MICT & Klinische Fysica

Het cluster MICT (Medische, Informatie- en Communicatie Technologie) zorgt voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van informatiesystemen en medische apparatuur. Hierdoor wordt het veilig gebruik in de zorg gewaarborgd en worden ongeplande verstoringen in patiënten- en ondersteunende processen beperkt. Daarnaast helpen we het ziekenhuis met adviseren en inzetten van kennis en kunde om de technologische en digitaliseringsambities van het ziekenhuis te realiseren.

Het cluster MICT bestaat uit een aantal afdelingen: Automatisering, Informatisering, Servicedesk & werkplekbeheer, Functioneel Applicatiebeheer, Medische Technologie, Klinische Fysica en Kwaliteit & Veiligheid.

De afdeling Automatisering bestaat uit 3 disciplines te weten Systeembeheer, Netwerkbeheer en Technisch applicatiebeheer. Tezamen zijn zij verantwoordelijk voor alle centrale hardware componenten in het Bravis netwerk die er voor zorgen dat iedereen kan inloggen en kan werken met de informatie/data waarvoor hij/zij bevoegd is. Iedere discipline is verantwoordelijk voor zijn stukje techniek van de centrale infrastructuur van het Bravis netwerk.

Systeembeheer is verantwoordelijk voor alle servers en hun besturingssystemen. Zij zorgen voor de maandelijkse updates van de besturingssystemen en monitoren constant de werking van deze systemen.

Netwerkbeheer is verantwoordelijk voor alle switchen, routers, firewalls en externe verbindingen waaruit het Bravis netwerk is opgebouwd.

Technisch applicatiebeheer is verantwoordelijk voor de installatie en distributie van alle applicaties, de daarbij behorende applicatieservers en database servers. Verder verzorgt Technisch applicatiebeheer middels communicatieservers de communicatie met het daarbij behorende berichtenverkeer tussen de verschillende systemen.

Informatisering is de koploper van MICT; we lopen voorop in het verkennen van interne en externe ontwikkelingen. De informatie adviseurs zijn regelmatig op de werkvloer in het ziekenhuis te vinden en weten als geen ander hoe processen en werkzaamheden verlopen. Doordat we weten wat er mogelijk is op het gebied van ICT, kunnen we adviseren over en meehelpen bij het optimaliseren van processen (door juiste inzet van ICT) en inspelen op de wensen vanuit de zorg. Daarmee slaan we een brug tussen zorg en ICT en zijn we een partner van de business. Op basis van een technology roadmap kennen we prioriteit toe aan wat noodzakelijk is en wat kan wachten. De afdeling Informatisering is intermediair tussen zorg en MICT en brengt vraag en aanbod met elkaar in verbinding. We hebben overzicht en werken op basis van architectuur, die is opgesteld door de architecten die werkzaam zijn binnen Informatisering. De project managers zorgen voor uitvoering van projecten, en brengen daardoor daadwerkelijk verandering tot stand. Tot slot is ook BI onderdeel van het team Informatisering. De BI-specialisten zijn verantwoordelijk voor het datawarehouse van Bravis. Zij ontwerpen, bouwen en onderhouden deze omgeving, maar zorgen er ook voor dat de juiste data beschikbaar is voor allerlei soorten informatiebehoeftes.

De afdeling Servicedesk en Werkplekbeheer bestaat uit twee onderdelen. Allereerst de Servicedesk: zij zijn het centrale hart en aanspreekpunt van de afdeling MICT. Hier komen alle vragen, storingen, aanvragen enzovoorts binnen. Alle medewerkers van Bravis kunnen hier terecht met hun MICT vragen en de Servicedesk zorgt ervoor dat zij het juiste antwoord of oplossing krijgen of als zij de vraag niet direct zelf kunnen beantwoorden of de storing oplossen, dat de vraag wordt doorgezet naar het juiste team. Ook verwerken zij alle aanvragen met betrekking tot accounts en Yubikeys (aanmaken, wijzigen of verwijderen bij uit dienst).
Daarnaast hebben we de werkplekbeheerders. Zij zorgen er onder andere voor dat alle storingen en aanvragen met betrekking tot werkplekken, telefonie, printers, mobiele apparaten en allerlei andere soorten hardware zo snel als mogelijk worden opgelost. Daarnaast zijn zij bijvoorbeeld ook nog bezig met het vervangen van werkplekken en nemen zij deel aan projecten.

