Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een relatief veel voorkomende hersenaandoening. Door de afname van dopamine in de hersenen onstaan verschillende klachten als trillen, stijf- en traagheid en een verstoorde balans. Deze klachten uiten zich in schuifelend lopen, een maskergelaat en verhoogde valkans. De aandoeningen MSA en PSP lijken op de ziekte van Parkinson. 

In de hersenen ontstaan een afname van dopamine, een chemische stof waarmee zenuwen met elkaar communiceren. Door deze afname kunnen verschillende klachten ontstaan. Een veel voorkomend verschijnsel bij de ziekte van Parkinson is trillen (tremor). Maar daarnaast kenmerkt de ziekte zich ook door stijfheid (rigiditeit), traagheid (bradykinesie) en een verstoorde balans. Deze verschijnselen zijn vaak herkenbaar door het schuifelende lopen, een maskergelaat en de verhoogde kans om te vallen. Naast de ziekte van Parkinson bestaan er aandoeningen die daar op lijken zoals bijvoorbeeld MSA en PSP.

De ziekte van Parkinson is een progressieve aandoening, dat wil zeggen dat de verschijnselen in de loop van de tijd zullen toenemen. Helaas is genezing niet mogelijk. Wel zijn de klachten dankzij verschillende soorten medicijnen over het algemeen goed te onderdrukken, zeker in het beginstadium van de ziekte. Daarnaast draagt de begeleiding door o.a. een parkinson-verpleegkundige en paramedici (zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist) bij aan een goede kwaliteit van leven. Ook speelt de samenwerking met andere disciplines en stichting Groenhuysen een belangrijke rol.

terug naar neurologie

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 68 535
  Bereikbaarheid U vindt de polikliniek Neurologie op route 12
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 68 535
  Bereikbaarheid U vindt de polikliniek Neurologie op route 43