Gynaecologie

Gynaecologie is het specialisme dat zich bezig houdt met ziektes en problemen van de vrouwelijke geslachtsorganen, maar ook met zwangerschap en kinderwens. In het Bravis ziekenhuis werken 14 gynaecologen. Zij werken in een team samen met verpleegkundigen, verloskundigen, echoscopistes en secretaresses. Naast algemene gynaecologie en verloskunde hebben alle gynaecologen hun eigen aandachtsgebieden, onderwerpen waar zij zich extra op toegelegd hebben.

De gynaecologen zijn werkzaam op beide hoofdlocaties (Bergen op Zoom en Roosendaal) en polikliniek Etten-Leur.

MijnBravis

Ter voorbereiding op uw bezoek, maar zeker ook daarna kunt u ook terecht op Mijnbravis. Hier kunt u bijvoorbeeld afspraken en uitslagen terugvinden, maar ook staan hierop vragenlijsten die u bij sommige aandoeningen extra kunnen voorbereiden op het consult en voor de gynaecoloog erg verhelderend kunnen zijn.

Bravis Zorgwijzer App

Informatie over een behandeling of operatie in het Bravis ziekenhuis is ook te vinden in de ‘Patient Journey App’. De app is gratis te downloaden via de App Store en Google Play Store. 

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 66 600
  Bereikbaarheid De polikliniek Gynaecologie is gevestigd bij het Moeder & Kindcentrum, route 89
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 66 600
  Bereikbaarheid De polikliniek Gynaecologie is gevestigd op de begane grond, route 28

Wachttijden

Wachttijden polikliniek

Met wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme gynaecologie. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 3e vrije plaats in het afsprakensysteem.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij de gynaecoloog op de polikliniek, kan deze met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek. 

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

*Wachttijden in dagen.
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

  Polikliniek  Diagnostiek  Behandeling Verwachte
wachttijd
behandeling
Polikliniekbezoek 50
Baarmoederverwijdering 58
Eierstokkanker
Sterilisatie bij de vrouw 83
Stressincontinentie 46

Bekijk hier de wachttijden van andere specialismen.

Spreekuur

Op de poliklinieken in Roosendaal en Bergen op Zoom houden de gynaecologen dagelijks spreekuur. Op de polikliniek zijn co-assistenten aanwezig. Zij kunnen in verschillende fases van hun artsopleiding zitten. Het kan voorkomen dat zij aanwezig zijn bij het consult. Heeft u bezwaar tegen hun aanwezigheid of u heeft specifieke wensen t.a.v. uw behandelaar, dan kunt u dat kenbaar maken bij het secretariaat.

Spreekuren polikliniek Etten-Leur

 • Op maandagochtend bij gynaecoloog mw. M. van Etten
 • Op maandagmiddag bij gynaecoloog mw. S. Poots
 • Op donderdagochtend bij gynaecoloog mw. E. Timmerman

Tevens is er deze dagdelen in Etten-Leur een gynaecologisch verpleegkundige aanwezig.

Vragen over borstvoeding
Het netwerk geboortezorg Qocon heeft een wegwijzer voor hulp en begeleiding bij borstvoeding gemaakt. Hierop vind je meer informatie over hulp en begeleiding bij borstvoeding. Ook is een sociale kaart toegevoegd. Klik hier voor de sociale kaart.

Opname in het ziekenhuis

Wordt u door een gynaecoloog opgenomen? Dan komt u in Roosendaal te liggen op de afdeling Chirurgie. In Bergen op Zoom wordt u voor een operatie door de gynaecoloog opgenomen op de afdeling Chirurgie, Trauma en Gynaecologie (GF6). 

Bekijk hier onze bezoektijden