Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling aanleveren wachttijden medisch specialistische zorg - NR/REG-2127

Wachttijden polikliniek/diagnostiek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme, ongeacht de locatie. Wilt u door een specifieke arts behandeld worden of heeft u voorkeur voor een locatie, dan kan de wachttijd langer zijn dan hieronder aangegeven.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de arts met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen.

Actuele wachttijd behandeling

Hier wordt een meer realistische, marktconforme wachttijd getoond waarbij rekening wordt gehouden met diverse (interne) factoren, zoals vakanties, extra inzet medewerkers e.d. Indien hier geen wachttijd wordt getoond, geldt de berekende wachttijd voor behandeling volgens de NZa beleidsregels.

Peildatum: elke maandag
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

In geval van spoed kan de patiënt na overleg tussen huisarts en specialist sneller terecht dan de wachttijden aangeven.

 

Wachttijd

Wachttijdberekening volgens NZa beleidsregels Actuele wachttijd behandeling
Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Anesthesiologie Polikliniekbezoek 17
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 3
Cardiologie Polikliniekbezoek 1
Chirurgie Polikliniekbezoek 14
Operatie aorta
Operatie borstkanker 22
Operatie darmkanker 41
Operatie dikke darm 37
Operatie galblaas verwijderen 31
Operatie halsslagader
Operatie liesbreuk open 40
Kijkoperatie liesbreuk
Operatie spataderen
Spataderbehandeling overig
Spatader - EVLT 63
Spataderen - sclerotherapie
PAOD
Carpaal tunnel syndroom 19
Dermatologie Polikliniekbezoek 8
Spataderen
Geriatrie Polikliniekbezoek 31
Gynaecologie Polikliniekbezoek 29
Baarmoederverwijdering 33
Eierstokkanker
Sterilisatie bij de vrouw
Stressincontinentie
Plastische chirurgie Polikliniekbezoek 15
Borstvergroting
Borstverkleining
Buikwandcorrectie
Carpaal tunnel syndroom 19
Dupuytren 107
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 17
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO) Polikliniekbezoek 5
Neus- en/of keelamandelen 48
Neustussenschot 108
Oorbuisjes 9
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 67
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek 8
Maag-, darm-, leverziekten Polikliniekbezoek 62
Gastroduodenoscopie 17
Coloscopie 27
Rectosigmoïdoscopie 26
Neurologie Polikliniekbezoek 28
Neurochirurgie: herniaoperatie 61
Neurochirurgie: Neurolyse
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator
Oogheelkunde Polikliniekbezoek 56
Staaroperatie 74
Orthopedie Kliniek Polikliniekbezoek 3
Totale heup operatie 81
Totale knieoperatie 100
Kijkoperatie knie 47
Meniscus operatie 53
Carpaal tunnel syndroom 19
Schouder operatie
Hand-Pols operatie
Voorste kruisband operatie
Spondylodese
Pijncentrum Bravis Polikliniekbezoek 17
Ruggenmerg- / neurostimulator **
Reguliere pijnbehandeling 9
Psychiatrie Polikliniekbezoek 45
Radiologie CT-scan 5
DEXA-scan 74
Mammografie 4
Echografie 4
Röntgenfoto
MRI knie 18
MRI rug 13
Reumatologie Polikliniekbezoek 3
Revalidatie Polikliniekbezoek 10
Urologie Polikliniekbezoek 51
Blaasverwijdering bij kanker
Operatie prostaatkanker 43
Sterilisatie bij de man 43

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Transparantieregeling zorgaanbieders ggz - NR/REG-1917

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.