Diabetespolikliniek

De Diabetespoli van het Bravis ziekenhuis is een vooruitstrevende polikliniek met gespecialiseerd personeel. Als patiënt bezoekt u de polikliniek ongeveer vier keer per jaar: twee keer bij de internist en twee keer bij de diabetesverpleegkundige. Daarnaast brengt u één à twee keer per jaar een bezoek aan de oogarts. Afhankelijk van eventuele klachten worden ook andere hulpverleners bij de behandeling betrokken. Uiteraard wordt er gestreeft om de verschillende afspraken zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

De diabetesverpleegkundigen

De diabetesverpleegkundige begeleidt diabetespatiënten die onder behandeling zijn van een internist of kinderarts. De diabetesverpleegkundige werkt samen met onder andere de podotherapeute en de diëtiste. Er zijn speciale Diabetespoliklinieken in Roosendaal en Bergen op Zoom. 

Contact met de diabetesverpleegkundigen

 • Telefoonnummer Bergen op Zoom: 088 - 70 67 809. De diabetesverpleegkundigen in Bergen op Zoom zijn elke werkdag bereikbaar tussen 11.00 uur en 12.30 uur. In geval van spoed belt u naar het algemeen nummer van het ziekenhuis 088 - 70 68 000. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende diabetesverpleegkundige.
 • Telefoonnummer Roosendaal: 088 - 706 86 33. In Roosendaal is er dagelijks een telefonisch spreekuur van 11.00 - 12.30 uur. Voor niet dringende vragen kunt u via de mail contact opnemen met de diabetesverpleegkundigen via diabeet.rsd@bravis.nl. Wij streven er naar om binnen 2 werkdagen te antwoorden. In geval van spoed neemt u telefonisch contact op.

Wat is diabetes

Diabetes mellitus is een chronische aandoening waarbij de alvleesklier onvoldoende of geen insuline aanmaakt. Hierdoor stijgt de bloedglucose in het bloed en komt er geen of onvoldoende glucose in de lichaamscellen. Deze aandoening is meestal niet te genezen, maar wel goed te behandelen. 

Insuline

Insuline wordt gemaakt in de alvleesklier (pancreas), een orgaan dat achter de maag ligt. De alvleesklier geeft de insuline af aan het bloed zodra dat nodig is. Dat wil zeggen, wanneer er meer glucose in het bloed komt. De hoeveelheid insuline die de alvleesklier afgeeft aan het bloed, hangt af van de hoeveelheid glucose die er op dat moment in het bloed zit. Hoe meer glucose in het bloed, hoe meer insuline. Er is dus, als men geen diabetes heeft, steeds een evenwicht tussen het glucosegehalte in het bloed en insuline. Insuline werkt als een soort sleutel. Daarmee kan de deur van een lichaamscel worden geopend. De bloedglucose kan uit het bloed en naar de cel. De cel neemt de glucose op en krijgt de benodigde energie. Normale bloedglucosewaarden liggen tussen de 3,5 en de 7 mmol/l.

Diabetes

Bij mensen met diabetes produceert de alvleesklier onvoldoende of geen insuline. Hierdoor blijven lichaamscellen gesloten voor de glucose, waardoor de bloedglucosespiegel stijgt. Is de bloedglucosespiegel langere tijd veel te hoog? Dan wil het lichaam dit teveel aan glucose toch kwijt. Via de nieren komt een deel van de glucose dan in de urine en wordt ongebruikt uitgeplast. De cellen krijgen geen brandstof. Daardoor ontstaat er een tekort aan energie en treedt vermoeiheid op.

Lees meer over Diabetes (de patiëntenfolder)

Diabetesteam volwassenen

Het diabetesteam bestaat uit professionals met verschillende deskundigheid. Het streven is om patiënten met diabetes mellitus zo zelfstandig en goed mogelijk in verschillende omstandigheden met hun ziekte om te laten gaan. Onderstaande deskundigen ondersteunen u hierbij.

