Trombosedienst, Accureon

Bij Accureon Trombosezorg kunt u terecht als u antistollingsmedicijnen gebruikt om stolselvorming (trombose) in het bloed te voorkomen. Daarvoor moet u regelmatig uw bloed moet laten controleren. De medewerkers van de trombosedienst controleren en begeleiden poliklinische patiënten die bloedverdunners gebruiken. Tevens verzorgen zij de instelling van de hoeveelheid medicatie.

De trombosedienst draagt zorg voor:

 • de bloedafname,
 • het verkrijgen van de benodigde medische informatie,
 • de bepaling van de INR, het vaststellen van de dosering van de antistollingsmiddelen,
 • de controletermijn,
 • het zo nodig couperen van de behandeling voor onderzoeken en ingrepen,
 • beleid bepalen en/of begeleiden behandeling van laag moleculair gewicht heparine (LMWH) in de beginfase als overgang naar behandeling met VKA en in geval van bloedingen.

Accureon Trombosezorg is aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT). De trombosedienst is geaccrediteerd volgens het kwaliteitssysteem van de FNT.

Lees meer over:


Werkwijze van de trombosedienst

Bij de eerste controle informeert de medewerker van de trombosedienst de patiënt over de voorgeschreven antistollingsbehandeling. Bij iedere controle wordt bloed afgenomen voor de INR bepaling en wordt een korte vragenlijst afgenomen over overige medicatie, opnames, ingrepen en bloedingcomplicaties.
De dosering van de antistollingsmedicatie wordt vastgesteld door de doserend artsen van de trombosedienst. Tevens wordt een volgende controledatum vastgesteld waarna deze cyclus zich herhaalt.


Uitwisselen van  informatie

Voor het waarborgen van een goede antistollingsbehandeling is informatie-uitwisseling zeer belangrijk. Daarvoor is het noodzakelijk dat de trombosedienst beschikt over gegevens van medicatiegebruik, aandoeningen en ziektes, geplande opnames en ingrepen van de door haar behandelde patiënten.
Andere zorgverleners zoals de huisarts, specialist en apotheek moeten ook kunnen beschikken over relevante informatie vanuit de trombosedienst. Hiervoor is het noodzakelijk dat er regelmatig medische informatie wordt uitgewisseld tussen bij de behandeling betrokken zorgverleners.

Bij inschrijving wordt er aan patiënt toestemming gevraagd voor de uitwisseling van gegevens. De patiënt kan hiertegen bezwaar maken. Hij dient dan wel te beseffen dat dit de behandeling nadelig kan beïnvloeden.

Mantelzorger

Bent u mantelzorger? Graag ontvangen wij dan een ondertekend toestemmingsformulier van de desbetreffende patiënt. Wij stellen u ook in de gelegenheid om gebruik te maken van Tropaz. Voor de registratie gaat u ook naar het onderdeel Tropaz. Het toestemmingsformulier kunt u uitprinten zodat de patiënt dit kan ondertekenen en terugsturen.  U kunt het toestemmingsformulier ook hier downloaden: toestemmingsformulier.

 • Contactgegevens

  Roosendaal
  Telefoon 088 - 706 8380
  Bereikbaarheid maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Accureon logo.jpg
edward-bletterman.jpg

Column van de specialist

Edward Bletterman, trombosearts bij het Bravis ziekenhuis, legt in een column uit trombose is en wat de trombosearts hierin kan betekenen.