Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium, Accureon

Het laboratorium verricht onderzoek in bloed, urine, ontlasting en andere lichaamsmaterialen. Dit gebeurt op verzoek van een medisch specialist, huisarts, verpleeghuisarts, keuringsarts, verloskundige of trombosedienst. Bloedonderzoek is een belangrijke basis voor de arts om ziekten vast te stellen of uit te sluiten en het verloop van een behandeling te volgen. Voor het uitvoeren van betrouwbaar onderzoek beschikt het laboratorium over een groot aantal verschillende technieken.


Accureon is een zelfstandig klinisch en chemisch laboratorium wat laboratoriumonderzoeken en analyses uitvooert. Tevens bieden zij expertise en ondersteuning aan medische hulpverleners. Meer informatie vindt u op www.accureon.nl

 

Prikposten en (buiten)poliklinieken bloedafname

U kunt op diverse plaatsen bloed laten prikken. De locaties en openingstijden vindt u op de website van Diagnovum. U kunt ook bloed laten prikken in de poliklinieken van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal, Bergen op Zoom en Etten-Leur. Hiervoor moet u een afspraak maken. Neem contact op met ons afsprakencentrum via 088-706 7082 of plan een afspraak in via MijnBravis. In MijnBravis kunt u ook de uitslagen inzien. 

 

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon Algemeen 088 - 706 8230 Bloedafname 088 - 706 7082
  Bereikbaarheid Route 56 (eerste verdieping)
  Roosendaal
  Telefoon Algemeen 088 - 706 8230 Bloedafname 088 - 706 7082
  Bereikbaarheid Route 148 (eerste verdieping)