Donatiefunctionaris

Binnen het Bravis ziekenhuis zijn donatiefunctionarissen werkzaam. Deze functionarissen coördineren het ziekenhuisbeleid met betrekking tot orgaan- en weefseldonatie volgens de wet opgesteld door de Nederlandse Transplantatie Stichting.

  • Contactgegevens

    Bergen op Zoom
    Telefoon 088-7067636
    Roosendaal
    Telefoon 088-7068996

Informatie op het internet
Nederlandse Transplantatie Stichting
Ministerie van VWS
NIGZ Donorvoorlichting
Stichting Transplantatie NU
Donorregister

Roosendaal

De donatiecoördinator is de contactpersoon op het gebied van orgaan- en weefseldonatie.

 

 Mevrouw H. van Dijk
 Donatiecoördinator

 Mevrouw. C. Seebregts
 Donatiecoördinator

 

Korte geschiedenis
De donatiecoördinator is in 2000 op initiatief van de Nierstichting Nederland, de Nierpatiëntenvereniging NVN en het Ministerie van VWS in een aantal ziekenhuizen aangesteld. Aanleiding voor dit initiatief was het feit dat het aantal donoren sterk daalde sinds de invoering van de Wet op de Orgaandonatie (1 februari 1998). Ook werden de wachtlijsten voor met name de orgaantransplantaties steeds langer en bleek uit onderzoek dat veel meer in het ziekenhuis overleden patiënten in aanmerking komen voor donatie.

Ruim zeventig ziekenhuizen in heel Nederland hebben een donatiecoördinator (fulltime of parttime) in dienst. De ziekenhuizen maken deel uit van een regio. In totaal zijn er in Nederland zeven regio's. Het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal behoort samen met veertien andere ziekenhuizen tot de regio Rotterdam. In het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal is sinds 2005 een donatiecoördinator werkzaam.

Taken donatiecoördinator
De donatiecoördinator heeft onder andere als taak om zorgverleners en nabestaanden te attenderen op orgaan- en weefseldonatie bij overledenen. Tevens draagt zij zorg voor het uitvoeren van een correcte donatieprocedure. Zij levert met haar werk een belangrijke bijdrage aan de oplossing voor het dringende tekort aan organen en weefsels voor transplantatiedoeleinden.

De donatiecoördinator geeft binnen het ziekenhuis scholing en voorlichting aan artsen en verpleegkundigen over verschillende aspecten rondom donatie en transplantatie. Verder registreert en evalueert zij of artsen en verpleegkundigen bij alle overledenen volgens de regels hebben gehandeld en bespreekt dit met hen. Daarnaast is de donatiecoördinator een vraagbaak voor iedereen in het ziekenhuis die iets over orgaan- en weefseldonatie wil weten. Zij is het aanspreekpunt voor alle donatiezaken.

De donatiecoördinator is lid van de commissie Orgaan- en Weefseldonatie van het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal. Hierin hebben ook een aantal artsen, verpleegkundigen en de transplantatiecoördinator zitting. De commissie ontwikkelt beleid en geeft informatie en advies over orgaan- en weefseldonatie.

Donatie bespreekbaar maken
Als een overledene medisch gezien donor kan zijn, gaat de arts bij het Donorregister na wat de wens van de overledene is ten aanzien van donatie. Heeft de overledene hierover niets laten registreren, dan vraagt de arts de nabestaanden om toestemming. Zorgverleners worden geschoold om het onderwerp donatie bespreekbaar te maken. De nabestaanden hebben vaak veel verdriet wat het voor zorgverleners moeilijk maakt om met hen over dit onderwerp te praten. Echter, jaarlijks sterven enkele honderden mensen doordat organen niet tijdig beschikbaar komen. Ook aan donorweefsels is een grote behoefte. Donoren zijn van levensbelang!

Nabestaanden
Wanneer nabestaanden behoefte hebben aan meer informatie, kunnen zij terecht bij de donatiecoordinator (in geval van weefseldonatie) of de transplantatiecoördinator (in geval van orgaandonatie). De donatiecoördinator verstrekt informatie en verwijst, indien nodig, de nabestaanden naar bijvoorbeeld de betrokken arts of verpleegkundige of de geestelijk verzorger.

Heeft u vragen?
Neemt u gerust contact op met de donatiecoördinatoren Carla Seebregts of Hélène van Dijk. dit kan per e-mail:  cseebregts@Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal.nl of hsteenbakker@Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal.nl. Telefonisch zijn zij bereikbaar op nummer: 088 706 89 96.

Meer informatie?
Wilt u meer schriftelijke informatie over orgaan- en weefseldonatie, dan kunt u terecht bij het Patiënten Service Bureau, route 94 in de centrale hal van het ziekenhuis. Het Patiënten Service Bureau is geopend op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 uur.

 

Bergen op Zoom

Donorzorg is patiëntenzorg

Voor de artsen in het ziekenhuis is donatie een onderdeel van de patiëntenzorg.
Na het overlijden stopt de zorg direct. Er wordt beoordeeld of donatie van organen- en/of weefsels tot de mogelijkheden behoort.
Ziektegeschiedenis en de leeftijd van de overledene zijn belangrijk bij het bepalen of een orgaan geschikt is voor donatie. Afhankelijk van deze gegevens zal de arts of verpleegkundige het Donorregister bellen om te informeren of de overledene een wens heeft laten vastleggen.

In Nederland wordt elke ingeschreven burger, in het jaar dat hij of zij 18 jaar wordt, opgeroepen om zich te laten registreren in het Donorregister.
Deze officiële wilsverklaring in het Donorregister wordt altijd gerespecteerd. De arts zal pas actie ondernemen om de procedure tot donatie in gang te zetten als er toestemming is voor donatie.

Als er géén wilsbeschikking wordt aangetroffen in het Donorregister worden nabestaanden om toestemming voor donatie gevraagd. Een verdrietig moment voor nabestaanden. Een keus maken is moeilijk. Vooral als er voor het overlijden nooit gesproken is over het onderwerp donatie.
Twijfels over de wens van de overledene waren er niet geweest als hij of zij zich had geregistreerd in het Donorregister.

Bent u al geregistreerd?

U kunt zich direct registreren. Het donorregistratieformulier is te vinden in de polikliniekhal van het ziekenhuis, in de apotheek, het stadhuis of via internet op www.donorregister.nl. Op deze website kunt u inloggen met uw DigID.

Getransplanteerden beseffen goed dat een anonieme overledene gezorgd heeft dat hun kwaliteit van leven is verbeterd. Zij zijn de donor zeer dankbaar.

Donatiefunctionaris:

mw. H.W.M. Corstiaensen 088 706 76 36