Hygiene en infectiepreventie

Deze afdeling coördineert en voert het infectiepreventiebeleid in het ziekenhuis uit, in de breedste zin van het woord. Eén van de belangrijkste onderdelen van dit beleid is het voorkómen van ziekenhuisinfecties. Het infectiepreventiebeleid wordt afgestemd op landelijke eisen en normen, wetgeving en richtlijnen van o.a. de Werkgroep Infectie Preventie.

Werkzaamheden van de deskundige infectiepreventie:

  • Het signaleren van situaties, die infecties in de hand werken en zorg dragen voor correctieve maatregelen.
  • Het opsporen, registreren en analyseren van ziekenhuisinfecties.
  • Het opstellen en implementeren van beleidsadviezen en protocollen.
  • Het toetsen of ingevoerde maatregelen worden nageleefd en of deze het gewenste effect opleveren.
  • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies.
  • Het geven van instructies, voorlichting en scholing op gebied van hygiëne en infectiepreventie.
  • Het bestrijden en voorkómen van verspreiding van micro-organismen (bijv. MRSA).
  • Het uitvoeren van microbiologische controles.

De deskundige infectiepreventie werkt nauw samen met de medische microbiologie.

  • Contactgegevens