Geriatrie

Geriatrie is het medisch specialisme dat zich bezig houdt met onderzoek en behandeling van oudere patiënten die vaak een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemenhebben. Door de combinatie van lichamelijke en geestelijke problemen kan het voor ouderen moeilijker worden zelfstandig te functioneren. Bij de behandeling ligt de nadruk op herstel en behoud van de zelfredzaamheid.

De geriater en internist ouderengeneeskunde zijn gespecialiseerd in de aanpak van onder andere:

 • loopproblemen en vallen
 • geheugenproblemen en verwardheid
 • gedragsproblemen en stemmingsproblemen
 • gebruik van (te veel) medicatie
 • continentie problemen
 • onbegrepen achteruitgang van het functioneren.

U kunt alleen een afspraak bij de geriater en internist-ouderengeneeskunde maken na verwijzing van uw huisarts of specialist. Tijdens het spreekuur werken de geriaters nauw samen met de geriatrisch verpleegkundige.

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 852
  Bereikbaarheid U vindt de polikliniek geriatrie op route 16
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 67 852
  Bereikbaarheid U vindt de polikliniek geriatrie op route 75F

Wachttijden

Wachttijden polikliniek

Met wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme geriatrie. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 3e vrije plaats in het afsprakensysteem.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij de geriater op de polikliniek, kan deze met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek. 

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

*Wachttijden in dagen.
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

  Polikliniek  Diagnostiek  Behandeling Verwachte
wachttijd
behandeling
Polikliniekbezoek 11

Bekijk hier de wachttijden van andere specialismen.

Spreekuur

Op de polikliniek in Roosendaal en Bergen op Zoom houden de geriaters en internist ouderengeneeskunde alle werkdagen spreekuur.

De geriater werkt tijdens spreekuur nauw samen met de geriatrisch verpleegkundige.

Opname in het ziekenhuis

Op locatie Bergen op Zoom van het Bravis ziekenhuis is een verpleegafdeling Geriatrie, ook wel  GAAZ genoemd: Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Patiënten die hier worden opgenomen worden behandeld voor ziekten die samenhangen met ouder worden. De meeste patiënten hebben meerdere aandoeningen tegelijk, zoals geheugenproblemen, acute verwardheid, vallen zonder duidelijke oorzaak en infecties.

Op de GAAZ werkt een team van gespecialiseerde medewerkers, elk met een eigen expertise. Het vaste behandelteam bestaat uit:

 • een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde
 • een verpleegkundige
 • een activiteitentherapeut
 • een voedingsassistente.

Andere medewerkers, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste, diëtiste, transferverpleegkundige, geestelijk verzorger en psycholoog worden ingeschakeld als dit nodig is. Het kan nodig zijn dat uw gezondheidssituatie een beoordeling of behandeling vraagt van andere medische specialist, zoals de longarts, cardioloog, neuroloog of chirurg. In dat geval vraagt de geriater of internist ouderengeneeskunde advies aan deze artsen. De geriater of internist ouderengeneeskunde coördineert het zorgproces.

Consultatieteam Geriatrie 

Het Bravis ziekenhuis heeft zowel in Bergen op Zoom als in Roosendaal een consultatieteam Geriatrie.  Dit team adviseert en ondersteunt andere specialisten over de behandeling en zorg voor de oudere patiënt op andere afdelingen binnen het ziekenhuis. Het consultatieteam bestaant uit een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde en een verpleegkundig specialist.