Kinderrevalidatie

terug

De afdeling Medische Psychologie is een zelfstandige afdeling. Er wordt echter nauw samengewerkt met het kinderrevalidatieteam. Indien uw kind door de kinderrevalidatiearts wordt verwezen naar de kinder- en jeugdpsycholoog maakt deze vanaf dat moment onderdeel uit van het kinderrevalidatieteam.

De kinder- en jeugdpsycholoog stemt tussentijds regelmatig af met de verschillende therapeuten en neemt deel aan multidisciplinair overleg.

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 423
  Bereikbaarheid Tweede verdieping, route 28
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 67 423
  Bereikbaarheid Route 75D