Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823 

Wachttijden polikliniek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 3e vrije plaats van een nieuwe patiënt in het afsprakensysteem.

Peildatum: 10 december 2018
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

BoZ = Locatie Bergen op Zoom
RSD = Locatie Roosendaal   

Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

Wachttijd

Polikliniek BoZ Polikliniek RSD Behandeling Diagnostiek
Anesthesiologie
Polikliniekbezoek 11
Ruggemergstimulator 67
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 3
Cardiologie Polikliniekbezoek 32 42
Chirurgie
Polikliniekbezoek 30 36
Operatie aorta 19
Operatie borstkanker 36
Operatie darmkanker 14
Operatie dikke darm 13
Operatie galblaas verwijderen 39
Operatie halsslagader 5
Operatie liesbreuk 57
Operatie maagkanker 14
Operatie spataderen 70
Spataderbehandeling overig 54
PAOD 12
Carpaal tunnel syndroom 20
Dermatologie
Polikliniekbezoek 14 23
Spataderen 30
Geriatrie Polikliniekbezoek 21 9
Gynaecologie
Polikliniekbezoek 42 32
Baarmoederverwijdering 46
Eierstokkanker 9
Sterilisatie bij de vrouw 34
Stressincontinentie 50
Plastische chirurgie
Polikliniekbezoek 23 30
Borstvergroting 22
Borstverkleining 43
Buikwandcorrectie 86
Carpaal tunnel syndroom 20
Dupruytren 55
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 50 53
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO)
Polikliniekbezoek 7 7
Neus- en/of keelamandelen 23
Neustussenschot 54
Oorbuisjes 15
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 42 41
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek 23 12
Maag-, darm-, leverziekten
Polikliniekbezoek 61
Gastrodudeno 12
Rectosigmoïdoscopie 50
Coloscopie 74
Neurologie
Polikliniekbezoek 16 14
Neurochirurgie: herniaoperatie 48
Neurochirurgie: Neurolyse 52
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator 67
Oogheelkunde
Polikliniekbezoek 87 46
Staaroperatie 52
Orthopedie Kliniek
Polikliniekbezoek 14
Totale heupoperatie 41
Totale knieoperatie 82
Kijkoperatie knie 44
Meniscusoperatie 44
Carpaal tunnel syndroom 20
Hernia 48
Pijncentrum Bravis
Polikliniekbezoek 11
Ruggemergstimulator 67
Psychiatrie Polikliniekbezoek 38 45
Radiologie
MRI-scan 21 12
CT-scan 4 10
Reumatologie Polikliniekbezoek 3 7
Revalidatie Polikliniekbezoek 24 34
Urologie
Polikliniekbezoek 30 30
Blaasverwijdering bij kanker 28
Operatie prostaatkanker 52
Sterilisatie bij de man 42

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de specialist met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek.

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Transparantieregeling zorgaanbieders ggz - NR/REG-1824

Wachtlijstbemiddeling
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Diagnosegroepen 
Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijdbestand t.b.v. NZa