Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823a 

Wachttijden polikliniek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme. Hierbij houden we ons aan landelijke afspraken. 

Peildatum: 13 mei 2019
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

BoZ = Locatie Bergen op Zoom
RSD = Locatie Roosendaal   

Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

Wachttijd

Polikliniek BoZ Polikliniek RSD Behandeling Diagnostiek
Anesthesiologie
Polikliniekbezoek 17
Ruggemergstimulator
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 3
Cardiologie Polikliniekbezoek 22 35
Chirurgie
Polikliniekbezoek 8 29
Operatie aorta
Operatie borstkanker 22
Operatie darmkanker 17
Operatie dikke darm 14
Operatie galblaas verwijderen 14
Operatie halsslagader
Operatie liesbreuk 26
Operatie maagkanker
Operatie spataderen
Spataderbehandeling overig 35
PAOD
Carpaal tunnel syndroom 30
Dermatologie
Polikliniekbezoek 18 22
Spataderen 30
Geriatrie Polikliniekbezoek 18 24
Gynaecologie
Polikliniekbezoek 30 29
Baarmoederverwijdering 50
Eierstokkanker
Sterilisatie bij de vrouw
Stressincontinentie
Plastische chirurgie
Polikliniekbezoek 27 27
Borstvergroting
Borstverkleining
Buikwandcorrectie
Carpaal tunnel syndroom 30
Dupuytren 83
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 41 40
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO)
Polikliniekbezoek 15 14
Neus- en/of keelamandelen 18
Neustussenschot 77
Oorbuisjes 14
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 38 27
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek 12 19
Maag-, darm-, leverziekten
Polikliniekbezoek 46
Gastrodudenoscopie 21
Coloscopie 40
Rectosigmoïdoscopie 22
Neurologie
Polikliniekbezoek 5 7
Neurochirurgie: herniaoperatie 36
Neurochirurgie: Neurolyse 31
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator
Oogheelkunde
Polikliniekbezoek 70 50
Staaroperatie 49
Orthopedie Kliniek
Polikliniekbezoek 8
Totale heupoperatie 32
Totale knieoperatie 68
Kijkoperatie knie 22
Meniscusoperatie 22
Carpaal tunnel syndroom 30
Hernia 36
Pijncentrum Bravis
Polikliniekbezoek 17
Ruggemergstimulator 67
Polikliniekbezoek 51 5056
Radiologie
MRI-scan 19
CT-scan 18
Reumatologie Polikliniekbezoek 10 10
Revalidatie Polikliniekbezoek 42 37
Urologie
Polikliniekbezoek 58 40
Blaasverwijdering bij kanker
Operatie prostaatkanker 43
Sterilisatie bij de man 44

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de specialist met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek.

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Transparantieregeling zorgaanbieders ggz - NR/REG-1917

Wachtlijstbemiddeling
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Diagnosegroepen 
Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijdbestand t.b.v. NZa