Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823 

Wachttijden polikliniek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 3e vrije plaats van een nieuwe patiënt in het afsprakensysteem.

Peildatum: 4 oktober 2018
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

BoZ = Locatie Bergen op Zoom
RSD = Locatie Roosendaal   

Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

Wachttijd

Polikliniek BoZ Polikliniek RSD Behandeling Diagnostiek
Anesthesiologie
Polikliniekbezoek 19
Ruggemergstimulator 58
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 14
Cardiologie Polikliniekbezoek 7 34
Chirurgie
Polikliniekbezoek 28 32
Operatie aorta 31
Operatie borstkanker 21
Operatie darmkanker 19
Operatie dikke darm 20
Operatie galblaas verwijderen 42
Operatie halsslagader 4
Operatie liesbreuk 49
Operatie maagkanker 31
Operatie spataderen 84
Spataderbehandeling overig 30
PAOD 6
Carpaal tunnel syndroom 13
Dermatologie
Polikliniekbezoek 12 12
Spataderen 30
Geriatrie Polikliniekbezoek 23 31
Gynaecologie
Polikliniekbezoek 32 34
Baarmoederverwijdering 42
Eierstokkanker 15
Sterilisatie bij de vrouw 56
Stressincontinentie 70
Plastische chirurgie
Polikliniekbezoek 24 16
Borstvergroting 43
Borstverkleining 43
Buikwandcorrectie 86
Carpaal tunnel syndroom 13
Dupruytren 47
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 59 33
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO)
Polikliniekbezoek 9 11
Neus- en/of keelamandelen 21
Neustussenschot 45
Oorbuisjes 14
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 38 35
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek 24 7
Maag-, darm-, leverziekten
Polikliniekbezoek 44
Gastrodudeno 49
Rectosigmoïdoscopie 70
Coloscopie 74
Neurologie
Polikliniekbezoek 22 26
Neurochirurgie: herniaoperatie 42
Neurochirurgie: Neurolyse 48
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator 58
Oogheelkunde
Polikliniekbezoek 75 30
Staaroperatie 60
Orthopedie Kliniek
Polikliniekbezoek 14
Totale heupoperatie 41
Totale knieoperatie 59
Kijkoperatie knie 25
Meniscusoperatie 27
Carpaal tunnel syndroom 13
Hernia 42
Pijncentrum Bravis
Polikliniekbezoek 19
Ruggemergstimulator 58
Psychiatrie Polikliniekbezoek 54 50
Radiologie
MRI-scan 18 14
CT-scan 4 6
Reumatologie Polikliniekbezoek 12 4
Revalidatie Polikliniekbezoek 35 15
Urologie
Polikliniekbezoek 46 43
Blaasverwijdering bij kanker 25
Operatie prostaatkanker 77
Sterilisatie bij de man 38

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de specialist met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek.

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Transparantieregeling zorgaanbieders ggz - NR/REG-1824

Wachtlijstbemiddeling
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Diagnosegroepen 
Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijdbestand t.b.v. NZa