Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling aanleveren wachttijden medisch specialistische zorg - NR/REG-2127

Wachttijden polikliniek/diagnostiek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme, ongeacht de locatie. Wilt u door een specifieke arts behandeld worden of heeft u voorkeur voor een locatie, dan kan de wachttijd langer zijn dan hieronder aangegeven.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de arts met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen.

Actuele wachttijd behandeling

Hier wordt een meer realistische, marktconforme wachttijd getoond waarbij rekening wordt gehouden met diverse (interne) factoren, zoals vakanties, extra inzet medewerkers e.d. Indien hier geen wachttijd wordt getoond, geldt de berekende wachttijd voor behandeling volgens de NZa beleidsregels.

Peildatum: elke maandag
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

In geval van spoed kan de patiënt na overleg tussen huisarts en specialist sneller terecht dan de wachttijden aangeven.

 

Wachttijd

Wachttijdberekening volgens NZa beleidsregels Actuele wachttijd behandeling
Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Anesthesiologie Polikliniekbezoek 46
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 3
Cardiologie Polikliniekbezoek 4
Chirurgie Polikliniekbezoek 20
Operatie aorta 20
Operatie borstkanker 15
Operatie darmkanker 20
Operatie dikke darm 20
Galblaas verwijderen 24 50
Operatie halsslagader 10
Behandeling liesbreuk open 25 25
Behandeling navelbreuk 49
Behandeling aandoening anus 17
Spatader - EVLT 50
Carpaal tunnel syndroom
Kijkoperatie liesbreuk 70
Dermatologie Polikliniekbezoek 14
Spataderen
Geriatrie Polikliniekbezoek 18
Gynaecologie Polikliniekbezoek 50
Baarmoederverwijdering 58
Eierstokkanker
Sterilisatie bij de vrouw 83
Stressincontinentie 46
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 50
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO) Polikliniekbezoek 24
Neus- en/of keelamandelen
Neustussenschot
Oorbuisjes
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 18
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek 17
Maag-, darm-, leverziekten Polikliniekbezoek 70
Gastroduodenoscopie 31
Coloscopie 44
Rectosigmoïdoscopie 37
Neurologie Polikliniekbezoek 53
Neurochirurgie: herniaoperatie 28
Neurochirurgie: Neurolyse 43
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator
Oogheelkunde Polikliniekbezoek 180
Staaroperatie 82 120
Visusproblemen/scheelzien <12 jaar 15
Orthopedie Kliniek Polikliniekbezoek 7
Totale heup operatie 21 60
Totale knieoperatie 47 60
Kijkoperatie knie 21
Meniscus operatie 55 21
Carpaal tunnel syndroom 47
Schouder operatie 50
Hand-Pols operatie 35
Voorste kruisband operatie 28
Pijncentrum Bravis Polikliniekbezoek 46
Ruggenmerg- / neurostimulator **
Reguliere pijnbehandeling 9
Plastische chirurgie Polikliniekbezoek 39
Borstreconstructie 95
Carpaal tunnel syndroom
Dupuytren 62
Psychiatrie Polikliniekbezoek 36
Radiologie CT-scan 17
DEXA-scan 38
Mammografie 3
Echografie 9
Röntgenfoto
MRI knie 5
MRI rug 9
Reumatologie Polikliniekbezoek 16
Revalidatie Polikliniekbezoek 25
Slaapcentrum Bravis Slaapcentrum 32
Urologie Polikliniekbezoek 80
Vergrote prostaat 47
Operatie prostaatkanker 23
Sterilisatie bij de man
Besnijdenis 50
Niersteen vergruizing 63
Percutane niersteenverwijdering 10

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Transparantieregeling zorgaanbieders ggz - NR/REG-1917

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.