Nucleaire geneeskunde

Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde worden foto's van het lichaam gemaakt met behulp van licht radioactieve stoffen om diagnoses te stellen. De nucleair geneeskundige is de specialist die dit vak uitoefent.

In de meeste gevallen krijgt u als patiënt de radioactieve stof tevoren per injectie toegediend. Soms neemt u de stof met een capsule in. Het fotoapparaat dat deze foto's maak is een gammacamera. Deze gammacamera wordt tot vlakbij het lichaam geplaatst om de uitgezonden straling te detecteren en vervolgens een foto te maken. Dit heet ook wel scintigrafie.

De foto's geven informatie over de toestand of functie van de diverse organen. De nucleair geneeskundige bekijkt deze foto's, en stuurt een rapport over zijn bevindingen naar de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd.
De meest voorkomende onderzoeken zijn die van het skelet (skelet scintigrafie) en de hartspier (myocard scintigrafie). Ook de meeste andere organen zoals de longen, de nieren, de schildklier en de hersenen kunnen worden onderzocht.

Deze manier van onderzoeken vindt al vanaf de jaren zeventig plaats en in de praktijk zijn hieraan geen nadelige gevolgen verbonden. De radioactiviteit verdwijnt weer snel uit het lichaam en het stralingsrisico is verwaarloosbaar klein. Het is een beetje te vergelijken met het maken van een röntgenfoto.

Ook kunnen patiënten terecht voor een PET-scan en PET/CT-scan. Vooral bij longkanker is dit een belangrijk onderzoek, maar ook bij andere vormen van kanker.

Voor de PET-CT scanner van het Bravis ziekenhuis is een EARL-accreditatie behaald. Dat betekent dat de gemaakte scans aan Europese kwaliteitseisen voldoen, zoals vastgesteld door de European Association of Nuclear Medicine

 

 

Wilt u een digitale kopie van uw onderzoeken?

Dat kan! U ontvangt een link naar ZorgBericht per e-mail. Middels deze link en een sms-bericht op uw telefoon kunt u uw beelden van de afdeling Medische Beeldvorming veilig, betrouwbaar en eenvoudig inzien en/of downloaden.

Volg de volgende stappen:

 1. Controleer uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer op MijnBravis. Deze gegevens zijn te vinden onder het kopje ‘mjin gegevens’ en vervolgens ‘contactgegevens’.
 2. Vul uw gegevens in via een van onderstaande formulieren:

 Binnen 5 werkdagen ontvangt u een e-mail met de inloggegevens/instructies om in te loggen op ZorgBericht.

Komt u liever langs of bent u toch in het ziekenhuis? Aan de balie van de afdeling Medische Beeldvorming kunt u middels een aanvraagformulier een link naar ZorgBericht voor een digitale kopie van uw onderzoeken opvragen. Neem in dit geval een geldig legitimatiebewijs mee. Uw aanvraag wordt binnen 5 werkdagen verwerkt. De secretaresse staat elke werkdag tussen 8:00-17:00 uur voor u klaar.

Heeft u een verwijzing naar een ander ziekenhuis/kliniek in Nederland, dan kunt u ook bovenstaande stappen volgen. De beelden worden rechtstreeks naar het andere ziekenhuis/kliniek gestuurd.

Voorlichting voor kinderen

Wanneer je op de afdeling Nucleaire geneeskunde komt voor onderzoek, krijg je een kleine hoeveelheid licht radioactieve vloeistof toegediend. Wat er met deze vloeistof in je lichaam gebeurt en hoe de dokter foto’s kan maken, zie je in de onderstaande filmpjes.

Therapie

Radioactieve stoffen voor therapie worden vooral toegepast bij patiënten met een te snel werkende schildklier. De therapie vindt poliklinisch plaats door middel van het innemen van een radioactieve jodium capsule. De patiënt kan daarna meteen naar huis. Wel moet de patiënt een aantal dagen circa twee meter afstand houden van huisgenoten of andere mensen. Uitgebreide informatie over deze en andere radioactieve therapieën is een boekje beschikbaar.
In het ziekenhuis werken twee nucleair geneeskundigen.

 • Contactgegevens

  Roosendaal
  Telefoon 088-70 68 550
  Bereikbaarheid De afdeling Nucleaire Geneeskunde is in Roosendaal gevestigd op de eerste verdieping, route 141.
 • Inhoudsopgave
 • Spreekuur
 • Links
 • Patiëntenfolders
 • Contactgegevens

  Roosendaal
  Telefoon 088-70 68 550
  Bereikbaarheid De afdeling Nucleaire Geneeskunde is in Roosendaal gevestigd op de eerste verdieping, route 141.

Spreekuur

Contact

De nucleair geneeskundigen houden geen spreekuur. De patiënten maken via een verwijzend specialist een afspraak voor een onderzoek bij de afdeling.

www.nvng.nl