Functieafdeling

Op de Functieafdeling kunt u terecht voor diverse onderzoeken. De onderzoeken dienen als voorbereiding op een operatie of een bezoek aan een medisch specialist of als controle van uw gezondheid. U kunt terecht bij de Functieafdeling op de locatie Bergen op Zoom of  op de locatie Roosendaal, Ook in de poliklinieken Etten-Leur, Oudenbosch en Steenbergen vinden enkele functieonderzoeken plaats.

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088-70 67 289
  Bereikbaarheid Voor de hartfunctieafdeling volgt u route 65
  Roosendaal
  Telefoon 088-70 68 533
  Bereikbaarheid Voor de Functieafdeling volgt u route 66.
 • Inhoudsopgave
 • Roosendaal
 • Bergen op Zoom
 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088-70 67 289
  Bereikbaarheid Voor de hartfunctieafdeling volgt u route 65
  Roosendaal
  Telefoon 088-70 68 533
  Bereikbaarheid Voor de Functieafdeling volgt u route 66.

Roosendaal

De Functieafdeling verricht onderzoeken voor verschillende specialismen op het gebied van:

 • Cardiologie
  (o.a. hartfunctieonderzoek, pacemakercontrole en fietstest)
 • Vaatchirurgie
  (o.a. onderzoek naar spataderen)
 • Longgeneeskunde
  (o.a. blaastest)
 • Neurologie
  (o.a. meting hersenactiviteit)

Afspraken maken

U kunt terecht voor onderzoek op de Functieafdeling na een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist of verloskundige. Voor de meeste onderzoeken moet u een afspraak maken. Belt u hiervoor op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur tel. 088 706 85 33.

Hartfilmpje op verzoek van de huisarts
Voor het maken van een hartfilmpje (ECG) dient u een afspraak te maken. Uw huisarts kan een verwijzing sturen via Zorgdomein.

Melden
Voor een onderzoek meldt u zich bij de receptie van de Functieafdeling. Neem altijd de onderzoeksaanvraag mee.

Voorbereiding op een onderzoek

Voor sommige onderzoeken moet u nuchter zijn, voor andere mag u bijvoorbeeld geen huidverzorgingsmiddelen gebruiken. Uw (huis)arts of verloskundige informeert u hierover. Ook krijgt u te horen hoeveel tijd een onderzoek kost.

Bergen op Zoom

Op de Functieafdeling van de locatie Bergen op Zoom wordt onderzoek verricht naar het functioneren van bepaalde lichaamsfuncties.

We kunnen de onderzoeken die plaatsvinden onderverdelen in vijf categorieën, namelijk:

 • Cardiologie
 • Neurologie
 • Longfunctie
 • Endoscopie
 • Vaatfunctie.

Nadat u zich bij de receptie van de functieafdeling heeft gemeld, wordt u verzocht om plaats te nemen. U wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn.

Hartfilmpje op verzoek van de huisarts
Voor het maken van een hartfilmpje (ECG) dient u een afspraak te maken. Uw huisarts kan een verwijzing sturen via Zorgdomein.

U meldt zich voor het hartfilmpje op de polikliniek Cardiologie.
Als u aan de beurt bent, komt een assistente u halen.

Voor informatie of vragen neemt u contact op met het secretariaat van de arts, die het onderzoek heeft aangevraagd.

Secretariaat Cardiologie 088 - 706 72 90

Secretariaat Neurologie 088 - 706 63 57

Secretariaat Interne Geneeskunde 088 - 706 78 83

Secretariaat Flebologie 088 - 706 76 40

Secretariaat Chirurgie 088 - 706 7368