Kindergeneeskunde

De kinderarts geeft medisch specialistische hulp aan kinderen in de leeftijdscategorie van nul tot ongeveer zestien jaar. Daarbij gaat het niet alleen om zieke kinderen, maar ook om kinderen bij wie de normale ontwikkeling of groei om wat voor reden dan ook verstoord is of dreigt te raken. De kinderarts begeleidt behalve de kinderen ook hun ouders/verzorgers. In het ziekenhuis werken 14 kinderartsen. Zij beoefenen allen de algemene kindergeneeskunde.

Spreekuren

Op de polikliniek in Roosendaal en Bergen op Zoom houden de kinderartsen elke werkdag spreekuur.

Spreekuren in de buitenpoliklinieken

In Etten-Leur 
op donderdag kinderarts M. van Aken
op maandagmiddag kinderarts S. Duyar

Multidisciplinaire spreekuren

 • Diabetesspreekuur: gecombineerd spreekuur met de diabetesverpleegkundige
 • Follow-up spreekuur neonatologie: gecombineerd spreekuur met de kinderfysiotherapeute
 • Gecombineerd spreekuur met de astmaverpleegkundige voor kinderen met astma.
 • Gecombineerd spreekuur met kinder-urotherapeut voor kinderen met plasproblemen.

Multidisciplinair overleg

Over kinderen met complexe gedragsproblemen vindt overleg plaats met kinder- en jeugdpsychiater en medisch psycholoog.

Locatie

De polikliniek kindergeneeskunde in Roosendaal is gevestigd op de begane grond, route 54. De polikliniek kindergeneeskunde in Bergen op Zoom is eveneens gevestigd op de begane grond.
Bezoekt u de Polikliniek Etten-Leur? Dan meldt u zich bij de receptie in de hal op de begane grond.

Afspraken maken

Polikliniek kindergeneeskunde Roosendaal: 088 - 70 68 411 
Polikliniek kindergeneeskunde Bergen op Zoom: 088 - 70 67 297
U kunt alleen een afspraak bij de kinderarts maken, na verwijzing door huisarts of specialist.

Verpleegafdeling

Wordt een kind opgenomen, dan verblijft het kind op de afdeling Kind & Jeugd. Deze afdeling bevindt zich op de derde verdieping van de locatie Bergen op Zoom. 
 

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 297
  Bereikbaarheid Route 11
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 68 411
  Bereikbaarheid Route 54

Wachttijden

Wachttijden polikliniek

Met wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme kindergeneeskunde. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 3e vrije plaats in het afsprakensysteem.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij de kinderarts op de polikliniek, kan deze met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek. 

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

*Wachttijden in dagen
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

  Polikliniek  Diagnostiek  Behandeling Verwachte
wachttijd
behandeling
Polikliniekbezoek 54

Bekijk hier de wachttijden van andere specialismen.

Spreekuur

Op de polikliniek in Roosendaal en Bergen op Zoom houden de kinderartsen elke werkdag spreekuur.

Spreekuren in de buitenpoliklinieken

In Etten-Leur
op donderdag kinderarts M. van Aken
op maandagmiddag kinderarts S. Duyar