Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823 

Wachttijden polikliniek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 3e vrije plaats van een nieuwe patiënt in het afsprakensysteem.

Peildatum: 9 augustus 2018
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

BoZ = Locatie Bergen op Zoom
RSD = Locatie Roosendaal   

Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

Wachttijd

Polikliniek BoZ Polikliniek RSD Behandeling Diagnostiek
Anesthesiologie
Polikliniekbezoek 4
Ruggemergstimulator 51
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 14
Cardiologie Polikliniekbezoek 27 33
Chirurgie
Polikliniekbezoek 37 37
Operatie aorta 15
Operatie borstkanker 22
Operatie darmkanker 18
Operatie dikke darm 17
Operatie galblaas verwijderen 26
Operatie halsslagader 4
Operatie liesbreuk 55
Operatie maagkanker 31
Operatie spataderen
Spataderbehandeling overig 31
PAOD 7
Carpaal tunnel syndroom 20
Dermatologie
Polikliniekbezoek 24 10
Spataderen 30
Geriatrie Polikliniekbezoek 17 35
Gynaecologie
Polikliniekbezoek 34 36
Baarmoederverwijdering 40
Eierstokkanker 28
Sterilisatie bij de vrouw 36
Stressincontinentie 46
Plastische chirurgie
Polikliniekbezoek 21 21
Borstvergroting 72
Borstverkleining 54
Buikwandcorrectie 86
Carpaal tunnel syndroom 20
Dupruytren 47
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 48 47
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO)
Polikliniekbezoek 17 16
Neus- en/of keelamandelen 22
Neustussenschot 48
Oorbuisjes 20
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 55 55
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek 32 28
Maag-, darm-, leverziekten
Polikliniekbezoek 62 62
Endoscopie slokdarm, maag of twaalfvingerige darm 67
Neurologie
Polikliniekbezoek 32 28
Neurochirurgie: herniaoperatie 41
Neurochirurgie: Neurolyse 73
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator 51
Oogheelkunde
Polikliniekbezoek 85 52
Staaroperatie 62
Orthopedie Kliniek
Polikliniekbezoek 14
Totale heupoperatie 49
Totale knieoperatie 59
Kijkoperatie knie 34
Meniscusoperatie 34
Carpaal tunnel syndroom 20
Hernia 41
Pijncentrum Bravis
Polikliniekbezoek 11
Ruggemergstimulator 58
Psychiatrie Polikliniekbezoek 45 59
Radiologie
MRI-scan 10 12
CT-scan 4 3
Reumatologie Polikliniekbezoek 22 36
Revalidatie Polikliniekbezoek 22 13
Urologie
Polikliniekbezoek 38 30
Blaasverwijdering bij kanker
Operatie prostaatkanker 35
Sterilisatie bij de man 36

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de specialist met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek.

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Transparantieregeling zorgaanbieders ggz - NR/REG-1824

Wachtlijstbemiddeling
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Diagnosegroepen 
Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijdbestand t.b.v. NZa