Macula degeneratie

Macula degeneratie is een aandoening die meestal begint na het 50e levensjaar. Het is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de macula lutea, of gele vlek. Hierdoor wordt het centrale zien/ zicht aangetast, wat kan leiden tot slechtziendheid.

Het centrale deel van het netvlies (de macula) zorgt voor het waarnemen van kleine details. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat in het centrum de grootste concentratie aan contrast‐ en kleurzien cellen (de kegeltjes) aanwezig is.

Het overige deel van het netvlies zorgt voor het perifere zien (de grootste concentratie aan staafjes). Bijvoorbeeld bewegingen kunnen met dit deel van het netvlies juist goed onderscheiden worden. Denk aan het opmerkzaam worden dat iemand met de auto of de fiets van rechts op je afkomt, daarna wordt er pas met het centrum van het netvlies naar gekeken en is er de gewaarwording van wat er precies te zien is.

Het afsterven van de kegeltjes wordt macula degeneratie genoemd. Het scherpe zien neemt af en er ontstaat midden in het beeld een vlek. De rest van het netvlies blijft dus wel werken, zodat men in staat blijft om zijn weg in huis en daar buiten min of meer zelfstandig te kunnen vinden, ook al mist men dan scherpte bij het zien.

In de westerse wereld, dus ook in Nederland, is MD de belangrijkste oorzaak van een blijvende achteruitgang van het gezichtsvermogen bij mensen boven de 65 jaar.

Meer informatie leest u in de folder Macula degeneratie. Informatie over ooginjecties vindt u ook in de Bravis Zorgwijzer app

 

terug naar oogheelkunde

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 68 980
  Bereikbaarheid Voor de polikliniek Oogheelkunde volgt u route 73
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 68 980
  Bereikbaarheid Voor de polikliniek Oogheelkunde volgt u route 72