Pijncentrum Bravis

In het Pijncentrum van het Bravis ziekenhuis behandelen 8 pijnspecialisten patiënten met acute - en chronische pijnklachten. Ook patiënten die pijnklachten hebben ten gevolge van kanker kunnen worden behandeld in het Pijncentrum. Er wordt een compleet palet aan behandelingen aangeboden. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de diverse specialismen, zoals Anesthesiologie, Revalidatie, Psychologie, Neurologie, Orthopedie, Psychiatrie en Neurochirurgie.

Het Pijncentrum heeft poliklinieken op de locaties in Roosendaal en Etten-Leur en is ingeschreven in het register van erkende pijnklinieken. Het daarbij behorende certificaat werd in 2015 uitgereikt en is recent verlengd voor de komende 5 jaar. Ook krijgt het Pijncentrum aansluiting bij de landelijke registratie van de PROMs (resultaten in het kader van kwaliteitsregistratie) welke een verplichting zijn voor alle pijncentra in Nederland. Ook wordt gebruik gemaakt van de ProMise database in het kader van implantatie van neurostimulatoren en pijnpompen.

Het Pijncentrum streeft voortdurend naar verbetering van haar processen waarbij de organisatie van structureel patiëntgericht overleg tussen pijnspecialisten en andere medisch specialismen of paramedici een belangrijke plaats kent. Daarnaast nemen onderwijs, opleiding en het op niveau houden van individuele kennis en vaardigheden een belangrijke plaats in. Enkele pijnspecialisten zijn in het bezit van het FIPP-examen van het World Institute of Pain.

Onderwijs en wetenschap

Onderwijs staat hoog in het vaandel en wetenschappelijk onderzoek is een vast onderdeel van het pijncentrum geworden. Om de patiënt de best mogelijke zorg te kunnen bieden, zijn de afgelopen jaren veel nieuwe behandelmethoden geïntroduceerd. Dit zonder de oude, bewezen behandelingen uit het oog te verliezen.

Ondersteuning 

Voor de behandeling van pijn worden de pijnspecialisten ondersteund door de verpleegkundig specialisten en pijnconsulenten:

Mw. P. Stroo (verpleegkundig specialist)
Mw. A. Tuns (verpleegkundig specialist i.o.)
Mw. C. Bos
Mw. N. Kroonen
Mw. R. Kruize
Mw. L. van Leeuwen
Mw. F. Schuurmans   
Mw. N. Zoeter

Afspraken maken

Roosendaal of Etten-Leur
Telefoonnummer: 088 - 706 85 51

Locatie

Het Pijncentrum bevindt zich in Roosendaal op de begane grond, route 73. In Etten-Leur meldt u zich bij de balie.

Folders

Voor patiëntenfolders verwijzen wij u naar de website van het Pijncentrum.

 • Contactgegevens

  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 68 551
  Bereikbaarheid Voor het pijncentrum volgt u route 73 ( begane grond)
  Etten-Leur
  Telefoon 088 - 7068 551
 • Inhoudsopgave
 • Wachttijden
 • Links
 • Contactgegevens

  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 68 551
  Bereikbaarheid Voor het pijncentrum volgt u route 73 ( begane grond)
  Etten-Leur
  Telefoon 088 - 7068 551

Wachttijden

Wachttijden polikliniek

Met wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal weken tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme orthopedie. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 3e vrije plaats in het afsprakensysteem.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij de pijnspecialist op de polikliniek, kan deze met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek. 

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

*Wachttijden in dagen.
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

**Voorafgaand aan de behandeling met neurostimulatie krijgt u een intake-gesprek met de pijnspeciaslist. Hierbij wordt gekeken of u in aanmerking komt voor implantatie van de neurostimulator. Het traject vanaf het intake-gesprek tot de implantatie is over het algemeen 2 maanden.

  Polikliniek  Diagnostiek  Behandeling Verwachte
wachttijd
behandeling
Polikliniekbezoek 11
Ruggenmerg- / neurostimulator **
Reguliere pijnbehandeling 9

Bekijk hier de wachttijden van andere specialismen.

Het Pijncentrum van het Bravis ziekenhuis heeft ook een eigen website www.pijncentrumbravis.nl/