Chirurgie

De chirurg onderzoekt, behandelt en begeleidt patiënten met een ziekte of verwonding. Is een operatie nodig? Dan voert de chirurg de operatie uit. Behandeling door de chirurg is niet altijd een operatie. Soms is er sprake van begeleiding of observatie tijdens herstel in uw ziekteproces. Bij bepaalde botbreuken wordt een gipsverband aangelegd. 

Single visit traject voor liesbreukoperatie

Vanaf 1 februari 2021 is het mogelijk om in één dag onderzoek, diagnose, opname en liesbreukoperatie te laten plaatsvinden. Er zijn wel voorwaarden waaraan een patiënt moet voldoen. 

Lees hier de voorwaarden voor de single visit liesbreuk

 

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 706 73 68
  Bereikbaarheid U vindt de polikliniek Chirurgie op route 84 de begane grond
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 706 73 68
  Bereikbaarheid U vindt de polikliniek Chirurgie op route 18 op de begane grond

Nieuwsberichten chirurgie

h. broks liesbreuk one visit 2.jpg

Liesbreukbehandeling kan bij Bravis in een dag

Augustus_Chirurg_Jeroen Diks.jpg

Zelfs een gescheurde aorta kan behandeld worden via de lies

vacoped 2020-3.jpg

VACOped verbetert behandeling gescheurde achillespees

Hans Fabry en Joyce Heeren 2018.jpg

Hoe fitter, hoe beter! Zelf invloed uitoefenen op je operatie

Onze chirurgen

Wachttijden

Wachttijden polikliniek

Met wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenerdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme chirurgie. Hierbij houden we ons aan een landelijke afspraak om te kijken naar de 3e vrije plaats in het afsprakensysteem.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij de chirurg op de polikliniek, kan deze met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek. 

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

*Wachttijden in dagen.
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
 

  Polikliniek  Diagnostiek  Behandeling Verwachte
wachttijd
behandeling
Polikliniekbezoek 11
Operatie aorta 21
Operatie borstkanker 14
Operatie darmkanker 21
Operatie dikke darm 21
Galblaas verwijderen 32 60
Operatie halsslagader 7
Behandeling liesbreuk open 56 21
Behandeling navelbreuk 45
Behandeling aandoening anus 47
Spatader - EVLT 21
Carpaal tunnel syndroom 14
Kijkoperatie liesbreuk 90

Bekijk hier de wachttijden van andere specialismen.

Spreekuur

Op de beide locaties houden de chirurgen elke werkdag spreekuur.

Spreekuren in de polikliniek Etten-Leur:

 • Op maandagochtend bij chirurg drs. S. Vijfhuize.
 • Op dinsdagochtend zijn de vaatverpleegkundige, physician assistant en wond- en decubitusconsulent aanwezig. Het spataderspreekuur op dinsdagochtend is samen met de dermatoloog.

Bezoekt u de polikliniek in Etten-Leur? Dan meldt u zich bij de receptie in de centrale hal.

Speciale spreekuren

Traumapolikliniek 
De traumapolikliniek is voor eerste controles na behandeling op de afdeling Spoed Eisende Hulp en op beide locaties gehouden.

Spataderspreekuur 
Het spataderspreekuur is een spreekuur speciaal voor mensen met spataderen. Voor de behandeling van spataderen werken de chirurgen samen met de dermatologen in het Spatadercentrum.

U kunt hiervoor terecht in:

 • Etten-Leur 
 • Bergen op Zoom

Oncologiespreekuur
Voor mensen met kanker vindt het oncologiespreekuur plaats op het Oncologie Centrum. U wordt hier door de chirurg gezien bij onder andere maagkanker, darm- en endeldarmkanker, longkanker en huidkanker.

Borstcentrum
Wanneer er bij u borstkanker is vastgesteld, wordt u gezien op het Borstcentrum. Ook wanneer er (nog) geen kanker is vastgesteld, maar u wel voor een afwijking in de borst onderzoeken moet ondergaan, komt u op het borstcentrum.

Opname in het ziekenhuis

Op de verpleegafdeling verblijven patiënten die een operatie, onderzoek of behandeling moeten ondergaan. Wordt u door een chirurg opgenomen, dan kan dit zijn op de locatie Roosendaal of op de locatie Bergen op Zoom.

Inlichtingen
Vanwege de Wet op de Privacy geven wij (na uw toestemming) alleen inlichtingen over uzelf, uw ziekte en uw behandeling aan de door u opgegeven contactpersonen. Uw overige familieleden, vrienden en kennissen kunnen bij deze contactpersonen informeren hoe het met u gaat. Tijdens het opnamegesprek geeft u aan wie deze contactpersonen zijn.

Locatie Roosendaal

Als u een operatie moet ondergaan die vooraf is gepland, verblijft u op de afdeling Chirurgie Kort Verblijf 3AB. Patiënten die acute zorg nodig hebben na een trauma/ongeval of een complexe operatie moeten ondergaan, verblijven op de afdeling Traumatologie op de 8de etage (G vleugel), locatie Bergen op Zoom.

Locatie
Voor de afdeling Chirurgie Kort Verblijf 3AB gaat u naar de derde verdieping. 

Bereikbaarheid
U kunt de afdeling Chirurgie Kort Verblijf 3AB bereiken via telefoonnummer 088 - 70 68 500.

Bezoektijden

Locatie Bergen op Zoom

Als u een operatie moet ondergaan die vooraf is gepland, verblijft u op de afdeling Chirurgie F6 of GF6. Patiënten die acute zorg nodig hebben na een trauma/ongeval of een complexe operatie moeten ondergaan, verblijven op de afdeling Traumatologie op de 8de etage (G vleugel).

Locatie

De afdelingen Chirurgie (F6 en GF6) vindt u op de zesde verdieping.
De afdeling Traumatologie (G8) vindt u op de achtste verdieping.

Bereikbaarheid
U kunt de afdelingen Chirurgie F6 bereiken via telefoonnummer 088 - 70 66 251.
U kunt de afdeling Chirurgie GF6 bereiken via telefoonnummer 088 - 70 66 281.
U kunt de afdeling Traumatologie (G8) bereiken via telefoonnummer 088 - 706 75 70. 

Bezoektijden

Physician Assistant Chirurgie (PA)

Een physician assistant Chirurgie voert haar werkzaamheden zelfstandig uit in nauwe samenwerking met de chirurg. De werkzaamheden van de physician assistant bestaan onder andere uit het houden van een poliklinisch spreekuur, met daarbijhorende controles en behandelingen. Ook voert de physician assistant medische technische handelingen uit zoals kleine ingrepen. De chirurg is altijd bereikbaar om (eventueel tussentijds) te overleggen om zodoende een optimale zorg te garanderen.

Gespecialiseerd verpleegkundigen 

De chirurgen werken samen met de:

Patiënten met botontkalking worden doorverwezen naar de osteoporoseverpleegkundige.

Informatie darmkanker

Hier vindt u meer informatie over darmkanker.

Patiëntenfolders