Continentiepolikliniek

De gynaecologen en de urologen van het Bravis ziekenhuis houden een gezamenlijke continentiepoli. Zij willen mensen met incontinentieklachten zo goed en zo snel mogelijk helpen. Beide specialismen bundelen hun kennis en daar heeft u voordeel bij. U kunt na verwijzing van uw huisarts bij deze poli terecht. Vrouwen die hun urine niet (goed) op kunnen houden kunnen terecht op de continentiepoli. Urologen, gynaecologen en gespecialiseerd verpleegkundigen werken hier nauw samen bij de behandeling van incontinentie.

Incontinentie
Stressincontinentie is een vorm van incontinentie die te herkennen is aan urineverlies tijdens bijvoorbeeld lachen, hoesten en sporten. De huisarts meldt vrouwen met deze klachten aan bij de urologieverpleegkundige. De urologieverpleegkundige stuurt een vragenlijst naar de patiënt met het verzoek deze in te vullen en te retourneren. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst wordt de zorgvraag bepaald en is duidelijk welke onderzoeken er plaats moeten vinden.

Met de patiënt wordt een afspraak gemaakt voor de continentiepoli, waar zij bij de urologieverpleegkundige komt. Aansluitend volgt de afspraak met de uroloog of de gynaecoloog en vinden de geplande onderzoeken plaats. Daarna wordt een behandelplan opgesteld wat kan bestaan uit medicijnen, fysiotherapie of een operatie.

 

Wachttijden

Meer informatie over onze wachttijden vindt u hier .

  Polikliniek  Diagnostiek  Behandeling Verwachte
wachttijd
behandeling

Bekijk hier de wachttijden van andere specialismen.

Spreekuur

Roosendaal;
Maandagmiddag
Specialisten:
Mevrouw S. Poots, gynaecoloog

Bergen op Zoom
Woensdagochtend
Specialisten:
De heer J. H. KleinJan, uroloog
 

Roosendaal

Telefoonnummers
Polikliniek Gynaecologie,
te bereiken van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00, tel. 088 706 85 84.

Polikliniek Urologie,
te bereiken van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur, tel. 088 706 85 57.

Urologieverpleegkundigen,
te bereiken van maandag t/m donderdag, van 08.00 - 17.00 uur
en op vrijdagochtend van 8.00 - 13.00 uur, tel. 088 70 68 862.

Bergen op Zoom

Telefoonnummers

Polikliniek Gynaecologie,
te bereiken van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00, tel. 088 70 67 361

Polikliniek Urologie,
te bereiken van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur, tel. 088 70 67 336

Urologieverpleegkundigen,
te bereiken van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00, tel. 088 70 66 191