Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823 

Wachttijden polikliniek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 3e vrije plaats van een nieuwe patiënt in het afsprakensysteem.

Peildatum: 7 februari 2018
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

BoZ = Locatie Bergen op Zoom
RSD = Locatie Roosendaal   

Wachttijden worden weergegeven in dagen 
 

    Polikliniek
BoZ
Polikliniek RSD

 Behandeling  

 Diagnostiek
 BoZ

 Diagnostiek 
 RSD

Bariatrische chirurgie
(maagverkleining)

   14        
Cardiologie    17  16      
Chirurgie algemeen    25  22      
  Operatie aorta      52    
  Operatie borstkanker       26    
  Carpaal tunnel syndroom      16    
  Operatie darmkanker      18    
  Operatie dikke darm      12    
  Galblaas verwijderen      22    
  Operatie halsslagader       6    
  Operatie maagkanker      27    
  Liesbreuk      35    
  PAOD      21    
  Operatie spataderen      10    
  Spataderbehandeling overig   25     0     
Dermatologie     7  3      
  Spataderen          
Gastro-enterologie 
(maag-, darm-, 
 leverarts)
     59    20  10
  Endoscopie slokdarm, maag of twaalfvingerige darm         27  
Geriatrie (Ouderengeneeskunde)    28  40      
Gynaecologie algemeen    25  22      
  Baarmoederverwijdering      41    
  Eierstokkanker      18    
  Sterilisatie bij de vrouw      36    
  Stressincontinentie      38    
Interne Geneeskunde 
algemeen
   32  44      
Keel-, neus- en
oorheelkunde
   33  31      
  Neus- en/of keelamandelen      26    
  Neustussenschot      34    
  Oorbuisjes      27    
Kindergeneeskunde algemeen     28  28      
Longziekten     11  10      
Neurochirurgie             
  Hernia       49    
  Neurolyse      36    
  Ruggemergstimulator      63    
Neurologie    33  27      
Oogheelkunde    49  73      
  Staaroperatie      29     
Orthopedie      10      
  Totale heupoperatie      49    
  Kijkoperatie knie       38    
  Meniscus      46    
  Totale knieoperatie      46    
  Carpaal tunnel syndroom      16    
  Hernia       21    
Pijnbestrijding      12      
  Ruggemergstimulator          
Plastische chirurgie    16  16      
  Borstvergroting      20    
  Borstverkleining      52    
  Buikwandcorrectie      55    
  Carpaal tunnel syndroom      16    
  Dupuytren      23    
Psychiatrie  

 14

 24      
Radiologie             
  MRI-scan        12  10
  CT-scan         7   6
Reumatologie     9   3      
Revalidatie    10  11      
Urologie    32  24      
  Operatie prostaatkanker      63    
  Sterilisatie bij de man      0    
  Blaasverwijdering bij kanker      -    

 

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de specialist met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek.

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

Wachtlijstbemiddeling

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Diagnosegroepen 

Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.