dermatologie
Polikliniekbezoek 7 9
Spataderen 30
Geriatrie Polikliniekbezoek 4 8
Gynaecologie
Polikliniekbezoek 43 15
Baarmoederverwijdering 48
Eierstokkanker 9
Sterilisatie bij de vrouw 18
Stressincontinentie 63
Plastische chirurgie
Polikliniekbezoek 24 9
Borstvergroting 22
Borstverkleining 43
Buikwandcorrectie 86
Carpaal tunnel syndroom 14
Dupruytren 47
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 38 25
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO)
Polikliniekbezoek 18 10
Neus- en/of keelamandelen 21
Neustussenschot 52
Oorbuisjes 15
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 41 38
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek16 22 11
Maag-, darm-, leverziekten
Polikliniekbezoek 32
Gastrodudeno 53
Rectosigmoïdoscopie 14
Coloscopie 60
Neurologie
Polikliniekbezoek 7 7
Neurochirurgie: herniaoperatie 62
Neurochirurgie: Neurolyse 58
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator 67
Oogheelkunde
Polikliniekbezoek 80 49
Staaroperatie 52
Orthopedie Kliniek
Polikliniekbezoek 14
Totale heupoperatie 48
Totale knieoperatie 67
Kijkoperatie knie 41
Meniscusoperatie 41
Carpaal tunnel syndroom 14
Hernia 62
Pijncentrum Bravis
Polikliniekbezoek 5
Ruggemergstimulator 67
Psychiatrie Polikliniekbezoek 25 31
Radiologie
MRI-scan 12 16
CT-scan 10 13
Reumatologie Polikliniekbezoek 3 4
Revalidatie Polikliniekbezoek 22 17
Urologie
Polikliniekbezoek 28 28
Blaasverwijdering bij kanker 28
Operatie prostaatkanker 39
Sterilisatie bij de man 37

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de specialist met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek.

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Transparantieregeling zorgaanbieders ggz - NR/REG-1824

Wachtlijstbemiddeling
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Diagnosegroepen 
Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijdbestand t.b.v. NZa