Diagnostiek

terug

Indien het door de kinder- en jeugdpsycholoog zinvol wordt geacht om verder psychologisch onderzoek te doen, kan dit vaak binnen de Medische Psychologie worden gedaan.

 Tijdens het psychologisch onderzoek worden testen en vragenlijsten afgenomen. De inhoud van het onderzoek is afhankelijk van de leeftijd van uw kind, maar natuurlijk ook van de hulpvraag. Het testonderzoek wordt meestal uitgevoerd door een psychodiagnostisch medewerker.

 • Bij jonge kinderen van 0 tot 6 jaar gaat het vaak om ontwikkelingsonderzoek. Deze tests bestaan uit verschillende werkjes – zoals puzzels, tekenen, taaltaakjes. De test laat dan zien hoe uw kind zich in vergelijking tot leeftijdsgenootjes heeft ontwikkeld.
   
 • Bij kinderen vanaf ongeveer 6 jaar kunnen de tests gericht zijn op het cognitief functioneren (intelligentieniveau, leren en geheugen, aandacht, tempo) en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ook een spelobservatie kan onderdeel uitmaken van het onderzoek. In een individueel contact met uw kind wordt door middel van observatie, samenspel en bij de leeftijd passende gesprekken meer zicht verkregen op de beleving en het functioneren van uw kind.

Na het afronden van het onderzoek bespreekt de kinder- en jeugdpsycholoog de resultaten en eventuele vervolgstappen in een adviesgesprek.

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 423
  Bereikbaarheid Tweede verdieping, route 28
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 67 423
  Bereikbaarheid Route 75D