Interne Geneeskunde

Interne Geneeskunde, MDL (maag-, darm-, leverziekten), Endocrinologie/Vasculaire geneeskunde, Hematologie en Nefrologie  zijn nauw met elkaar verbonden. Door intensieve samenwerking wordt de kwaliteit van de medische zorg bevorderd. De internist onderzoekt, behandelt en begeleidt patiënten met ziekten van interne organen zoals nieren, klieren, gewrichten, maag, darmen, lever en bloed.

Gespecialiseerd verpleegkundigen

De diabetesverpleegkundigen ondersteunen de internisten bij de behandeling van patiënten met diabetes en het instellen op insuline. Voor de behandeling van patiënten met botontkalking werken de internisten samen met de osteoporoseverpleegkundige.

Oncologie

Voor de behandeling van patiënten met kanker beschikt het Bravis ziekenhuis over een Oncologie Centrum en een verpleegafdeling Oncologie

Afspraken maken

Alleen na verwijzing van uw huisarts of een andere medisch specialist wordt voor u een afspraak gemaakt bij een van de internisten

Polikliniek Interne geneeskunde

 

Telefoonnummer

Secretariaat Interne geneeskunde/ Endocrinologie

088 - 70 68 540

Secretariaat MDL (Maag, Darm, Lever)

088 - 70 68 358

Secretariaat Interne geneeskunde/ Nefrologie

088 - 70 68 727

Secretariaat Dialyse-afdeling

088 - 70 68 333

Secretariaat Interne geneeskunde / Hematologie

088 - 70 68 573

Secretariaat Oncologie Centrum

088 - 70 66 820

Spoedlijn voor huisartsen

Spoedlijn 

088 - 70 68 539

Artsen Interne Geneeskunde

  Telefoonnummer secretariaat interne geneeskunde Telefoonnumer Oncologie Centrum
F. Baboe  088 - 70 68 573 088 - 70 66 820
Dr. P. Biemond 088 - 70 68 540  
D. Bokhoven 088 - 70 68 573 088 - 70 66 820
Mw. K. van Boxtel 088 - 70 68 358  
Dr. S. Boudewijns 088 - 70 68 573 088 - 70 66 820
Mw. K. Bunthof 088 - 70 68 727  
Mw. N. de Graauw 088 - 70 68 573 088 - 70 66 820
Mw. M. Dombree 088 - 70 68 540  
Mw. H. Droogendijk 088 - 70 68 573 088 - 70 66 820
Mw. M. Eshuis 088 - 70 68 727  
M. Ezzahti 088 - 70 68 540  
D. Geerse 088 - 70 68 727  
E. Halet 088 - 70 68 358  
Mw. M. van Heerde 088 - 70 68 358  
Dhr. S. Janssen 088 - 70 68 540  
H. Krepel 088 - 70 68 727  
Mw. L. Koelman 088 - 70 68 727  
Mw. F. Lindenburg 088 - 70 68 358  
Mw. N. Rabelink 088 - 70 68 540  
M. Rasica 088 - 70 68 358  
Mw. dr. I. Rietveld 088 - 70 68 540  
Dr. E. Rolleman 088 - 70 68 727  
Dhr. B. Simons 088 - 70 68 540  
Mw. M. Sonneveld 088 - 70 68 540  
H. Smalbraak 088 - 70 68 358  
Dr. M. Stegenga 088 - 70 68 540  
Mw. F. Terhegggen 088 - 70 68 573 088 - 70 66 820
Mw. M. Tielemans 088 - 70 68 358  

 

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon Zie tabel
  Bereikbaarheid De polikliniek Interne geneeskunde in Bergen op Zoom is gevestigd op de begane grond, route 33.
  Roosendaal
  Telefoon Zie tabel
  Bereikbaarheid In Roosendaal vindt u de polikliniek Interne geneeskunde op de begane grond, route 48. De poli voor nierziekten vindt u op de tweede verdieping (2C) bij het Dialysecentrum.

