Longgeneeskunde

Longgeneeskunde is het medisch specialisme dat zich richt op onderzoek en behandeling van aandoeningen aan de luchtwegen en longen. Ook richt het specialisme zich op de begeleiding van patienten met deze aandoeningen. Veelvoorkomende aandoeningen zijn onder andere astma en COPD. Ook valt de behandeling van tuberculose onder de hoede van de longarts. Roken is een van de meest voorkomende oorzaken van longaandoeningen.

Coronavirus

Het coronavirus houdt iedereen bezig, dat merken we ook bij mensen met een longziekte. Het Longfonds heeft op hun website een speciale pagina ingericht: Coronavirus: wat betekent dat voor mensen met een longziekte?

Gespecialiseerd verpleegkundigen

Voor begeleiding van mensen met astma of COPD (chronische bronchitis) werken de longartsen samen met de longverpleegkundige en de astmaverpleegkundige. Voor begeleiding van mensen met slaapapneuklachten (OSAS) werken de longartsen samen met de slaapverpleegkundige. Daarnaast verwijst de longarts patiënten met botontkalking door naar de osteoporoseverpleegkundige.
 

Meer informatie over astma en COPD

Veelvoorkomende longaandoeningen in Nederland zijn astma en COPD. Lees op onze website meer informatie over wat de aandoeningen astma en COPD precies inhouden. Ook kunt u meer informatie lezen over de behandeling bij COPD en een gezonde manier van leven. Een van de belangrijkste aspecten van een gezonde manier van leven, is stoppen met roken. H. van Looij, longarts bij het Bravis ziekenhuis, schreef onlangs een column over de nadelige effecten van roken. Lees de column hier terug.


Longarts H. van Looij
 

Zorgpad COPD

Diverse zorgverleners uit West-Brabant werken sinds begin 2016 samen in een zorgpad COPD. In het zorgpad werken de longartsen van het Bravis ziekenhuis, huisartsen, apothekers, verpleeghuisartsen, thuiszorgmedewerkers, diëtisten, ergotherapeuten en fysiotherapeuten nauw met elkaar samen. Hierdoor kunnen zij de zorg leveren die op u is afgestemd. Tijdens én na uw ziekenhuisopname. Het doel van deze samenwerking is het voorkomen van een longaanval. Lees hier meer informatie over het zorgpad COPD.

 

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088-70 67 884
  Bereikbaarheid De polikliniek longgeneeskunde is gevestigd op de begane grond, route 64
  Roosendaal
  Telefoon 088-70 67 884
  Bereikbaarheid De polikliniek Longgeneeskunde is gevestigd op de begane grond, route 41

Wachttijden

Wachttijden polikliniek

Met wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme longgeneeskunde. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 3e vrije plaats in het afsprakensysteem.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij de longarts op de polikliniek, kan deze met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek. 

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

*Wachttijden in dagen.
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

  Polikliniek  Diagnostiek  Behandeling Verwachte
wachttijd
behandeling
Polikliniekbezoek 7

Bekijk hier de wachttijden van andere specialismen.

Spreekuur

De longartsen hechten bij hun poliklinische advisering en behandeling belang aan een vlotte serviceverlening aan patiënt en huisarts. Onderling overleg vindt dan ook regelmatig plaats en nieuwe patiënten kunnen eigenlijk altijd binnen vijf werkdagen op het spreekuur terecht.

Op beide locaties houden de longartsen elke dag spreekuur.

Spreekuren in buitenpoliklinieken

Etten-Leur
Op dinsdagochtend bij dokter de Jong - ten Berge.
Op dinsdagmiddag bij dokter Kuipers.

Opname in het ziekenhuis

De verpleegafdeling voor Longgeneeskunde is gevestigd op de locatie Bergen op Zoom op de afdeling G/F 7. Op de longafdeling verblijven patiënten met longproblemen. Zij zijn hier voor onderzoek, behandeling of palliatieve zorg. 

Naast de longartsen zijn ook verpleegkundigen, een oncologie-verpleegkundige, fysiotherapeuten, voedingsdeskundigen en een transfer verpleegkundigen betrokken bij de zorg aan de patiënten. Om de behandeling van de patient zo goed mogelijk te laten verlopen en een gezamenlijk plan van aanpak voor elke patient te maken vindt er regelmatig overleg plaats.

Bezoektijden
De bezoektijd is dagelijks van 18.00 tot 20.00 uur.
In verband met corona is één vaste bezoeker per patiënt welkom. Het is niet de bedoeling dat bezoekers elkaar afwisselen. 

Bereikbaarheid
De afdeling G/F 7 is telefonisch bereikbaar op 088 - 70 67 546.

Locatie
Voor de longafdeling G/F 7 gaat u naar de 7e verdieping. Vanuit de lift gaat u linksaf.