Reumatologie

Onze vakgroep Reumatologie staat met een compleet team van deskundigen voor u klaar. We hebben alle kennis in huis om het leven met reuma draaglijker voor u te maken. Want de behandeling van reuma is meer dan medische zorg alleen. We zorgen dat u snel voor een afspraak terecht kunt. In de poliklinieken Roosendaal en Bergen op Zoom worden meteen de nodige onderzoeken gedaan. En als het nodig is, zijn ook de andere medisch specialisten dichtbij. Want in het Bravis ziekenhuis werken we nauw met elkaar samen.

Onze zorg is afgestemd op uw persoonlijke situatie. We behandelen niet alleen uw lichamelijke klachten. We leren u en uw naasten ook met uw ziekte om te gaan in uw woon- en werksituatie. Zodat uw leven weer in de hoofdrol staat, niet uw reuma.

Meer informatie over reuma

Wilt u meer weten over reuma? Op deze website leest u wat reuma precies is en welke symptomen u bij reuma kunt herkennen. Uiteraard kunt u ook onze patiëntenfolder over Reumatologie lezen. Heeft u artrose? Dan kunt u ook bij het Bravis ziekenhuis terrecht. Wij behandelen artrose in de omgeveing Roosendaal, Bergen op Zoom en Etten-Leur

 

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 731
  Bereikbaarheid De polikliniek Reumatologie is gevestigd op de begane grond.
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 68 454
  Bereikbaarheid De polikliniek Reumatologie is gevestigd op route 75A.
 • Inhoudsopgave
 • Wachttijden
 • Spreekuur
 • Links
 • Patiëntenfolders
 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 731
  Bereikbaarheid De polikliniek Reumatologie is gevestigd op de begane grond.
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 68 454
  Bereikbaarheid De polikliniek Reumatologie is gevestigd op route 75A.

Wachttijden

Wachttijden polikliniek

Met wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal dagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme reumatologie. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 3e vrije plaats in het afsprakensysteem.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij de reumatoloog op de polikliniek, kan deze met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek. 

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

*Wachttijden in dagen
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

BoZ = Locatie Bergen op Zoom
RSD = Locatie Roosendaal

  Polikliniek  Diagnostiek  Behandeling Verwachte
wachttijd
behandeling
Polikliniekbezoek 4

Bekijk hier de wachttijden van andere specialismen.

Spreekuur

De reumatologen houden in Bergen op Zoom en Roosendaal elke dag spreekuur. Ook houdt iedere reumatoloog één keer per maand avondspreekuur tot 20:00 uur.

Dr. J.N. Hoes
Maandag en vrijdagochtend: spreekuur in Roosendaal
Dinsdagochtend en woensdag: spreekuur in Bergen op Zoom

Dr. J.L.M. Schoneveld
Maandag en vrijdagochtend: spreekuur in Bergen op Zoom
Dinsdagochtend en donderdag: spreekuur in Roosendaal

Dr. D. van den Elshout- den Uyl
Dinsdagochtend en woensdag: spreekuur in Roosendaal
Donderdag en vrijdagochtend: spreekuur in Bergen op Zoom

Links

reumafonds.nl
reumabond.nl

Patiëntenfolders