Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium

Het laboratorium verricht onderzoek in bloed, urine, ontlasting en andere lichaamsmaterialen. Dit gebeurt op verzoek van een medisch specialist, huisarts, verpleeghuisarts, keuringsarts, verloskundige of trombosedienst. Bloedonderzoek is een belangrijke basis voor de arts om ziekten vast te stellen of uit te sluiten en het verloop van een behandeling te volgen. Voor het uitvoeren van betrouwbaar onderzoek beschikt het laboratorium over een groot aantal verschillende technieken.

Service
Het laboratorium:

 • Verricht onderzoek zeven dagen per week, 24 uur per dag. Buiten kantooruren vindt spoedeisend onderzoek plaats ten behoeve van de patiënten in het ziekenhuis
 • Bewaart bloedproducten en geeft deze uit.
 • Heeft een diabetes-oproepsysteem.
 • Verleent analytische en consultatieve diensten op het gebied van de klinische chemie en hematologie, ook voor derden.
 • Verricht bloedafnames en analyses voor apotheek en medische microbiologie

Prikposten
U kunt op diverse plaatsen bloed laten prikken. De prikposten hebben diverse openingstijden.

Kwaliteit
Het laboratorium en de trombosedienst voeren een actief kwaliteitsbeleid. Zij zijn in het bezit van een kwaliteitscertificaat van CCKL (Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing van het Laboratoriumonderzoek op het gebied van de Gezondheidszorg) en de FNT (Federatie van Nederlandse Trombosediensten).

 • Contactgegevens

  Roosendaal
  Telefoon
  Bereikbaarheid Route 148 (eerste verdieping)