Verpleegkundig onderzoek

terug naar wetenschap

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor al het onderzoek wat plaatsvindt binnen Bravis waarbij patiënten betrokken zijn of waarbij gegevens van patiënten gebruikt worden. Dit betekend dat onderzoek van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten of physician assistants waarbij patiënten of patiënt gegevens betrokken zijn, beoordeelt dient te worden door de protocollen advies commissie (PAC) van Bravis. Meer informatie hierover kan gevonden worden op het tabblad Lokale Uitvoerbaarheid.

Wanneer je twijfelt of jouw onderzoek beoordeelt dient te worden bij de PAC, of wanneer je ondersteuning bij het opstellen van de onderzoeksmethodologie zou willen, neem dan contact op met Elise Schipper.

Contactgegevens:
e-mail: e.schipper@bravis.nl
telefoon: 06 - 57 09 34 24