Gynaecologie

Alle gynaecologen van het Bravis ziekenhuis oefenen hun vak over de gehele breedte uit. Zij zorgen voor zowel de patiënten op de poliklinieken als de opgenomen patiënten, ze begeleiden bevallingen en doen gynaecologische en verloskundige operaties. Daarnaast heeft elke gynaecoloog een of meerdere aandachtsgebied(en) waarin hij of zij is gespecialiseerd. Het kan daarom voorkomen dat u binnen het team wordt doorverwezen. De gynaecologen werken nauw samen met de gynaecologisch verpleegkundige.  De gynaecologen van het Bravis ziekenhuis vormen samen de maatschap Gynaecologie Bergen op Zoom - Roosendaal. Informatie over de maatschap, de werkwijze, ziektebeelden en behandeling vindt u op de website van de gynaecologenmaatschap.

Terugroepactie Mirena-spiraal

Een partij van de Mirena-spiraal wordt teruggeroepen. Hiertoe heeft de Inspectie voor de Gezondheidzorg in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besloten. Het gaat om de Mirena-spiraal die is uitgegeven op of na 27 oktober 2016. Ook de gynaecologen van Bravis ziekenhuis hebben gebruik gemaakt van deze partij. Lees meer

Vulvapolikliniek

De gynaecologen en dermatologen werken samen bij de behandeling van vrouwen met problemen aan de uitwendige geslachtsorganen (vulva) in de Vulvapolikliniek. Meer hierover leest u in de folder "Vulvapolikliniek"

Aanmelden bij de aanmeldzuil bij een afspraak in het Moeder & kindcentrum

Lees meer over het aanmelden bij de aanmeldzuil

Pijnbestrijding tijdens de bevalling

Bij een bevalling horen weeën. Veel vrouwen zien op tegen deze pijn. Het is daarom goed te weten dat u zich voor een deel kunt voorbereiden en uzelf technieken kunt aanleren om de pijn 'de baas' te worden. Mochten deze technieken onvoldoende helpen dan zijn er daarnaast een aantal medische mogelijkheden. Voor deze vormen van pijnbestrijding tijdens de bevalling moet u altijd in het ziekenhuis bevallen.

Poliklinisch bevallen

Wilt u poliklinisch bevallen? Dat kan in het Moeder & Kindcentrum. U moet zich hiervoor inschrijven bij het Bureau Opname van de locatie Bergen op Zoom. Dat kan door het invullen van het aanmeldformulier.

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 361
  Bereikbaarheid De polikliniek Gynaecologie is gevestigd bij het Moeder & Kindcentrum
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 706 85 84
  Bereikbaarheid De polikliniek Gynaecologie is gevestigd op de begane grond, route 28

Wachttijden

Wachttijden polikliniek

Met wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme gynaecologie. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 3e vrije plaats in het afsprakensysteem.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij de gynaecoloog op de polikliniek, kan deze met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek. 

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

*Wachttijden in dagen.
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

BoZ = Locatie Bergen op Zoom
RSD = Locatie Roosendaal

  Polikliniek BoZ Polikliniek RSD  Behandeling  Diagnostiek
Polikliniekbezoek 42 32
Baarmoederverwijdering 46
Eierstokkanker 9
Sterilisatie bij de vrouw 34
Stressincontinentie 50

Bekijk hier de wachttijden van andere specialismen.

Spreekuur

Op de poliklinieken in Roosendaal en Bergen op Zoom houden de gynaecologen dagelijks spreekuur.

Spreekuren in de buitenpoliklinieken

In Etten-Leur:

 • Op maandagochtend bij gynaecoloog mw. M. van Etten
 • Op maandagmiddag bij gynaecoloog mw. A. van Horenbeeck
 • Op donderdagochtend bij gynaecoloog mw. E. Timmerman

Tevens is er deze dagdelen in Etten-Leur een gynaecologisch verpleegkundige aanwezig.

In Oudenbosch:

 • Op maandagmiddag bij gynaecoloog mevrouw S. Poots.

In Steenbergen

 • Op maandagochtend bij gynaecoloog mevrouw dr. M. Noordam
 • Op donderdagochtend bij mevrouw dr. C.M. Boomsma

Telefonisch spreekuur over borstvoeding 
In Roosendaal is er elke dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur een telefonisch spreekuur over borstvoeding. Vragen over borstvoeding kunt u dan stellen aan de borstvoedingsdeskundige, tel. (088) 706 93 61.

 

Opname in het ziekenhuis

Wordt u door een gynaecoloog opgenomen? Dan komt u in Roosendaal te liggen op de afdeling Chirurgie. In Bergen op Zoom wordt u voor een operatie door de gynaecoloog opgenomen op de afdeling Chirurgie, Trauma en Gynaecologie (GF6). 

Bezoektijden
De bezoektijd is dagelijks van 14.00 tot 20.00 uur.

Nederlandese Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)

​Meteen naar de patiëntenfolders van De Gynaecoloog (NVOG)

Aanmeldfomulier poliklinische bevalling locatie Bergen op Zoom