Polikliniek vasculaire geneeskunde

Op de polikliniek vasculaire geneeskunde is er speciale aandacht voor aandoeningen die een risicofactor vormen voor hart- en vaatziekten. 

 • Inhoudsopgave
 • Wachttijden
 • Spreekuur
 • Opname in het ziekenhuis
 • Patiëntenfolders
 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon Zie tabel
  Bereikbaarheid De polikliniek Interne geneeskunde in Bergen op Zoom is gevestigd op de begane grond, route 33.
  Roosendaal
  Telefoon Zie tabel
  Bereikbaarheid In Roosendaal vindt u de polikliniek Interne geneeskunde op de begane grond, route 48. De poli voor nierziekten vindt u op de tweede verdieping (2C) bij het Dialysecentrum.

Wachttijden

Wachttijden polikliniek

Met wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme interne geneeskunde. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 3e vrije plaats in het afsprakensysteem.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij de internist op de polikliniek, kan deze met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek. 

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

*Wachttijden in dagen
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

  Polikliniek  Diagnostiek  Behandeling Verwachte
wachttijd
behandeling
Polikliniekbezoek 21

Bekijk hier de wachttijden van andere specialismen.

Spreekuur

Op de polikliniek in Roosendaal en Bergen op Zoom houden alle internisten, wisselend, elke werkdag spreekuur.

Speciale spreekuren in Roosendaal

 • Predialyse en nierziekten: carrouselpoli waarbij de patienten op 1 ochtend door alle betrokken wordt gezien (dietiste, verpleegkundige, maatschappelijk werker en specialist).
 • Multidisciplinair spreekuur diabetische voetproblematiek.

Spreekuren in de buitenpoliklinieken

In Etten-Leur:

 • Om de week is er een diabetesverpleegkundige aanwezig.

Bezoekt u de Polikliniek Etten-Leur? Dan meldt u zich bij de receptie in de hal op de begane grond.

 

Opname in het ziekenhuis

De verpleegafdelingen voor Interne Geneeskunde, Nefrologie en MDL zijn gevestigd op de locatie Roosendaal op de 2e verdieping.

 • Op afdeling 2A verblijven alle patiënten met nieraandoeningen, patiënten die dialyse ondergaan of die worden voorbereid op dialyse, zoals bijvoorbeeld voor het aanleggen van een shunt. Ook als de reden van uw opname niets met dialyse te maken heeft, komt u als dialyserende patiënt op afdeling 2A terecht. 
 • Op de afdeling 2B worden maag-, darm-, leverpatiënten verpleegd. 
 • Patiënten met overige, algemene interne aandoeningen worden op 2A verpleegd.

Het team
De verpleegkundige met aandachtsgebied Nefrologie werkt nauw samen met het dialysecentrum en is bekend met de specifieke aandachtspunten in de zorg voor dialysepatiënten. De verpleegkundige heeft dagelijks contact met het dialysecentrum. Als u dialyse ondergaat, brengt de verpleegkundige u naar het dialysecentrum. Bij elke dialyse vindt een overdracht plaats, zodat de dialyseverpleegkundige van uw medische situatie op de hoogte blijft. 

De andere verpleegkundigen werken nauw samen met de internisten en MDL-artsen. Er is tevens een gespecialiseerd MDL-verpleegkundige werkzaam op de afdeling. Zij werkt hiernaast ook nog vier uur per week op de polikliniek en houdt daar een MDL-spreekuur.

Bezoektijden
De bezoektijd is dagelijks van 14.00 tot 20.00 uur.

Bereikbaarheid
De afdeling 2A is telefonisch bereikbaar op 088 - 70 68 337.
Afdeling 2B is telefonisch bereikbaar op 088 - 70 67 684.

Locaties
Voor de afdelingen 2A en 2B gaat u naar de tweede verdieping, Vanuit de lift gaat u linksaf.