Oogafwijkingen bij diabetes

Wanneer iemand suikerziekte heeft ( Diabetes mellitus) kunnen de bloedvaatjes ìn het oog beschadigen. Deze bloedvaatjes kunnen verzwakken en gaan lekken, waardoor er schade aan het netvlies (de retina) optreedt. Deze schade noemt men retinopathie.

Risicofactoren voor het krijgen van diabetische retinopathie zijn:

 • Langere tijd diabetes hebben; hoe langer je diabetes hebt, hoe groter de kans op oogafwijkingen wordt.
 • Slecht ingestelde of wisselende  bloedsuikerwaarden. Hoe slechter de diabetes mellitus ingesteld is, hoe groter de kans op oogafwijkingen.
 • Overgewicht, hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterol gehalte.

Klachten

Iedereen met suikerziekte hoort  controle van de ogen te krijgen; òf via de huisarts òf via de oogarts in het ziekenhuis. Dit kan door het maken van speciale oogfoto’s of door onderzoek met wijde pupillen.

Wanneer de bloedsuikerwaarden wisselend zijn, kunnen mensen zelf merken dat ook het zicht wisselt. Dit komt omdat de oogsterkte kan veranderen op het moment dat de bloedsuikerwaarden veranderen.  Zo goed mogelijk instellen van de diabetes en het stabiel houden van de bloedsuikerspiegel is daarom belangrijk.

Wanneer er kleine veranderingen optreden aan de bloedvaatjes van het netvlies heeft u dat zelf meestal (nog) niet in de gaten. Men gaat pas slechter zien als:

 • de bloedvaten verder beschadigen, en
 • deze gaan lekken, en
 • er door zuurstofgebrek nieuwe bloedvaatjes in het oog gevormd worden.

Om te voorkomen dat dit gebeurt is regelmatige controle noodzakelijk.

Behandeling van beschadigde bloedvaatjes door diabetes

Bij zeer minimale retinopathie hoeft er meestal nog niet behandeld te worden.  In een later stadium kan de oogarts besluiten om met een laser het netvlies te behandelen. Helaas zorgt een laserbehandeling er in de meeste gevallen niet voor dat het zicht beter wordt, maar is het doel om te voorkomen dat door verdere schade het zicht nog verder achteruit gaat.

Soms is een behandeling met een medicijn ìn het oog nodig. Dit medicijn bestrijdt de lekkende bloedvaatjes.

Prognose

Ondanks het tijdig ontdekken en zorgvuldige behandeling kan diabetische retinopathie lijden tot slechtziendheid en zelfs tot blindheid. 
Probeer zelf oogproblemen te voorkomen door:

 • een goede instelling van uw diabetes
 • een gezonde leefwijze
 • regelmatige controle van uw ogen

terug naar oogheelkunde

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 68 980
  Bereikbaarheid Voor de polikliniek Oogheelkunde volgt u route 73
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 68 980
  Bereikbaarheid Voor de polikliniek Oogheelkunde volgt u route 72