Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823 

Wachttijden polikliniek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 3e vrije plaats van een nieuwe patiënt in het afsprakensysteem.

Peildatum: 6 juni 2018
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

BoZ = Locatie Bergen op Zoom
RSD = Locatie Roosendaal   

Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

Wachttijd

Polikliniek BoZ Polikliniek RSD Behandeling Diagnostiek
Anesthesiologie
Polikliniekbezoek 23
Ruggemergstimulator 51
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 14
Cardiologie Polikliniekbezoek 17 11
Chirurgie
Polikliniekbezoek 24 29
Operatie aorta 20
Operatie borstkanker 22
Operatie darmkanker 16
Operatie dikke darm 14
Operatie galblaas verwijderen 29
Operatie halsslagader 4
Operatie liesbreuk 34
Operatie maagkanker 22
Operatie spataderen 60
Spataderbehandeling overig 30
PAOD 7
Carpaal tunnel syndroom 24
Dermatologie
Polikliniekbezoek 25 14
Spataderen 30
Geriatrie Polikliniekbezoek 20 14
Gynaecologie
Polikliniekbezoek 84 32
Baarmoederverwijdering 46
Eierstokkanker 8
Sterilisatie bij de vrouw 28
Stressincontinentie 52
Plastische chirurgie
Polikliniekbezoek 10 9
Borstvergroting 48
Borstverkleining 125
Buikwandcorrectie 104
Carpaal tunnel syndroom 24
Dupruytren 24
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 33 20
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO)
Polikliniekbezoek 17 23
Neus- en/of keelamandelen 16
Neustussenschot 36
Oorbuisjes 14
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 45 53
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek 19 7
Maag-, darm-, leverziekten
Polikliniekbezoek 45
Endoscopie slokdarm, maag of twaalfvingerige darm 73
Neurologie
Polikliniekbezoek 36 28
Neurochirurgie: herniaoperatie 36
Neurochirurgie: Neurolyse 52
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator 51
Oogheelkunde
Polikliniekbezoek 91 60
Staaroperatie 80
Orthopedie Kliniek
Polikliniekbezoek 10
Totale heupoperatie 54
Totale knieoperatie 61
Kijkoperatie knie 34
Meniscusoperatie 30
Carpaal tunnel syndroom 24
Hernia 36
Pijncentrum Bravis
Polikliniekbezoek 23
Ruggemergstimulator 51
Psychiatrie Polikliniekbezoek 25 37
Radiologie
MRI-scan 14 6
CT-scan 7 4
Reumatologie Polikliniekbezoek 4 4
Revalidatie Polikliniekbezoek 2 7
Urologie
Polikliniekbezoek 28 21
Blaasverwijdering bij kanker 31
Operatie prostaatkanker 35
Sterilisatie bij de man 35

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de specialist met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek.

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

Wachtlijstbemiddeling
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Diagnosegroepen 
Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijdbestand t.b.v. NZa