Behandeling

terug

Binnen de Medische Psychologie worden kortdurende behandelingen aangeboden. Omdat kinderen sterk verbonden zijn met ouders en andere gezinsleden, worden zowel ouders als kind betrokken bij de psychologische behandeling.

In overleg met u en uw kind wordt gekozen voor een passende behandelvorm. Vaak wordt gebruik gemaakt van:

 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Speltherapie
 • Systeemtherapie
 • EMDR 
 • Medische hypnose 
 • Psycho-educatie (voorlichting en advies met betrekking tot psychische klachten)

Indien er verdergaande behandeling nodig of gewenst is die niet passend is bij de Medische Psychologie, dan overlegt de kinder- en jeugdpsycholoog met u over verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener.

 

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 423
  Bereikbaarheid Tweede verdieping, route 28
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 67 423
  Bereikbaarheid Route 75D