Dementie

Iedereen vergeet weleens iets, dit wijst niet altijd op dementie. Op onze geheugenpoli inventariseert men daarom eerst uw klachten en bekijkt men welke impact deze hebben op uw functioneren. Het is goed als één van uw naasten meekomt, om zijn of haar kant van het verhaal te doen. Het gesprek vindt plaats met een specialist ouderengeneestkunde, geriater, of een hersendeskundige.

Intern overleg wijst vervolgens uit of verder onderzoek nodig is. Dit kan in de vorm van een uitgebreid geheugenonderzoek, MRI-scan en een bloedonderzoek. U hoort de uitslag bij een vervolgbezoek op de poli en krijgt daarbij een diagnose en een behandelvoorstel, dat meestal wordt overgenomen door de huisarts en casemanager.


terug naar neurologie

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 68 535
  Bereikbaarheid U vindt de polikliniek Neurologie op route 12
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 68 535
  Bereikbaarheid U vindt de polikliniek Neurologie op route 43