Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling aanleveren wachttijden medisch specialistische zorg - NR/REG-2127

Wachttijden polikliniek/diagnostiek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme, ongeacht de locatie. Wilt u door een specifieke arts behandeld worden of heeft u voorkeur voor een locatie, dan kan de wachttijd langer zijn dan hieronder aangegeven.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de arts met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen.

Actuele wachttijd behandeling

Hier wordt een meer realistische, marktconforme wachttijd getoond waarbij rekening wordt gehouden met diverse (interne) factoren, zoals vakanties, extra inzet medewerkers e.d. Indien hier geen wachttijd wordt getoond, geldt de berekende wachttijd voor behandeling volgens de NZa beleidsregels.

Peildatum: elke maandag
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

In geval van spoed kan de patiënt na overleg tussen huisarts en specialist sneller terecht dan de wachttijden aangeven.

 

Wachttijd

Wachttijdberekening volgens NZa beleidsregels Actuele wachttijd behandeling
Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Anesthesiologie Polikliniekbezoek 41
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 3
Cardiologie Polikliniekbezoek 1
Chirurgie Polikliniekbezoek 15
Operatie aorta 21
Operatie borstkanker 15 8
Operatie darmkanker 14
Operatie dikke darm 14
Galblaas verwijderen 32 30
Operatie halsslagader 14
Behandeling liesbreuk 46 40
Behandeling navelbreuk 18 40
Behandeling aandoening anus 61
Spatader - EVLT 14
Carpaal tunnel syndroom 22 25
Dermatologie Polikliniekbezoek 21
Spataderen
Geriatrie Polikliniekbezoek 83
Gynaecologie Polikliniekbezoek 59
Baarmoederverwijdering 21
Eierstokkanker
Sterilisatie bij de vrouw
Stressincontinentie 35
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 11
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO) Polikliniekbezoek 15
Neus- en/of keelamandelen 22
Neustussenschot
Oorbuisjes 21
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 40
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek 17
Maag-, darm-, leverziekten Polikliniekbezoek 34
Gastroduodenoscopie 24
Coloscopie 42
Rectosigmoïdoscopie 39
Neurologie Polikliniekbezoek 36
Neurochirurgie: herniaoperatie 34
Neurochirurgie: Neurolyse 43
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator
Oogheelkunde Polikliniekbezoek 89
Staaroperatie 83
Orthopedie Kliniek Polikliniekbezoek 11
Totale heup operatie 46 60
Totale knieoperatie 35 60
Kijkoperatie knie 14
Meniscus operatie 35 14
Carpaal tunnel syndroom 22 12
Schouder operatie 45
Hand-Pols operatie 45
Voorste kruisband operatie 35 24
Spondylodese 44 28
Pijncentrum Bravis Polikliniekbezoek 41
Ruggenmerg- / neurostimulator **
Reguliere pijnbehandeling 9
Plastische chirurgie Polikliniekbezoek 14
Borstreconstructie 146
Carpaal tunnel syndroom 22
Dupuytren 146
Psychiatrie Polikliniekbezoek 23
Radiologie CT-scan 12
DEXA-scan 40
Mammografie 6
Echografie 5
Röntgenfoto
MRI knie 14
MRI rug 11
Reumatologie Polikliniekbezoek 7
Revalidatie Polikliniekbezoek 14
Slaapcentrum Bravis Slaapcentrum 40
Urologie Polikliniekbezoek 56
Vergrote prostaat 59
Operatie prostaatkanker 34
Sterilisatie bij de man 48
Besnijdenis 96
Niersteen vergruizing 82

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Transparantieregeling zorgaanbieders ggz - NR/REG-1917

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.