Hoofdpijnpolikliniek

De Hoofdpijnpolikliniek is voor patiënten die chronisch hoofdpijn hebben. De hoofdpijn belemmert hen in het dagelijks functioneren en behandeling tot nu toe heeft onvoldoende resultaat.
 

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken op de hoofdpijnpolikliniek, locatie Roosendaal na verwijzing door uw huisarts of neuroloog.

Na het maken van uw afspraak ontvangt u een hoofdpijnvragenlijst en hoofdpijnkalander.  U neemt deze vragenlijst en hoofdpijnkalender ingevuld mee naar de hoofdpijnpolikliniek. U noteert ook de medicijnen die u tegen hoofdpijn gebruikt. Aan de hand van deze informatie kunnen de neuroloog en hoofdpijnverpleegkundige de soort hoofdpijn vaststellen en u zo mogelijk een behandeladvies geven.

Op de hoofdpijnpolikliniek bespreekt de hoofdpijnverpleegkundige eerst de vragenlijst en kalender met u. Dit duurt ongeveer 25 minuten. Vervolgens bespreekt de neuroloog met u de klachten. Zonodig onderzoekt de neuroloog u nog lichamelijk. Daarna stelt de neuroloog een diagnose. U krijgt u een advies over hoe uw hoofdpijn het beste behandeld kan worden. Soms is nog aanvullend onderzoek nodig.

Multidisciplinaire benadering

Hoofdpijn kan door zeer veel oorzaken ontstaan en in stand worden gehouden. Stress is een oorzaak die u zelf opmerkt. Er zijn ook oorzaken die u zelf niet opmerkt. Zo kunnen psychische oorzaken de hoofdpijn onbewust in stand houden. Ook lichamelijke klachten kunnen oorzaak van hoofdpijn zijn. Bijvoorbeeld een verhoogde spierspanning, verminderde beweeglijkheid in de nek, nekklachten of andere klachten van het bewegingsapparaat. Daarom is het soms nodig om ook andere hulpverleners, zoals een psycholoog en een fysiotherapeut, bij het onderzoek en de behandeling te betrekken. Daarom werken wij "multidisciplinair". Dat wil zeggen dat een team uw klachten bespreekt. In dat team zitten o.a. ook een psycholoog en fysiotherapeut. Een fysiotherapeut en (neuro)psycholoog kunnen dus ook verdere onderzoeken doen.

Behandeling 

De behandeling kan bestaan uit medicijnen. Maar ook een fysiotherapeut en/of een psycholoog kunnen u behandelen. Na de eerste afspraak krijgt u eventueel een nieuwe afspraak. Dit kan bij de neuroloog, bij de hoofdpijnverpleegkundige of beiden zijn. Soms wordt ook een telefonische afspraak gemaakt om het beloop van uw klachten en de behandeling verder te evalueren.

Vragen

heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Neurologie, locatie Roosendaal op tel. 088 70 68 903.

  • Contactgegevens

    Roosendaal
    Telefoon 088-7068903

Spreekuur

De spreekuren van de Hoofdpijnpolikliniek vinden op dinsdag plaats.
Op de hoofdpijnpolikliniek ontmoet u neuroloog dhr. A. Valkenburg en hoofdpijnverpleegkundige Mw. M. de Bont.


 

www.hoofdpijncentra.nl