Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823a 

Wachttijden polikliniek/diagnostiek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme, ongeacht de locatie. Wilt u door een specifieke arts behandeld worden of heeft u voorkeur voor een locatie, dan kan de wachttijd langer zijn dan hieronder aangegeven.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de arts met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen.
* De wachttijd voor behandelingen wordt berekend volgens de geldende NZa beleidsregels. Is een behandeling in de voorgaande drie maanden minder dan vijftien keer uitgevoerd, dan kan hiervoor geen wachttijd berekend worden.

Actuele wachttijd behandeling

Hier wordt een meer realistische, marktconforme wachttijd getoond waarbij rekening wordt gehouden met diverse (interne) factoren, zoals vakanties, extra inzet medewerkers e.d. Indien hier geen wachttijd wordt getoond, geldt de berekende wachttijd voor behandeling volgens de NZa beleidsregels.

Peildatum: elke maandag
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

 

In verband met maatregelen die worden genomen met betrekking tot het Coronavirus, kunnen wij op dit moment helaas geen indicatie geven van de wachttijden.

 

Wachttijd

Wachttijdberekening volgens NZa beleidsregels Actuele wachttijd behandeling
Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Anesthesiologie Polikliniekbezoek
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek
Cardiologie Polikliniekbezoek
Chirurgie Polikliniekbezoek
Operatie aorta
Operatie borstkanker
Operatie darmkanker
Operatie dikke darm
Operatie galblaas verwijderen
Operatie halsslagader
Operatie liesbreuk
Operatie liesbreuk open
Kijkoperatie liesbreuk
Operatie spataderen
Spataderen overig
Spataderen - EVLT
Spataderen - sclerotherapie
PAOD
Carpaal tunnel syndroom
Dermatologie Polikliniekbezoek
Spataderen
Geriatrie Polikliniekbezoek
Gynaecologie Polikliniekbezoek
Baarmoederverwijdering
Eierstokkanker
Sterilisatie bij de vrouw
Stressincontinentie
Plastische chirurgie Polikliniekbezoek
Borstvergroting
Borstverkleining
Buikwandcorrectie
Carpaal tunnel syndroom
Dupuytren
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO) Polikliniekbezoek
Neus- en/of keelamandelen
Neustussenschot
Oorbuisjes
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek
Maag-, darm-, leverziekten Polikliniekbezoek
Gastrodudenoscopie
Coloscopie
Rectosigmoïdoscopie
Neurologie Polikliniekbezoek
Neurochirurgie: herniaoperatie
Neurochirurgie: Neurolyse
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator
Oogheelkunde Polikliniekbezoek
Staaroperatie
Orthopedie Kliniek Polikliniekbezoek
Totale heup operatie
Totale knieoperatie
Kijkoperatie knie
Meniscus operatie
Carpaal tunnel syndroom
Schouder operatie
Hand-Pols operatie
Voorste kruisband operatie
Spondylodese
Pijncentrum Bravis Polikliniekbezoek
Ruggenmerg- / neurostimulator **
Reguliere pijnbehandeling
Psychiatrie Polikliniekbezoek
Radiologie MRI-scan
CT-scan
Reumatologie Polikliniekbezoek
Revalidatie Polikliniekbezoek
Urologie Polikliniekbezoek
Blaasverwijdering bij kanker
Operatie prostaatkanker
Sterilisatie bij de man

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Transparantieregeling zorgaanbieders ggz - NR/REG-1917

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.

NZa

Wachttijdbestand t.b.v. NZa