Maag-, darm-, leverziekten

Maag-, darm-, leverziekten en Interne Geneeskunde in het Bravis ziekenhuis zijn nauw met elkaar verbonden. Door intensieve samenwerking wordt de kwaliteit van de medische zorg bevorderd. De Maag-Darm-Leverarts (MDL-arts) onderzoekt, behandelt en begeleidt patiënten met ziekten aan maag, darmen en lever. De MDL-artsen werken intensief samen met de internisten en de MDL-verpleegkundige. In het Bravis ziekenhuis werken zeven MDL-artsen en negen internisten.

Spreekuren

De MDL-artsen houden elke werkdag spreekuur in Roosendaal. U kunt terecht:

 • Op maandag, dindsdag en donderdag bij MDL-arts E. Halet
 • Op woensdag en donderdagmiddag bij MDL-arts F. Lindenburg

MDL-artsen H. van Roermund en R. Lie houden geen spreekuur meer, maar zijn nog wel werkzaam op de endoscopieafdeling.

Afspraken maken

 • E. Halet: 088 - 70 68 358
 • Mw F. Lindenburg: 088 - 70 68 358

U kunt alleen een afspraak bij de MDL-arts maken na verwijzing van huisarts of specialist. U krijgt een afspraak thuis gestuurd of u wordt gebeld voor een afspraak.

Locatie

De MDL-polikliniek is in Roosendaal gevestigd op de begane grond, route 75 I. 

Verpleegafdeling

Wordt u door een MDL-arts opgenomen? Dan komt u in Roosendaal te liggen op de afdeling 3C Interne Geneeskunde. 

Gespecialiseerd verpleegkundigen

De MDL-verpleegkundige ondersteunt de MDL-artsen bij de behandeling van patiënten met de Ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa en Hepatitis. De MDL-artsen werken ook samen met de osteoporoseverpleegkundige. Zij informeert en adviseert patiënten over botontkalking.

Informatie darmkanker

Hier vindt u meer informatie over darmkanker.

Maag-, darm-, leverziekten en Interne Geneeskunde en zijn nauw met elkaar verbonden. Door intensieve samenwerking wordt de kwaliteit van de medische zorg bevorderd.  De Maag-Darm-Leverarts (MDL-arts) onderzoekt, behandelt en begeleidt patiënten met ziekten aan maag, darmen en lever. De MDL-artsen werken intensief samen met de internisten. 

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 68 358
  Bereikbaarheid U vindt de polikliniek op de begane grond, route 47
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 68 358
  Bereikbaarheid U vindt de polikliniek op de begane grond, route 75
 • Inhoudsopgave
 • Wachttijden
 • Spreekuur
 • Patiëntenfolders
 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 68 358
  Bereikbaarheid U vindt de polikliniek op de begane grond, route 47
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 68 358
  Bereikbaarheid U vindt de polikliniek op de begane grond, route 75

Wachttijden

Wachttijden polikliniek

Met wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme maag-darm-leverziekten. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 3e vrije plaats in het afsprakensysteem.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij de MDL-arts op de polikliniek, kan deze met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek. 

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

*Wachttijden in dagen.
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

 

  Polikliniek  Diagnostiek  Behandeling Verwachte
wachttijd
behandeling
Polikliniekbezoek 39
Gastrodudenoscopie 15
Coloscopie 35
Rectosigmoïdoscopie 23

Bekijk hier de wachttijden van andere specialismen.

Spreekuur

De MDL-artsen houden elke werkdag spreekuur in Roosendaal. U kunt terecht:

Op maandag, dindsdag en donderdag bij MDL-arts E. Halet
Op woensdag en donderdagmiddag bij MDL-arts F. Lindenburg