Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht.

Wachttijden polikliniek

Met wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen (alle dagen van een week) tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 3e vrije plaats van een nieuwe patiënt in het afsprakensysteem.

Peildatum: 6 juli 2017
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

BoZ = Locatie Bergen op Zoom
RSD = Locatie Roosendaal   

Wachttijden worden weergegeven in dagen 
 

    Polikliniek
BoZ

 Polikliniek
 RSD   

 Behandeling
 BoZ               

 Behandeling
 RSD

 Diagnostiek
 BoZ              
 Diagnostiek
 RSD             

Bariatrische chirurgie
(maagverkleining)

   14   -        
Cardiologie    29   24        
Chirurgie algemeen    40   14        
  Operatie aorta      39   8    
  Operatie borstkanker       71  22    
  Carpaal tunnel syndroom      25  21    
  Operatie darmkanker      42  22    
  Operatie dikke darm      15  21    
  Galblaas verwijderen      29  21    
  Operatie halsslagader       7  10    
  Operatie maagkanker        14    
  Liesbreuk      37  38    
  PAOD       64  64    
  Operatie spataderen        0  Etten-Leur: 35    
  Spataderbehandeling overig   17     0       
Dermatologie    14  14        
  Spataderen        Etten-Leur: 26     
Gastro-enterologie 
(maag-, darm-, 
 leverarts)
   -  72        
  Endoscopie slokdarm, maag of twaalfvingerige darm           42   27
Geriatrie (Ouderengeneeskunde)    39  28        
Gynaecologie algemeen    38  14        
  Baarmoederverwijdering      42  33    
  Eierstokkanker      16  28    
  Sterilisatie bij de vrouw      33  36    
  Stressincontinentie      52  20    
Interne Geneeskunde 
algemeen
   35

 90

       
Keel-, neus- en
oorheelkunde
   18  21        
  Neus- en/of keelamandelen      28  22    
  Neustussenschot      53  46    
  Oorbuisjes      26  21    
Kindergeneeskunde algemeen    11  24        
Longziekten    29  2        
Neurochirurgie               
  Hernia       21   8    
  Neurolyse      28  35    
  Ruggemergstimulator      54  49    
Neurologie      8  26        
Oogheelkunde    13  24        
  Staaroperatie      35   25    
Orthopedie     7  15        
  Totale heupoperatie      22  42    
  Kijkoperatie knie       44  54    
  Meniscus      44  34    
  Totale knieoperatie      32  61    
  Carpaal tunnel syndroom      25  21    
  Hernia       21   8    
Pijnbestrijding    30  15        
  Ruggemergstimulator      54  49    
Plastische chirurgie    30  15        
  Borstvergroting      35  75    
  Borstverkleining      99  70    
  Buikwandcorrectie      52  54    
  Carpaal tunnel syndroom      25  21    
  Dupuytren      31  21    
Psychiatrie  

 46

 52        
Radiologie               
  MRI-scan          13   11
  CT-scan          19   27
Reumatologie    12  10        
Revalidatie    38  16        
Urologie    21  21        
  Operatie prostaatkanker     51  52    
  Sterilisatie bij de man      0  0    
  Blaasverwijdering bij kanker        48    

 

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de specialist met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek. De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak, vastgelegd in de Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg, NR/REG-1728 geldig vanaf 1 januari 2017.

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

Transparantieregeling zorgaanbieders GGZ NR/REG-1731

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd voor psychiatrie te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

Diagnosegroepen 

Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Locaties

Contactgegevens Bravis ziekenhuis Roosendaal

Postadres:
Postbus 999
4700 AZ  Roosendaal

Bezoekadres:
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal

088 70 68 000

Contactgegevens Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom

Postadres:
Postbus 999
4700 AZ Roosendaal

Bezoekadres:
Boerhaaveplein 1
4624 VT Bergen op Zoom

088 70 68 000