Psychiatrie

Binnen de afdeling Psychiatrie in het Bravis ziekenhuis onderzoekt, behandelt en begeleidt men patiënten vanaf 18 jaar met een psychiatrische aandoening. Dit kunnen onder andere klachten zijn als depressie, angst en paniek of dwanggedachten. Behandeling kan poliklinisch plaats vinden, in deeltijdbehandeling of door middel van een opname. 

De psychiater werkt hierbij nauw samen met psychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Zij werken op verschillende tijden op de verschillende locaties van het Bravis Ziekenhuis.

Afspraken polikliniek Psychiatrie

Voor een afspraak met psychiater, psycholoog of sociaal psychiatrisch verpleegkundige belt u naar polikliniek Psychiatrie. U kunt alleen een afspraak maken, na verwijzing door huisarts of specialist.

Locaties

De polikliniek Psychiatrie is aanwezig op de onderstaande locaties.

 • Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom: op de begane grond. U loopt via de hoofdingang rechtdoor bij de liften.
 • Bravis ziekenhuis Roosendaal: op de begane grond. U volgt route 75D.
 • Polikliniek Etten-Leur: Schoonhout 215, 4872 MC in Etten-Leur. U meldt zich bij de receptie.
 • Oudenbosch Medisch Centrum: West-Vaardeke 11A, 4731 MA in Oudenbosch. U meldt zich bij de receptie.

De PAAZ in Bergen op Zoom is gevestigd op de begane grond. U loopt via de hoofdingang rechtdoor bij de liften. Volg vervolgens het bordje PAAZ opname afdeling.

Deeltijdbehandeling

Soms is een langere, meer intensieve, behandeling nodig om van uw klachten te behandelen. De zorgeenheid Psychiatrie biedt een poliklinische deeltijdbehandeling aan voor patiënten die intensiever aan de slag gaan met hun problematiek.

Opname op de PAAZ 

De Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)  is de opnameafdeling van de zorgeenheid Psychiatrie. Hier kunt u worden opgenomen als poliklinische - of deeltijdbehandeling niet voldoende is. Opname gebeurt na verwijzing van huisarts of psychiater.

Consultatief Psychiatrisch Verpleegkundige (CPV)

Als u opgenomen bent op een andere afdeling binnen het Bravis Ziekenhuis kunt u bezoek krijgen van de consultatief psychiatrisch verpleegkundige. Deze verpleegkundige is gespecialiseerd in ondersteuning bij psychiatrische klachten op de niet psychiatrische afdelingen.

Stichting PVP en vertrouwenspersoon

Stichting PVP helpt u bij vragen en klachten over uw rechten in de geestelijke gezondheidszorg. U kunt contact op nemen met de vertrouwenspersoon via:

Meer informatie over de stichting vindt u op de website www.pvp.nl/

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 854
  Bereikbaarheid U loopt via de hoofdingang rechtdoor bij de liften.
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 68 292
  Bereikbaarheid U volgt route 75D.
  Etten-Leur
  Telefoon 076 - 50 42 000
  Bereikbaarheid U meldt zich bij de receptie.
  Oudenbosch
  Telefoon 0165 - 31 30 55
  Bereikbaarheid U meldt zich bij de receptie
 • Inhoudsopgave
 • Wachttijden
 • Spreekuur
 • Opname in het ziekenhuis
 • Patiëntenfolders
 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 854
  Bereikbaarheid U loopt via de hoofdingang rechtdoor bij de liften.
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 68 292
  Bereikbaarheid U volgt route 75D.
  Etten-Leur
  Telefoon 076 - 50 42 000
  Bereikbaarheid U meldt zich bij de receptie.
  Oudenbosch
  Telefoon 0165 - 31 30 55
  Bereikbaarheid U meldt zich bij de receptie

Wachttijden

Wachttijden polikliniek

Met wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme psychiatrie. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 1e vrije plaats in het afsprakensysteem.

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

*Wachttijden in dagen.
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

BoZ = Locatie Bergen op Zoom
RSD = Locatie Roosendaal

  Polikliniek BoZ Polikliniek RSD  Behandeling  Diagnostiek

Bekijk hier de wachttijden van andere specialismen.

Spreekuur

De psychiaters houden afwisselend op alle dagen in de week spreekuur.

Spreekuren buitenpoliklinieken

Polikliniek Etten-Leur
Op donderdagmiddag (in de oneven weken) bij dhr. A. van Dalfsen.

Oudenbosch Medisch Centrum
1x per maand op woensdagochtend bij dhr. H. Wanmaker.

Opname in het ziekenhuis

De Psychiatrische Afdeling van het Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) van het Bravis ziekenhuis is gespecialiseerd in het snel en vakkundig stellen van diagnoses van verschillende psychiatrische ziektebeelden. Wij bieden voor veel van deze ziektebeelden een goede en uitgebreide behandeling. De PAAZ heeft 24 eenpersoonskamers.

Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden; de PAAZ is toegerust om ook lichamelijke aandoeningen te behandelen en beschikt over een Medisch Psychiatrische Unit (MPU). Dit gebeurt in samenspraak en afstemming met andere specialismen in het ziekenhuis.

 

 

Behandeling op de PAAZ

Het doel van een opname is een zo duidelijk mogelijk beeld krijgen van de aard en achtergrond van uw problemen. Daarnaast is het belangrijk dat u (weer) de beschikking krijgt over mogelijkheden om die problemen op te lossen of de situatie leefbaar te maken. De PAAZ biedt u een vorm van psychiatrische behandeling voor klachten of problemen waar u zelf geen raad meer mee weet. Het behandelteam bestaat uit psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, vaktherapeuten, systeemtherapeuten en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

Ieder teamlid heeft eigen taken in het team en levert zijn of haar bijdrage aan uw behandeling. U kunt terecht voor een goede behandeling met oog voor de mens achter het ziek zijn.

Bezoektijden

Op de PAAZ gelden onderstaande bezoektijden:

Maandag t/m vrijdag        18.30 - 20.00 uur
Weekend en feestdagen  14.00 - 16.00 uur
                                         18.30 - 20.00 uur

Ontspanningsoefeningen

Via onderstaande afbeeldingen kunt u ontspanningsoefeningen doen. Het eerste plaatje geeft uitleg over de ontspanningsoefeningen. Als u het tweede en derde plaatje aanklikt, hoort u de ontspanningsoefeningen zelf.

     

Bron: Edmund Jacobson

Na ontslag

Na opname bestaat er naast deeltijdbehandeling ook de mogelijkheid om een opnamevervangende deeltijdbehandeling te volgen. Tevens zijn er verschillende indicatiegroepen waar gericht en thematisch aan bepaalde problematiek gewerkt kan worden. Dit gebeurt altijd in overleg met u en het behandelteam.

Stichting PVP en de vertrouwenspersoon

De Stichting PVP helpt u bij vragen en klachten over uw rechten in de geestelijke gezondheidszorg. Voor het Bravis ziekenhuis is de vertrouwenspersoon:

Marjon Boomaerts
Mobiel: 06- 174 331 98
E-mail: m.boomaerts@pvp.nl

Algemene gegevens Stichting PVP
Telefoonnummer: 0900 - 444 88 88 (10ct/min)
E-mail: helpdesk@pvp.nl 
Website: www.pvp.nl

Psycholoog op de PAAZ


Mw. D. Olthof
GZ-psycholoog PAAZ