Dagopname

Op de afdeling Dagopname verblijven patiënten die opgenomen worden voor een operatie, onderzoek, behandeling of infuustherapie. Dit kan een opname van een hele dag zijn, maar ook voor een aantal uren. De afdeling Dagopname bevindt zich op locatie Bergen op Zoom en Roosendaal.

Bereikbaarheid
Op werkdagen is het team tussen 07.30 en 19.30 uur te bereiken op de telefoonnummers bovenaan deze pagina. Heeft u vragen over de datum of tijdstip van opname? Dan kunt u contact opnemen met Bureau Planning en Opname.

Bezoektijden
Aangezien het verblijf op de afdeling slechts enkele uren tot maximaal een hele dag duurt en u de mogelijkheid moet krijgen om te herstellen is er geen mogelijkheid tot bezoek, of het meebrengen van begeleiding.

U komt op deze afdeling te liggen als u een operatie, onderzoek, behandeling of infuustherapie moet ondergaan. U wordt opgenomen voor de specialist bij wie u op het spreekuur bent geweest. Deze specialist is verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Soms is een langer verblijf in het ziekenhuis nodig. U wordt dan overgebracht naar een verpleegafdeling en uw familie krijgt daarover bericht.

Opname op de afdeling Dagopname kan onder andere zijn voor een:

 • Operatie
 • Hartkatheterisatie of pacemaker wisseling (Alleen Roosendaal)
 • Cardioversie (Alleen Roosendaal)
 • Infuusbehandeling in verband met Reuma, Colitis Ulcerosa, Ziekte van Crohn of MS.
 • IJzerinfuus
 • Bloedtransfusie
 • Aderlating
 • Lumbaalpunctie
 • Pijnbehandeling 

De afdeling werkt zeer nauw samen met bijna alle specialismes binnen Bravis.

Op beide afdelingen werken verpleegkundigen, studenten, afdelingsassistentes en secretaresses, onder leiding van 2 teamleiders en een zorgmanager.

Indien mogelijk wordt u behandeld op de locatie van uw voorkeur. Mogelijk zal uw opname op de andere locatie gepland staan. Dit zal dan niet anders mogelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat bepaalde operaties specifiek op 1 locatie gedaan worden.

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 140
  Bereikbaarheid Afdeling G3, derde verdieping
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 68 854
  Bereikbaarheid Afdeling 1B/1B+, route 145
 • Inhoudsopgave
 • Opname in het ziekenhuis
 • Patiëntenfolders
 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 140
  Bereikbaarheid Afdeling G3, derde verdieping
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 68 854
  Bereikbaarheid Afdeling 1B/1B+, route 145

Opname in het ziekenhuis

Opname op de Dagbehandeling

Op het afgesproken moment meldt u zich aan de balie van de afdeling. De secretaresse zal u aanmelden en naar de wachtruimte doorverwijzen, waar u door de verpleegkundige opgehaald wordt. Er worden afspraken gemaakt over het verdere contact met uw contactpersoon, en er zal gevraagd worden om gedag te zeggen tegen de eventueel meegenomen begeleiding. U wordt meegenomen naar uw kamer. De afdeling heeft meerpersoonskamers, met zowel mannen als vrouwen. De verpleegkundige neemt de persoonlijke gegevens met u door, en zal gedurende de opname uw aanspreekpunt zijn. Voor elke patiënt zal het vervolg anders zijn, afhankelijk van de opnamereden.

Over het algemeen loopt de behandelend specialist geen visite op de afdeling. De verpleegkundige van de Dagopname bepaalt onder supervisie van de anesthesioloog of uw behandelend specialist wanneer u naar huis mag.

Wanneer u met ontslag gaat krijgt u van de verpleegkundige de nodige uitleg en een informatiebrief met nazorginstructies mee naar huis.

Visie afdeling Dagopname
Op de afdeling Dagopname werken professionele en servicegerichte medewerkers die de patiënten verzorgen met een persoonlijke en deskundige attitude. De verpleegkundige begeleidt de patiënt tijdens het korte verblijf op de afdeling, of het nu gaat om een chirurgische ingreep, behandeling, onderzoek of infuustherapie. Kwaliteit en veiligheid spelen een belangrijke rol bij uw verzorging en ontslag.