Kind en Jeugd

terug

Uw kind is samen met u als ouder(s), door de behandelend specialist verwezen naar de afdeling Medische Psychologie van het Bravis ziekenhuis. Het specialisme Medische Psychologie behandelt kinderen, jongeren en hun ouders. 

Bij ons kunt u terecht voor onderzoek en behandeling als uw kind tussen de 0 en 18 jaar oud is. Hiervoor is een verwijzing door de kinderarts, kinderrevalidatiearts of een andere medisch specialist uit het ziekenhuis nodig.

Voorbeelden van klachten waarmee u terecht kunt bij de kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis:

 • Aanwijzingen voor ontwikkelingsproblemen of regulatieproblemen (bijvoorbeeld onrust, veel huilen of slecht slapen en eten) die samenhangen met ziekenhuisopname(s) of medische problematiek (en uw kind is tussen de 0-4 jaar oud).
 • Een (chronische) lichamelijke aandoening, zoals diabetes, astma, een motorische beperking of huidaandoening.
 • Blijvende emotionele reacties na een medische ingreep, een ongeval of ziekenhuisopname.
 • Aanhoudende cognitieve klachten na hersenletsel of een hersenoperatie.
 • Aanhoudende lichamelijke klachten, waarbij psychologische factoren waarschijnlijk een rol spelen, zoals buikpijnklachten, vermoeidheidsklachten, zindelijkheidsproblemen of hoofdpijnklachten.

Eerste contact

Nadat de behandelend arts uw kind heeft aangemeld bij onze afdeling, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Is uw kind in het ziekenhuis opgenomen, dan bezoekt de kinder- en jeugdpsycholoog hem/haar op de afdeling Kind en Jeugd. Vindt de verwijzing poliklinisch plaats, dan worden u en uw kind uitgenodigd voor een eerste oriënterend gesprek. Het eerste gesprek vindt meestal plaats met ouders en kind samen, afhankelijk van de leeftijd.

Het eerste gesprek duurt ongeveer drie kwartier tot een uur. Aan de hand hiervan kan (neuro)psychologisch onderzoek en/of behandeling worden voorgesteld. Ook wordt besproken of dat hier kan worden geboden of dat u daarvoor beter naar een andere hulpverlener of instantie verwezen kan worden.

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 423
  Bereikbaarheid Tweede verdieping, route 28
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 67 423
  Bereikbaarheid Route 75D