 • Internisten
 • Diabetesverpleegkundigen
 • Transmuraal diabetesverpleegkundige. De transmuraal diabetesverpleegkundige wordt ingeschakeld als u tijdens uw opname over gaat op insuline of als u vragen heeft over diabetes. Zij geeft voorlichting, advies en instructie over het injecteren van insuline en hoe u bloedsuikers kunt prikken. Tevens regelt zij de afspraken na ontslag of, indien nodig, een huisbezoek. Als er extra ondersteuning nodig is in de thuissituatie, bespreekt en regelt zij samen met u de mogelijkheden van thuiszorg.
 • Podotherapeut
 • Een podotherapeut is deskundig op het gebied van voetklachten. De podotherapeut onderzoekt en behandelt de voeten van onder andere diabetespatiënten. Dit gebeurt na verwijzing van een specialist van het ziekenhuis. De podotherapeut maakt ook deel uit van het voetenteam. U vindt de podotherapeut op locatie Roosendaal 
 • Diëtist
 • Medisch psycholoog

Voetenteam

Het behandelen van voetproblemen als gevolg van diabetes vraagt aandacht van veel verschillende behandelaars. Zij vormen het voetenteam en onderzoeken samen uw voeten. Zij overleggen onderling wat de beste behandeling is voor uw voeten. Zo hoeft u niet bij alle behandelaars apart langs te komen, maar ziet u ze allemaal tijdens één bezoek.

Het diabetes voetenteam bestaat uit:

 • Een vaatchirurg
 • Een internist
 • Een orthopeed
 • Een revalidatiearts
 • Een dermatoloog
 • Een wondconsulent
 • Een diabetesverpleegkundige
 • Een podotherapeut                                                 

Afspraak

U moet bij een van bovenstaande specialisten onder behandeling zijn om in aanmerking te komen voor een bespreking in het voetenteam. Nadat de specialist u heeft aangemeld voor het voetenteam, wordt er een afspraak gemaakt op de polikliniek Orthopedie.

Bij het onderdeel spreekuren vindt u meer over de spreekuren op de diverse locaties.

Diabetesteams 
(Kinder-) diabetesverpleegkundigen locatie Roosendaal:

mw. R. van Gastel
mw. A. Mariën
mw. G. Dorreman
mw. C. Notenboom
mw. M. Veenstra
Transmuraal diabetesverpleegkundige:
Mw. D. Verpaalen
Podotherapeut:
mw. L. van Dorst

U vindt de diabetespolikliniek, locatie Roosendaal, op route 75E op de begane grond. De podotherapeut vindt u vanaf 12 december 2019 in het Poortgebouw tussen route 22 en 23A.

(kinder-) diabetesverpleegkundigen locatie Bergen op Zoom:
mw. N. Boel
mw. A. Jumelet
mw. D. Schenk
mw. R. Rutjes
Podotherapeut
P. Uitterhoeve

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 809 (elke werkdag tussen 11.00 uur en 12.30 uur)
  Bereikbaarheid Route 33
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 706 86 33 (elke werkdag tussen 11.00 uur en 12.30 uur)
  Bereikbaarheid Route 48
  Oudenbosch
  Telefoon 0165 - 31 30 55
  Bereikbaarheid De diabetespolikliniek is in Oudenbosch open op maandagochtend en vrijdagochtend
 • Inhoudsopgave
 • Spreekuur
 • Patiëntenfolders
 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 809 (elke werkdag tussen 11.00 uur en 12.30 uur)
  Bereikbaarheid Route 33
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 706 86 33 (elke werkdag tussen 11.00 uur en 12.30 uur)
  Bereikbaarheid Route 48
  Oudenbosch
  Telefoon 0165 - 31 30 55
  Bereikbaarheid De diabetespolikliniek is in Oudenbosch open op maandagochtend en vrijdagochtend

Spreekuur

Spreekuren

U kunt bij de diabetespolikliniek op afspraak terecht op de volgende locaties:

Locatie Roosendaal:

 • Van maandag t/m vrijdag (route 75E).
  Om de week op dinsdagavond is hier een avondspreekuur. Vraag de diabetesverpleegkundige naar de mogelijkheden.
 • Podotherapeut Mw. L. Van Dorst is op maandag (om de week), woensdag en vrijdag aanwezig in Roosendaal. Vanaf 12 december 2019 vindt u haar in het Poortgebouw tussen route 22 en 23A.

Oudenbosch Medisch Centrum:

 • Op maandag de hele dag

Polikliniek Etten-Leur.

 • Op dinsdagochtend - even weken 

Bezoekt u de Polikliniek Etten-Leur of het Oudenbosch Medisch Centrum? Dan meldt u zich aan de balie in de centrale hal.

Telefonisch spreekuur

Elke werkdag houdt de diabetesverpleegkundige van 11.30 tot 12.30 uur een telefonisch spreekuur. U kunt dan bellen naar telefoonnummer 088  - 706 86 33.