Dagopname

Op afdeling Dagopname komen patiënten die gedurende een hele dag worden opgenomen. Zij krijgen die dag een behandeling en gaan meestal ook dezelfde dag weer naar huis. U verblijft op deze afdeling als u een kortdurende ingreep, behandeling of een onderzoek moet ondergaan. U wordt opgenomen voor de specialist bij wie u op het spreekuur bent geweest. Deze specialist is verantwoordelijk voor uw medische behandeling. U kunt worden opgenomen op de locatie Bergen op Zoom of op de locatie Roosendaal

 

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 140
  Bereikbaarheid 3de verdieping op de G vleugel
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 68 252 (1B) of 088 - 70 68 854 (1B +)
  Bereikbaarheid Afdeling 1B (route 145) en 1B+ (route 83)
 • Inhoudsopgave
 • Roosendaal
 • Bergen op Zoom
 • Patiëntenfolders
 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 67 140
  Bereikbaarheid 3de verdieping op de G vleugel
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 68 252 (1B) of 088 - 70 68 854 (1B +)
  Bereikbaarheid Afdeling 1B (route 145) en 1B+ (route 83)

Roosendaal

Visie afdeling Dagopname
Op de afdeling Dagopname werken professionele en servicegerichte medewerkers die de patiënten verzorgen met een persoonlijke en deskundige attitude. De verpleegkundige begeleidt de patiënt tijdens het korte verblijf op de afdeling, of het nu gaat om een chirurgische ingreep, behandeling, onderzoek of infuustherapie. Kwaliteit en veiligheid spelen een belangrijke rol bij uw verzorging en ontslag.

Dagopname
U komt op deze afdeling te liggen als u een kortdurende ingreep, behandeling of een onderzoek moet ondergaan. U wordt opgenomen voor de specialist bij wie u op het spreekuur bent geweest. Deze specialist is verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Over het algemeen loopt de specialist na de ingreep of het onderzoek geen visite. De verpleegkundige bepaalt onder supervisie van de anesthesioloog en/of behandelend specialist wanneer u naar huis mag. Heeft u op dat moment vragen, dan kunt u deze gerust aan de verpleegkundigen stellen. Zij geven u graag alle gewenste informatie, zonodig in overleg met de specialist. U krijgt een policontroleafspraak mee. Soms is een langer verblijf in het ziekenhuis nodig. U wordt dan overgebracht naar een verpleegafdeling en uw familie krijgt daarover bericht.

Om twee redenen is voor dagopname gekozen, namenlijk.

 • Uw verblijf in het ziekenhuis zal zo kort mogelijk zijn
 • De specialisten vinden deze keuze medisch gezien ook verantwoord


Capaciteit/locatie
De afdeling Dagopname is gelegen op de 1e etage en heeft twee locaties, afdeling 1B en afdeling 1B + (plus). De afdeling heeft in totaal 20 bedden, 3 infuusbedden en 4 infuusstoelen.

Reden van opname

 • Een operatie
 • Een pijnbehandeling
 • Een onderzoek of test
 • Het doorspuiten, bloed prikken, aanprikken van port-a-cath
 • Een beenmerg- of cristapunctie
 • Een bloedtransfusie
 • Een infuusbehandeling in verband met MS, Reuma, Colitis Ulcerosa of de ziekte van Crohn
 • Een leverbiopsie, ascitesdrainage of lumbaalpunctie
 • Aderlating
 • Alutard injecties
 • Voorbereiding op een TEEC-onderzoek
 • Hartkatheterisatie
 • Cardioversie
 • Pacemaker verwisselen

De afdeling Dagopname 1B + bestaat voor een deel uit kinderdagopnames. Op maandag- en donderdagochtend zijn bedden gereserveerd voor kinderen die een behandeling door de KNO-arts krijgen. Op andere dagen vinden kinderbehandelingen plaats door de orthopeed en chirurg. 

De afdeling werkt nauw samen met de:


Algemene informatie
Om u zo goed mogelijk te informeren over de afdeling Dagopname en de verdovingsvormen met betrekking tot uw operatie ontvangt u bij inschrijving bij het Bureau Planning en Opname twee folders. Een informatiefolder over de afdeling Dagopname en een informatiefolder anesthesiologie. U wordt geadviseerd deze thuis door te nemen zodat u bij onduidelijkheden tijdig contact kunt opnemen met de afdeling.

