Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823 

Wachttijden polikliniek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 3e vrije plaats van een nieuwe patiënt in het afsprakensysteem.

Peildatum: 2 april 2018
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

BoZ = Locatie Bergen op Zoom
RSD = Locatie Roosendaal   

Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

Wachttijd

Polikliniek BoZ Polikliniek RSD Behandeling Diagnostiek
Anesthesiologie
Polikliniekbezoek 21
Ruggemergstimulator 61
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 14
Cardiologie Polikliniekbezoek 21 16
Chirurgie
Polikliniekbezoek 23 22
Operatie aorta 29
Operatie borstkanker 16
Operatie darmkanker 20
Operatie dikke darm 20
Operatie galblaas verwijderen 23
Operatie halsslagader 6
Operatie liesbreuk 42
Operatie maagkanker 15
Operatie spataderen 63
Spataderbehandeling overig 39
PAOD 8
Carpaal tunnel syndroom 25
Dermatologie
Polikliniekbezoek 17 7
Spataderen 36
Geriatrie Polikliniekbezoek 45 33
Gynaecologie
Polikliniekbezoek 42 25
Baarmoederverwijdering 46
Eierstokkanker 23
Sterilisatie bij de vrouw 57
Stressincontinentie 44
Plastische chirurgie
Polikliniekbezoek 16 9
Borstvergroting 33
Borstverkleining 76
Buikwandcorrectie 44
Carpaal tunnel syndroom 25
Dupruytren 41
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 33 29
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO)
Polikliniekbezoek 32 29
Neus- en/of keelamandelen 16
Neustussenschot 24
Oorbuisjes 11
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 39 27
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek 12 7
Maag-, darm-, leverziekten
Polikliniekbezoek 71
Endoscopie slokdarm, maag of twaalfvingerige darm 42
Neurologie
Polikliniekbezoek 24 21
Neurochirurgie: herniaoperatie 45
Neurochirurgie: Neurolyse 24
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator 61
Oogheelkunde
Polikliniekbezoek 58 60
Staaroperatie 65
Orthopedie Kliniek
Polikliniekbezoek 5
Totale heupoperatie 46
Totale knieoperatie 57
Kijkoperatie knie 29
Meniscusoperatie 48
Carpaal tunnel syndroom 36
Hernia 45
Pijncentrum Bravis
Polikliniekbezoek 21
Ruggemergstimulator 61
Psychiatrie Polikliniekbezoek 34 53
Radiologie
MRI-scan 17 10
CT-scan 18 17
Reumatologie Polikliniekbezoek 7 7
Revalidatie Polikliniekbezoek 25 6
Urologie
Polikliniekbezoek 21 21
Blaasverwijdering bij kanker 31
Operatie prostaatkanker 36
Sterilisatie bij de man 40

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de specialist met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek.

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

Wachtlijstbemiddeling
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Diagnosegroepen 
Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.