Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium, Accureon

Het laboratorium verricht onderzoek in bloed, urine, ontlasting en andere lichaamsmaterialen. Dit gebeurt op verzoek van een medisch specialist, huisarts, verpleeghuisarts, keuringsarts, verloskundige of trombosedienst. Bloedonderzoek is een belangrijke basis voor de arts om ziekten vast te stellen of uit te sluiten en het verloop van een behandeling te volgen. Voor het uitvoeren van betrouwbaar onderzoek beschikt het laboratorium over een groot aantal verschillende technieken.

Informatie voor de patiënt

Het laboratorium

 • verricht onderzoek zeven dagen per week, 24 uur per dag. Buiten kantooruren vindt spoedeisend onderzoek plaats ten behoeve van de patiënten in het ziekenhuis.
 • bewaart bloedproducten en geeft deze uit.
 • heeft een diabetes-oproepsysteem.
 • verricht bloedafnames en analyses voor apotheek en medische microbiologie 
 • Kosten voor aanvragen zijn te vinden in de tarievenlijst

Prikposten en (buiten)poliklinieken bloedafname
U kunt op diverse plaatsen bloed laten prikken. De locaties en openingstijden vindt u op de website van Diagnovum. U kunt ook bloed laten prikken in de poliklinieken van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal, Bergen op Zoom, Etten-Leur en Oudenbosch.
U dient een afspraak te maken voor de bloedafname bij het Bravis ziekenhuis. Neem contact op met ons afsprakencentrum te bereiken op 088-706 7082.
Let wel: met ingang van 1 januari 2021 kunt u niet meer terecht met een SHL formulier bij eerder genoemde prikposten en poliklinieken.

Via MijnBravis kunt u uitslagen van onderzoeken inzien.

Informatie voor de gebruiker/verwijzer

 • Het laboratorium verleent analytische en consultatieve diensten op het gebied van de klinische chemie en hematologie, ook voor derden.
 • Voor het vervoer van monsters verwijzen we naar onze procedure Transport
 • Het 1e lijnsaanvraagformulier* kunt u hier inzien.
  *Dit formulier is louter bedoeld ter verduidelijking van af te nemen (kleur) buizen per bepaling. Het is niet het actuele aanvraagformulier en derhalve zijn mogelijk niet alle afnamelocaties juist weergegeven. Kijk voor de juiste afnamelocaties en openingstijden op het originele aanvraagformulier, of raadpleeg de informatie op de website van Diagnovum.
 • Kosten voor aanvragen zijn te vinden in de tarievenlijst 
 • Het laboratorium hanteert doorlooptijden. Het laboratorium verstaat onder doorlooptijden vanaf de afname aan het lichaamsmateriaal tot rapportage aan de aanvrager.            
Aanvraagvorm Doorlooptijd
Cito (poli)kliniek aanvragen Binnen 1 uur
Routine ((buiten)poli)kliniek aanvragen Binnen 6 uur
Routine aanvragen van buiten ziekenhuis Dezelfde dag
Geen routine aanvragen Max. 5 werkdagen

Voor de verzendbepalingen is het afhankelijk van de verwijzingslaboratoria, te zien in de rapportage ‘elders bepaald’.

Kwaliteit

Het laboratorium en de trombosedienst voeren een actief kwaliteitsbeleid. Zij zijn in het bezit van een kwaliteitscertificaat van ISO:1589 van Raad voor Accreditatie en de FNT (Federatie van Nederlandse Trombosediensten).

Klachten

Heeft u een klacht? Dan kunt u terecht bij het Patiënt Service Bureau.
Heeft u als professional een klacht? Neem dan contact op met de afdeling KCHLT.

 

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon Algemeen 088 - 706 8230 Bloedafname 088 - 706 7082
  Bereikbaarheid Route 55 (eerste verdieping)
  Roosendaal
  Telefoon Algemeen 088 - 706 8230 Bloedafname 088 - 706 7082
  Bereikbaarheid Route 148 (eerste verdieping)
Accureon logo.jpg