De afdeling Functioneel Applicatiebeheer (FAB) helpt de organisatie om de digitale informatievoorziening optimaal op de processen te laten aansluiten. Het team van functioneel beheerders ondersteunt gezamenlijk de ziekenhuisbrede processen, zowel in de zorg als in de bedrijfsvoering. Met de (zorg)professional in de regie is functioneel applicatiebeheer samen verantwoordelijk voor het doorvoeren van functionele wijzigingen en denkt mee met nieuwe innovaties. De functioneel beheerders halen de wensen en behoeften van de gebruikersorganisatie op, met als doel te veranderen naar een proces waarin het gebruik van digitale middelen een vanzelfsprekendheid is. In gesprek met de gebruikers kunnen de functioneel beheerders ziekenhuisprocessen doorgronden en overzichtelijk vertalen naar een digitale oplossing die voldoen aan wetgeving. De functioneel applicatiebeheerders hebben kennis van de mogelijkheden van applicaties en richten de oplossing in binnen de applicatie al dan niet in samenspraak met derden.

De medewerkers van de afdeling Medische Technologie onderhouden de medische apparatuur en medische systemen en herstellen deze waar nodig. Ook ondersteunen de technici de zorgprofessionals bij aanschaf, invoering en gebruik van medische apparatuur, instrumentarium en medische software. De medewerkers hebben kennis van de toepassing van apparatuur binnen het ziekenhuis, zijn bekend met afdelingen en medewerkers en ziekenhuis gebonden processen en zijn een vanzelfsprekende intermediair tussen gebruikers van medische technologie en leveranciers. De medisch technici zijn betrokken bij de kwaliteit en veiligheid van medische systemen. Als zij onveilige situaties constateren, grijpen zij in.

De klinisch fysici die werken in het Bravis ziekenhuis, hebben een wetenschappelijk-technische achtergrond, en houden zich bezig met goed en veilig gebruik van medische hulpmiddelen. Dat kan een oorthermometer zijn of een operatierobot, een bloeddrukmeter of een MRI-scanner; apparaten van een paar tientjes of een paar miljoen, dat maakt niet uit. Alle hulpmiddelen moeten goed ingezet worden om voor iedere patiënt de optimale diagnose en behandeling te garanderen. Dat is ons vak, daar staan we voor. In Nederland zijn er ongeveer 400 klinisch fysici. Wij zijn dus een beroepsgroep in de gezondheidszorg die kritisch kijkt naar de inzet van medische apparatuur en medische software. Wij kijken naar het nut, de betrouwbaarheid, de last voor de patiënt, de toegevoegde waarde en de kosten, om maar een paar voorbeelden te noemen. In ziekenhuizen wordt steeds meer en complexere medische apparatuur en technologie gebruikt. Innovatie op het gebied van medische technologie is daarom een belangrijk deel van ons werk. Het werk van een klinisch fysicus is niet altijd zichtbaar. Om het vak toe te lichten heeft de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica voor patiënten, maar ook voor zorgprofessionals, een mooi filmpje gemaakt. Deze geeft een mooi inkijkje in dat werk. Kijk zelf maar. U kunt kiezen uit een korte versie of een iets langere versie.

Binnen het team Kwaliteit & Veiligheid werken de Coördinator Kwaliteit & Veiligheid, de Technical Security Officer, de procesmanager en het secretariaat. De medewerkers van het team Kwaliteit&Veiligheid ondersteunen de kwalitatief hoogwaardige en veilige inzet van medische apparatuur en software, met daarbij aandacht voor patiëntveiligheid, het informeren van zorgafdelingen over de status van apparatuur en streven naar systemen die goed en veilig zijn ingericht op het gebied van informatiebeveiliging. Daarnaast houden zij zich bezig met de borging van het kwaliteitssysteem van de afdeling medische technologie, het security operations centre, het documentbeheer van MICT, en het beheer van contracten met externen en dienstverleningsovereenkomsten met zorgeenheden.

Korte versie

Iets langere versie:

  • Contactgegevens

    Bergen op Zoom
    Telefoon 088- 7068702
    Roosendaal
    Telefoon 088-7068702