Behandeling

terug

Op de afdeling Medische Psychologie is er aandacht voor de psychologische aspecten van ernstige en/of chronische lichamelijke aandoeningen. De psychologische behandeling is over het algemeen kortdurend en kan zowel individueel (eventueel samen met partner) als in groepsverband plaatsvinden. De behandeldoelen en het behandelplan zullen samen met u worden besproken, afhankelijk van uw hulpvraag.

 

De psychologen zijn breed opgeleid en kunnen verschillende behandelvormen inzetten. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
 • Acceptance and Commitment Therapie (ACT) 
 • Inzichtgevende gesprekstherapie
 • EMDR (traumabehandeling)
 • Psycho-educatie (voorlichting en advies met betrekking tot psychische klachten)
 • Ontspanningsoefeningen

Naast individuele behandeling is ook groepstherapie mogelijk. In groepsbehandelingen ligt het accent vooral op training, psycho-educatie en lotgenotencontact. Er zijn groepsbehandelingen voor patiënten met:

 • Chronische pijn en/of vermoeidheid.
 • Cognitieve klachten.
 • Slaapproblemen.
 • Stressgerelateerde klachten (mindfulness groep).

Indien de problematiek zich niet leent voor behandeling op de afdeling Medische Psychologie of wanneer langdurige behandeling nodig lijkt, overlegt de psycholoog met u over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener.

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 423
  Bereikbaarheid Tweede verdieping, route 28
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 67 423
  Bereikbaarheid Route 75D