De werkwijze op de afdeling Dagopname
Op het afgesproken moment meldt u zich bij de receptie aan de hoofdingang, route 100. De receptiemedewerker vertelt u op welke locatie u zich moet melden: 1B (route 145) of 1B + (route 83).
Op de afdeling wijst een medewerker u de weg naar uw kamer. U ligt met meerdere patiënten op een zaal, zowel mannen als vrouwen. Door middel van gordijnen is afzondering mogelijk. Op de patiëntenkamer worden enkele voorbereidingen getroffen voor de ingreep en uw persoonlijke gegevens worden met u doorgenomen. Tevens worden afspraken gemaakt over het contact gedurende de dag met degene die u begeleidt. Daarna ondergaat u volgens afspraak de behandeling.

Het dagje "Dagopname" is snel voorbij
Over het algemeen loopt de specialist na een onderzoek, behandeling of operatie geen visite. De verpleegkundige bepaalt onder supervisie van de anesthesioloog en/of behandelend specialist wanneer u naar huis mag. Heeft u op dat moment vragen, dan kunt u deze gerust aan de verpleegkundigen stellen. Zij geven u graag alle gewenste informatie, zonodig in overleg met de specialist. De verpleegkundige maakt een controleafspraak op de polikliniek en geeft informatie over de nazorg thuis. Soms is een langer verblijf in het ziekenhuis nodig. U wordt dan overgebracht naar een verpleegafdeling en uw familie krijgt daarover bericht.

Bereikbaarheid
Op werkdagen is het team tussen 07.30 en 19.30 uur te bereiken op tel. 088 - 706 82 52 voor zorginhoudelijke vragen. Heeft u vragen over de datum of tijdstip van opname? Dan kunt u contact opnemen met Bureau Planning en Opname.

Bezoektijden
Aangezien het verblijf op de afdeling slechts enkele uren tot maximaal een hele dag duurt en u de mogelijkheid moet krijgen om te herstellen zijn er geen bezoektijden. Voor sommige patiënten worden uitzonderingen gemaakt.

 

Bergen op Zoom

Beschrijving afdeling:

De afdeling Dagopname voor volwassenen (G3) is gelegen op de 3e etage en bevind zich op de G vleugel. De afdeling is met de lift bereikbaar vanuit de centrale hal. De afdeling heeft één kamer met 4 infuusstoelen, 4 vierpersoonskamers en 3 eenpersoonskamers. De kamers zijn genummerd van kamer 1 tot 9. Vooraan in de gang treft u een balie aan. Hier kunt u zich melden voor opname.

Op de afdeling Dagopname komen patiënten voor behandelingen in verschillende specialismen. Deze kunnen we opdelen in twee groepen.
1. Voor snijdende specialismen (operaties),
2. Voor niet-snijdende specialismen,

Specialisten

Op de afdeling volwassenen Dagopname worden voor bijna alle medisch specialisten patiënten opgenomen, bijvoorbeeld voor de:

 • Cardioloog
 • Chirurg
 • Dermatoloog
 • Gynaecoloog
 • Internist
 • Kaakchirurg
 • KNO arts
 • Longarts
 • Neuroloog
 • Oogarts
 • Orthopeed
 • Plastisch chirurg
 • Psychiater
 • Reumatoloog
 • Uroloog

Naast de artsen werken de volgende disciplines op de afdeling Dagopname:

 • Zorgmanager
 • Teamleiders
 • Verpleegkundigen
 • Doktersassistente
 • Secretaresses
 • Afdelingsassistente
 • Huishoudelijke medewerksters
 • Leerlingverpleegkundigen
 • Stagiaires
 • Gastvrouwen
 • Vrijwilligers

Verpleegkundige organisatie

Op de afdeling werken (senior)verpleegkundigen, leerling-verpleegkundigen en stagiaires. Teamleidinggevenden geven sturing aan de dagelijkse werkzaamheden. De verpleegkundigen en stagiaires hebben ieder hun eigen taak in de zorg voor u.

De afdeling werkt met kamertoewijzing. Dit houdt in dat de verpleegkundigen per dienst één of meerdere kamers toegewezen krijgen. Zij zijn tijdens hun dienst verantwoordelijk voor de zorg aan de patiënten op die kamer. 

