Volwassenen en ouderen

terug

U kunt bij de afdeling Medische Psychologie terecht voor hulp bij:

 • Angst- of stemmingsklachten die samenhangen met gezondheidsproblemen en/ of medische onderzoeken en ingrepen
 • Post traumatische stressklachten die verband met een medische aandoening, ingreep of behandeling.
 • Cognitieve klachten zoals concentratie- en aandachtsproblemen, geheugenklachten of achteruitgang van het denken
 • Niet in staat zijn leefgewoonten te veranderen terwijl dit in verband met het ziektebeeld noodzakelijk is.
 • Leren omgaan met chronische lichamelijke klachten.

Behandeltrajecten bij Medische Psychologie zijn kortdurend. Wanneer uw psycholoog denkt dat een langdurige behandeling nodig is, of als de problematiek zich niet leent voor behandeling op Medische Psychologie, overlegt zij met u over doorverwijzing naar een andere hulpverlener of instantie.Alleen een medisch specialist binnen het Bravis ziekenhuis kan u verwijzen.

De medisch specialist stuurt de verwijzing digitaal naar de afdeling Medische Psychologie. U ontvangt daarna een bevestiging dat u op de wachtlijst bent geplaatst. Zodra u aan de beurt bent, wordt u middels een brief of een e-mail uitgenodigd. Soms vindt eerst telefonisch overleg met u plaats.

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 423
  Bereikbaarheid Tweede verdieping, route 28
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 67 423
  Bereikbaarheid Route 75D