Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823a 

Wachttijden polikliniek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme. Hierbij houden we ons aan landelijke afspraken. 

Peildatum: 6 maart 2019
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

BoZ = Locatie Bergen op Zoom
RSD = Locatie Roosendaal   

Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

Wachttijd

Polikliniek BoZ Polikliniek RSD Behandeling Diagnostiek
Anesthesiologie
Polikliniekbezoek 15
Ruggemergstimulator 67
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 3
Cardiologie Polikliniekbezoek 16 37
Chirurgie
Polikliniekbezoek 14 21
Operatie aorta 26
Operatie borstkanker 34
Operatie darmkanker 52
Operatie dikke darm 14
Operatie galblaas verwijderen 47
Operatie halsslagader 5
Operatie liesbreuk 55
Operatie maagkanker 39
Operatie spataderen 9
Spataderbehandeling overig 45
PAOD 40
Carpaal tunnel syndroom 14
Dermatologie
Polikliniekbezoek 14 8
Spataderen 30
Geriatrie Polikliniekbezoek 8 11
Gynaecologie
Polikliniekbezoek 22 18
Baarmoederverwijdering 45
Eierstokkanker 9
Sterilisatie bij de vrouw 16
Stressincontinentie 67
Plastische chirurgie
Polikliniekbezoek 24 14
Borstvergroting 21
Borstverkleining 43
Buikwandcorrectie 86
Carpaal tunnel syndroom 14
Dupruytren 15
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 31 44
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO)
Polikliniekbezoek 10 7
Neus- en/of keelamandelen 21
Neustussenschot 46
Oorbuisjes 14
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 61 56
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek 20 14
Maag-, darm-, leverziekten
Polikliniekbezoek 23
Gastrodudeno 5
Rectosigmoïdoscopie 17
Coloscopie 58
Neurologie
Polikliniekbezoek 12 10
Neurochirurgie: herniaoperatie 63
Neurochirurgie: Neurolyse 14
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator 67
Oogheelkunde
Polikliniekbezoek 66 64
Staaroperatie 24
Orthopedie Kliniek
Polikliniekbezoek 14
Totale heupoperatie 29
Totale knieoperatie 40
Kijkoperatie knie 38
Meniscusoperatie 28
Carpaal tunnel syndroom 14
Hernia 63
Pijncentrum Bravis
Polikliniekbezoek 15
Ruggemergstimulator 67
Psychiatrie Polikliniekbezoek 25 45
Radiologie
MRI-scan 5 13
CT-scan 12 10
Reumatologie Polikliniekbezoek 4 3
Revalidatie Polikliniekbezoek 28 7
Urologie
Polikliniekbezoek 33 28
Blaasverwijdering bij kanker 28
Operatie prostaatkanker 36
Sterilisatie bij de man 39

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de specialist met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek.

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Transparantieregeling zorgaanbieders ggz - NR/REG-1917

Wachtlijstbemiddeling
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Diagnosegroepen 
Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijdbestand t.b.v. NZa