Vanaf 7.30 tot 19.30 uur zijn er altijd verpleegkundigen aanwezig. Zij zorgen voor uw verpleging, verzorging en begeleiding. Ook voeren zij de door de artsen afgesproken handelingen uit. 

In de computer worden de verpleegkundige observaties en bevindingen vastgelegd. Dit dossier kunt u altijd inzien. Gedurende de dag voeren de verpleegkundigen regelmatig overleg. Op die manier kunnen zij via een goede afstemming u zorg bieden.


Dagindeling

Voor iedere patiënt is de dagindeling op de afdeling Dagopname anders. De afdeling Dagopname is open van 07.30 tot 19.30 uur. Er zijn geen bezoektijden op de afdeling Dagopname.

Op de dag van opname kunt u direct naar de 3e verdieping op de G vleugel gaan. Daar kunt u zich vooraan melden aan de balie. U hoeft dus niet meer langs Bureau opname. De secretaresse zal u gegevens controleren en uw kamer en behandelplaats toewijzen.

 • Dagindeling voor onderzoek, behandeling of operatie:

Voor patiënten die worden opgenomen voor een onderzoek, behandeling of operatie is de dagindeling als volgt:

De verpleegkundige voert een kort opnamegesprek met u. Hierbij krijgt u informatie over de behandeling, operatie of het onderzoek. Zij verteld u wat de verwachte verblijfsduur is en hoe de verdere dagindeling er voor u uit ziet. Ook neemt zij uw medicatie, eventuele allergieën of dieet en het telefoonnummer van uw contactpersoon met u door.
Na dit gesprek moet u wachten tot de behandeling, operatie of het onderzoek plaats vindt. De geplande tijd is slechts een richttijd, deze kan altijd in- of uitlopen.

U wordt door een verpleegkundige voorbereid op de behandeling, operatie of onderzoek. Dat kan zijn: omkleden, scheren, pre-medicatie etc. Zodra u aan de beurt bent, wordt u door een verpleegkundige naar de behandelplaats gebracht.

Na de behandeling, operatie of onderzoek wordt u weer opgehaald door een verpleegkundige. U wordt teruggebracht naar uw kamer. Hier blijft u dan nog ter observatie en begeleiding. Gedurende de observatie wordt onder andere uw infuus in de gaten gehouden en worden uw vitale functies door de verpleegkundigen bewaakt. De tijdsduur voor observatie varieert per behandeling, operatie of onderzoek. Zodra u kunt eten krijgt u een maaltijd geserveerd.

Bij ontslag krijgt u van de verpleegkundige of de secretaresse een afspraakkaartje voor controle op de polikliniek mee naar huis.

 • Dagindeling voor infusie:

Voor patiënten die worden opgenomen voor een infusie is de dagindeling als volgt:

Als u voor de eerste keer komt, wordt er een uitgebreid opnamegesprek gehouden. Hierbij neemt de verpleegkundige uw medicatie, eventuele allergieë, een eventueel dieet en het telefoonnummer van uw contactpersoon door. Deze gegevens worden gedurende de tijd dat u bij ons komt voor de infusietherapie bewaard. Dit doen we zodat de volgende keren een kort opnamegesprek genoeg is.

Het infuus wordt door een verpleegkundige ingebracht en het afgesproken medicijn wordt u toegediend. Mocht u tijdens het middaguur nog opgenomen zijn, dan krijgt u een maaltijd geserveerd.
Als de infusie klaar is, wordt de naald weer verwijderd en mag u weer naar huis.

Gemengd verplegen:
In het Bravis ziekenhuis is 'gemengd verplegen' algeheel ingevoerd. Gemengd verplegen betekent dat vrouwen en mannen op dezelfde kamer worden verpleegd. Deze verpleegvorm wordt in vele ziekenhuizen toegepast om de opnamecapaciteit van de afdelingen te vergroten. Dit houdt dus in dat u wordt opgenomen op een kamer, waar zowel mannen als vrouwen liggen.
Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy (bij verzorgende handelingen, bij visite lopen etc.). Als u bezwaren heeft tegen gemengd verplegen kunt u dit kenbaar maken bij de opname-administratie, telefoonnummer: 088 - 706 85 60 of bij de verpleegkundigen op de afdeling waar u verpleegd wordt.