Medisch Maatschappelijk Werk

De medisch maatschappelijk werker verleent psychosociale begeleiding aan jong volwassenen, volwassenen, kinderen, ouders en hun systeem ten gevolge van ziekte en/ of beperking. Dit gebeurt meestal op individuele basis, soms in groepsverband.

Het Bravis ziekenhuis bi edt maatschappelijk werk aan op de locatie Bergen op Zoom en de locatie Roosendaal.

Op de website Revalidatie vindt u alles over het medisch maatschappelijk werk

Het streven van de begeleiding is om zo volwaardig mogelijk in de sociale omgeving te functioneren en sociaal te re-integreren. De medisch maatschappelijk werker kijkt mee wat u wenst ten aanzien van uw lichamelijk-, geestelijk- en sociaal welbevinden. Samen met u wordt een plan gemaakt om de kwaliteit van uw leven en welbevinden te optimaliseren.

Met welke vragen/ onderwerpen kunt u bij de medisch maatschappelijk werker terecht:

 • Vragen/onderwerpen voortkomend uit uw ziekte of behandeling.
 • Veranderingen in uw relatie en omgeving: bijvoorbeeld in relatie tot partner, kinderen, mantelzorger en werkgever.
 • Communicatie: assertiviteit, grenzen stellen en omgaan met onbegrip.
 • Verwerking: toekomstverwachtingen bijstellen, verwerking bij ziekte en behandeling en omgaan met gedachten en emoties.
 • Ontwikkelingsvragen van het kind.
 • Uw rol als opvoeder: opvoedingsondersteuning.
 • Dagbesteding en werksituatie: oriënteren mogelijkheden dagbesteding, vragen omtrent uw werksituatie.
 • Praktische- en informatieve begeleiding: wegwijs maken over de sociale kaart en wet- en regelgeving.

De medisch maatschappelijk werkers zijn actief betrokken bij poliklinische behandelprogramma’s binnen de Medisch Specialistische Revalidatie onder andere hart-, long-, pijn-, MS-, Parkinson- en kinderrevalidatie.

Tevens zijn zij werkzaam op de afdeling Dialyse, in het Oncologie Centrum en het Moeder & Kindcentrum. Tevens zijn zij werkzaam op de Mytylschool Roosendaal en de Therapeutische Peutergroep in samenwerking met de Mytylschool Roosendaal..

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088- 70 67 310
  Bereikbaarheid U vindt het Maatschappelijk werk op route 25
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 68 225, Mytylschool Roosendaal: 0165 - 55 82 00
  Bereikbaarheid U vindt het Maatschappelijk werk op route 115