Psychiatrie

De afdeling Psychiatrie van het Bravis ziekenhuis onderzoekt, behandelt en begeleidt patiënten vanaf 18 jaar met een psychiatrische aandoening. Dit kunnen onder andere klachten zijn als depressie, angst en paniek of dwanggedachten. Behandeling kan poliklinisch plaats vinden, in deeltijdbehandeling of door middel van een klinische opname. Op de opname-afdeling zijn 10 MPU-bedden. Hier worden psychiatrische en lichamelijke klachten en hun onderlinge wisselwerking gelijktijdig geobserveerd en behandeld.

De behandeling vindt plaats binnen het multidiscipliniare team.


Afspraken polikliniek Psychiatrie

Er wordt voor u een afspraak gepland nadat de verwijzing van de huisarts of specialist ontvangen is.  U kunt terecht op de verschillende lokaties van het Bravis ziekenhuis.

Veranderingen door invoer zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 wordt geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen op een nieuwe manier in rekening gebracht. Deze nieuwe manier heeft 'het zorgprestatiemodel'. Uw zorgverzekeraar blijft de zorg vergoeden, dat verandert niet. Wat wel verandert is dat de opbouw van de rekening wordt vereenvoudigd. Hierdoor wordt het duidelijker wat uw zorgverzekeraar voor u heeft betaald. 

Lees hier voor meer informatie. 

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 854
  Bereikbaarheid U volgt route 87, voor PAAZ route 88
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 67 854
  Bereikbaarheid U volgt route 75
PAAZ kwa.PNG

PAAZ

Het Kwaliteitsstatuut Bravis PAAZ maakt inzichtelijk hoe Bravis PAAZ inhoud en vorm geeft aan de vastgestelde kwaliteitsaspecten. 

Waar kunnen wij u mee helpen?

Juni_PAAZ_Koelman.jpg

Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)

De PAAZ is de opnameafdeling van de zorgeenheid Psychiatrie.

Deeltijd Psychiatrie Bravis.jpg

Deeltijdbehandeling

Poliklinische deeltijdbehandeling biedt mogelijkheden voor opnamevervangende en opnameverkortende behandeling.

MPU Bravis 1.jpg

Medisch Psychiatrische Unit (MPU)

Op deze unit worden psychische en lichamelijke klachten tegelijk behandeld.

Indicatiegroepen Psychiatrie Bravis.jpg

Indicatiegroepen

De zorgeenheid Psychiatrie biedt naast individuele behandelingen ook behandelingen in groepsverband.

polikliniek-psychiatrie-bravis.jpg

Polikliniek Psychiatrie

Op de polikliniek vinden controles en poliklinische behandelingen plaats.

Informatie Psychiatrie Bravis.jpg

Overige informatie

Overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Wachttijden

Wachttijden polikliniek

Met wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme psychiatrie. Hierbij houden we ons aan de landelijke afspraken.

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

*Wachttijden in dagen.
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

  Polikliniek  Diagnostiek  Behandeling Verwachte
wachttijd
behandeling
Polikliniekbezoek 30

Bekijk hier de wachttijden van andere specialismen.

Spreekuur

De psychiaters houden afwisselend op alle dagen in de week spreekuur.