Intensive Care en Hartbewaking

Op de Intensive Care (IC)  in het Bravis ziekenhuis worden patiënten verpleegd die in een levensbedreigende toestand verkeren. Of bij wie vitale functies -zoals bloedsomloop en ademhaling- intensief bewaakt, behandeld of overgenomen worden. Dit kan zijn door apparatuur en/of medicatie. Zowel de locatie Bergen op Zoom als Roosendaal heeft een Intensive Care. 

Op  de Hartbewaking (CCU) kamers liggen patiënten met een dreigend of acuut hartprobleem. Er worden patiënten opgenomen met pijn op de borst, een hartinfarct, hartfalen of hartritmestoornissen. Deze patiënten liggen ter observatie aan de bewakingsmonitor. Alleen de locatie  Roosendaal beschikt over een hartbewaking (CCU).

Bezoektijden Intensive Care en Hartbewaking

We hebben voldoende vacatures voor het werken op de IC en de CCU. In de onderstaand filmpje vertellen onze medewerkers waarom het zo leuk is om hier te werken. Zo zegt Ralf Blummel: "In overleg met de specialisten wordt mijn deskundigheid echt gewaardeerd."

Aandoeningen en Behandelingen

Alle patiënten op de afdeling Intensive Care en Hartbewaking worden voortdurend bewaakt met behulp van apparatuur. Hierdoor is het mogelijk om hartritme, bloeddruk of de ademhaling te bewaken. De verpleegkundige doet regelmatig controles. Ook neemt de verpleegkundige bijvoorbeeld bloed af voor onderzoek en/of verstrekt de nodige geneesmiddelen. De meeste onderzoeken vinden plaats op de afdeling. Voor sommige onderzoeken is dat technisch niet mogelijk: bijvoorbeeld het maken van een CT-scan. In dat geval wordt de patiënt vervoerd naar de plaats van het onderzoek en wordt daarbij begeleid door een verpleegkundige en arts.

De artsen die werkzaam zijn op de Intensive Care worden intensivisten genoemd. De intensivist (ofwel Intensive Care arts) is verantwoordelijk voor de medische zorg en daar waar nodig vind overleg plaats met overige medisch specialisten.

De cardioloog is verantwoordelijk voor de medische zorg van de CCU-patiënt. Net als bij de intensivist vind daar waar nodig overleg plaats met andere medisch specialisten.

Andere specialisten waarmee de cardioloog en intensivist in nauw contact staan zijn bijvoorbeeld de longarts, internist, nefroloog, neuroloog en chirurg.

Voor verdere informatie omtrent behandelingen op de IC en Hartbewaking verwijzen wij u graag door naar de patiëntenfolders onderaan de pagina.

Wie komt u tegen op deze afdeling?

 • Verpleegkundigen, paramedisch personeel en ondersteunende diensten
 • Intensivisten
 • Cardiologen

Bezoekregeling Intensive Care en Hartbewaking

Bezoektijden voor bezoekers:
Van 18.00 tot 20.00 uur
Maximaal 2 personen op de kamer bij de patiënt

 • In overleg met de verpleegkundige kan van de bezoektijden worden afgeweken.
 • In verband met infectiegevaar zijn bloemen en/of planten op de Intensive Care of Hartbewaking niet toegestaan.
 • Kinderen zijn welkom echter alleen na overleg met de dienstdoende verpleegkundige.

Informatie voor bezoekers:

 • U kunt ons dag en nacht rechtstreeks bereiken via telefoonnummer
     088 - 7 067 469 voor locatie Bergen op Zoom
     088 - 70 68 600 voor locatie Roosendaal.

 • Bij voorkeur niet tussen 7:00 en 10:00 uur in verband met zorgactiviteiten.

 • De contactpersoon wordt voor 11.30 uur gebeld door de verpleegkundige om u te informeren over uw naaste.

 • Het is voor de verpleegkundigen belangrijk te weten wie namens de familie optreedt als contactpersoon.

 • Voor meer informatie over uw rechten en plichten kunt u terecht bij het Patiënten Service Bureau of lees hier de folder.

 • Het Bravis ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen. Wij adviseren u daarom om waardevolle bezittingen (sieraden, geld, etc.) zoveel mogelijk thuis te laten of gebruik te maken van de desbetreffende persoonlijke kluisjes. 

Afspraken die gelden voor de bezoekers:

 • Familie verlaat de patiëntkamer op verzoek van verpleegkundige of specialist bij verzorging, behandeling en onderzoeken.
 • Familiekamer is niet bedoeld als ontvangstruimte voor overige familieleden/bezoekers;  dit kan in de centrale hal van het ziekenhuis.
 • Koffie en thee zijn op de afdeling verkrijgbaar in de automaten bij de wachtruimte. Voor eten kan de familie terecht in ons restaurant of men kan het zelf meenemen.
 • Familie zorgt ervoor dat de ruimte waarin men verblijft ordelijk en netjes is.
 • Voor meer informatie over uw rechten en plichten, kunt u terecht bij Patiënt Service Bureau of kijk op: www.bravisziekenhuis.nl/patientenfolders/uw-rechten-en-plichten-als-patient
 • Het Bravis Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van persoonlijke bezittingen. Wij adviseren daarom om waardevolle bezittingen (sieraden, geld etc.) zoveel mogelijk thuis te laten of gebruik te maken van de desbetreffende persoonlijke kluisjes.

