Transferbureau

Na uw opname in het Bravis ziekenhuis kunt u zorg nodig hebben. Wat het ziekenhuis hierin voor u doet en wat u hierin zelf kunt doen leest u hieronder. Het is immers voor u van belang dat de overgang van het ziekenhuis naar huis of eventueel naar een verpleeg- of verzorgingshuis, zo gemakkelijk mogelijk verloopt.

Wij gaan ervan uit dat u na de opname terug kunt naar uw eigen woonomgeving. Als in overleg met de behandelend arts blijkt dat dit niet haalbaar is, kijkt de transferverpleegkundige samen met u naar welke mogelijkheden er voor u zijn.

Schakel
De transferverpleegkundige is de schakel tussen de diverse zorgaanbieders en zorginstellingen waar u mee te maken kunt krijgen. Zij maakt een afspraak en komt bij u langs op de verpleegafdeling en bespreekt met u welke zorg u nodig heeft. Ook kijkt zij met u naar wat mogelijk is binnen de huidige wet- en regelgeving.

Om dat te kunnen doen heeft zij een aantal gegevens van u nodig. Zij zal bijvoorbeeld vragen waarom u bent opgenomen, hoe uw thuissituatie is en of er mantelzorg (familie of vrienden die u regelmatig thuis kunnen helpen) aanwezig is.

De transferverpleegkundige geeft advies en speelt eventueel een rol bij het regelen van:
• Algemene thuiszorg; begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging.
• Opname op een revalidatieafdeling.
• Specialistische thuiszorg met betrekking tot medischtechnische zorg.
• Bestellen van verpleegartikelen.
• Dagbesteding binnen een verzorgingshuis.
• Dagbehandeling binnen een verpleeghuis.
• Tijdelijke of permanente opname binnen een verzorgingshuis of verpleeghuis.
• Informatie over Persoonsgebonden Budget.
• Informatie over maaltijdvoorziening en persoonsalarmering.
• Terminale zorg in uw thuissituatie of hospice.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
De transferverpleegkundige kan in overleg met u (en uw naasten) een ander verblijf aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor het krijgen van zorg moet eerst worden vastgesteld of u hiervoor in aanmerking komt. Dat wordt ‘indicatiestelling’ genoemd. Het CIZ is door de
overheid aangewezen de indicatiestelling te doen. De transferverpleegkundige legt de aanvraag voor aan het CIZ. Vervolgens kijkt het CIZ voor welke zorg u in aanmerking komt.

U kunt aangeven naar welke zorginstelling uw voorkeur uitgaat. Als daar geen plaats beschikbaar is, zal deze elders gezocht worden. Dit kan zowel binnen als buiten de regio zijn.Bij wachtlijsten is het soms nodig om zorg in de thuissituatie te regelen tot opname mogelijk is.

Huishoudelijke hulp
Huishoudelijke hulp vanwege uw ziekte of aandoening valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van uw gemeente. Huishoudelijke hulp dient u zelf (of uw familie) te regelen. U kunt dit aanvragen bij het WMO-loket van uw gemeente. Ook voor woningaanpassingen, rolstoelen of andere verplaatsmiddelen, vervoersvoorzieningen en welzijnswerk kunt u hier terecht.

Eigen bijdrage
Voor langdurige zorg (WLZ) en huishoudelijke hulp van de WMO betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze wordt berekend door een onafhankelijk kantoor: het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De kosten voor thuisverpleging en -verzorging worden verrekend via uw eigen zorgverzekering.

Nog vragen?
U kunt met vragen contact opnemen met de transferverpleegkundige.
Zij is bereikbaar op werkdagen van half negen ’s ochtends tot halfvijf uur ‘s middags (8.30 - 17.00 uur).
 

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 718
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 68 121
  Bereikbaarheid U vindt het transferbureau op route 102