Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling aanleveren wachttijden medisch specialistische zorg - NR/REG-2127

Wachttijden polikliniek/diagnostiek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme, ongeacht de locatie. Wilt u door een specifieke arts behandeld worden of heeft u voorkeur voor een locatie, dan kan de wachttijd langer zijn dan hieronder aangegeven.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de arts met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen.

Actuele wachttijd behandeling

Hier wordt een meer realistische, marktconforme wachttijd getoond waarbij rekening wordt gehouden met diverse (interne) factoren, zoals vakanties, extra inzet medewerkers e.d. Indien hier geen wachttijd wordt getoond, geldt de berekende wachttijd voor behandeling volgens de NZa beleidsregels.

Peildatum: elke maandag
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

In geval van spoed kan de patiënt na overleg tussen huisarts en specialist sneller terecht dan de wachttijden aangeven.

 

Wachttijd

Wachttijdberekening volgens NZa beleidsregels Actuele wachttijd behandeling
Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Anesthesiologie Polikliniekbezoek 82
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 3
Cardiologie Polikliniekbezoek 1
Chirurgie Polikliniekbezoek 14
Operatie aorta 21
Operatie borstkanker 21
Operatie darmkanker 21
Operatie dikke darm 21
Galblaas verwijderen 21 60
Operatie halsslagader 5
Behandeling liesbreuk open 26 30
Behandeling navelbreuk 25
Behandeling aandoening anus 31
Spatader - EVLT 60
Carpaal tunnel syndroom 15
Kijkoperatie liesbreuk 80
Dermatologie Polikliniekbezoek 9
Spataderen
Geriatrie Polikliniekbezoek 2
Gynaecologie Polikliniekbezoek 60
Baarmoederverwijdering 13
Eierstokkanker
Sterilisatie bij de vrouw 12
Stressincontinentie 19
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 14
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO) Polikliniekbezoek 24
Neus- en/of keelamandelen
Neustussenschot
Oorbuisjes
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 17
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek 14
Maag-, darm-, leverziekten Polikliniekbezoek 30
Gastroduodenoscopie 45
Coloscopie 58
Rectosigmoïdoscopie 57
Neurologie Polikliniekbezoek 37
Neurochirurgie: herniaoperatie 34
Neurochirurgie: Neurolyse 43
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator
Oogheelkunde Polikliniekbezoek 66
Staaroperatie 55
Visusproblemen/scheelzien <12 jaar 15
Orthopedie Kliniek Polikliniekbezoek 7
Totale heup operatie 27 60
Totale knieoperatie 24 60
Kijkoperatie knie 21
Meniscus operatie 9 21
Carpaal tunnel syndroom 47
Schouder operatie 50
Hand-Pols operatie 35
Voorste kruisband operatie 28
Spondylodese
Pijncentrum Bravis Polikliniekbezoek 82
Ruggenmerg- / neurostimulator **
Reguliere pijnbehandeling 9
Plastische chirurgie Polikliniekbezoek 30
Borstreconstructie 27
Carpaal tunnel syndroom
Dupuytren 107
Psychiatrie Polikliniekbezoek 23
Radiologie CT-scan 22
DEXA-scan 73
Mammografie 1
Echografie 1
Röntgenfoto
MRI knie 18
MRI rug 4
Reumatologie Polikliniekbezoek 1
Revalidatie Polikliniekbezoek 12
Slaapcentrum Bravis Slaapcentrum 38
Urologie Polikliniekbezoek 42
Vergrote prostaat 42
Operatie prostaatkanker 17
Sterilisatie bij de man
Besnijdenis 40
Niersteen vergruizing 26
Percutane niersteenverwijdering 26

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Transparantieregeling zorgaanbieders ggz - NR/REG-1917

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.