De donatiecoördinator

Er is ook een donatiecoördinator aan de afdeling verbonden. De donatiecoördinator heeft onder andere als taak om zorgverleners en nabestaanden te attenderen op orgaan- en weefseldonatie bij overledenen. Tevens draagt de coördinator zorg voor het uitvoeren van een correcte donatieprocedure.

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 469
  Bereikbaarheid Voor de afdeling Intensive Care gaat u naar de eerste verdieping
  Roosendaal
  Telefoon 088 -70 68 600
  Bereikbaarheid Voor de afdeling Intensive Care en Hartbewaking volgt u route 85
IC met klavertje.jpg

Nazorg Intensive Care

De Intensive Care in het Bravis ziekenhuis beschikt over een nazorg polikliniek.

 • Inhoudsopgave
 • Roosendaal
 • Bergen op Zoom
 • Patiëntenfolders
 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 469
  Bereikbaarheid Voor de afdeling Intensive Care gaat u naar de eerste verdieping
  Roosendaal
  Telefoon 088 -70 68 600
  Bereikbaarheid Voor de afdeling Intensive Care en Hartbewaking volgt u route 85

Roosendaal

Alle bedden op de afdeling zijn voorzien van de benodigde apparatuur om patiënten te kunnen bewaken en te behandelen. Deze apparaten kunnen signalen geven in de vorm van geluid of een pieptoon. U hoeft niet in paniek te raken als een apparaat geluid maakt. De verpleegkundige die zorgt voor u of uw naaste weet wat de signalen betekenen en zal, als dat nodig is, gerichte actie ondernemen.

Twee eenpersoonskamers zijn voorzien van een sluis, waardoor het mogelijk is om geïsoleerd te verplegen. Soms is het nodig dat een patiënt geïsoleerd (dus apart van anderen) wordt verpleegd, vanwege een bacterie, virus of lage weerstand.

Op alle kamers is een kast aanwezig waar patiënten hun spullen in op kunnen bergen. Deze ruimte is echter wel beperkt. Ook is het mogelijk dat u gebruik kunt maken van een kluisje om eventuele waardevolle spullen te bewaren. Wij adviseren u echter wel om waardevolle spullen mee te geven aan uw naasten.

Tevens is er voor elke patiënt de mogelijkheid om televisie te kijken. Helaas is het gebruik van mobiele telefonie niet mogelijk in verband met het gevaar op storingen van de medische apparatuur. Wel mag u gebruik maken van een tablet of een E-reader.

 Via de virtuele rondleiding kunt u de Hartbewaking afdeling in Roosendaal bekijken. 

Bereikbaarheid
De afdeling Intensive care en Hartbewaking in Roosendaal is bereikbaar via telefoonnummer 088 - 70 68 600.

Locatie
U vindt de afdeling Intensive Care en Hartbewaking op de eerste verdieping, route 85 en is met de lift bereikbaar.

Bergen op Zoom

De IC in Bergen op Zoom heeft twaalf eenpersoonskamers en een tweepersoonskamer. Op de afdeling bevinden zich 2 werkplekken van de verpleegkundige. Daar bevinden zich ook de bewakingsposten.
Alle bedden zijn voorzien van de benodigde apparatuur om patiënten te kunnen bewaken en behandelen. Deze apparaten kunnen signalen geven in de vorm van geluid of een pieptoon. U hoeft niet in paniek te raken als een apparaat geluid maakt. De verpleegkundige die zorgt voor de patiënt weet wat de signalen betekenen en zal, als dat nodig is, gerichte actie ondernemen. 

Zes eenpersoonskamers zijn voorzien van een sluis, waardoor het mogelijk is om geïsoleerd te verplegen.  Soms is het nodig dat een patiënt geïsoleerd (dus apart van anderen) wordt verpleegd, vanwege een bacterie, virus of lage weerstand

Op alle kamers is een kast aanwezig waar patiënten hun spullen in op kunnen bergen. Deze ruimte is echter wel beperkt. Ook is het mogelijk dat u gebruik kunt maken van een kluisje om eventuele waardevolle spullen te bewaren. Wij adviseren u echter wel om waardevolle spullen mee te geven aan u naasten.

Tevens is er voor elke patiënt de mogelijkheid om televisie te kijken. Helaas is het gebruik van mobiele telefonie niet mogelijk in verband met het gevaar op storingen van de medische apparatuur. Wel mag u gebruik maken van een tablet of een E-reader.

Bereikbaarheid
De afdeling Intensive Care in Bergen op Zoom is bereikbaar via telefoonnummer 088 - 70 67 469.

Locatie
U vindt de Intensive Care (IC) in Bergen op Zoom op de eerste verdieping (F1) en is met de lift bereikbaar.