Cardiologie

Cardiologie is het medisch specialisme dat zich richt op het behandelen en begeleiden van patiënten met hart- en vaatziekten. Op de afdeling Cardiologie van het Bravis ziekenhuis worden patiënten behandeld met aandoeningen aan het hart, bijvoorbeeld hartfalen, hartinfarcten, hartritmestoornissen of hartklepafwijkingen. Deze patiënten worden behandeld door de cardioloog. Patiënten kunnen in het Bravis ziekenhuis ook hun ICD (inwendige pacemaker) laten controleren. De cardiologen werken nauw samen met de hartfalenverpleegkundige, de Hartrevalidatiepolikliniek en de Functieafdeling

Afspraken maken

U kunt alleen een afspraak maken bij de cardioloog nadat uw huisarts of specialist u heeft doorverwezen.

Melden buitenpoliklinieken

Bezoekt u de Polikliniek Etten-Leur? Dan meldt u zich bij de receptie in de hal op de begane grond.

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088 - 70 68 466
  Bereikbaarheid De polikliniek Cardiologie vindt u op route 65 op de begane grond.
  Roosendaal
  Telefoon 088 - 70 68 466
  Bereikbaarheid De polikliniek Cardiologie vindt u op route 39 op de begane grond.

Wachttijden

Wachttijden polikliniek

Met wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme cardiologie. Hierbij houden we ons aan de landelijke afspraken.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij de cardioloog op de polikliniek, kan deze met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen. Met ‘wachttijd behandeling’  bedoelen we het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek. 

Wij wijzen u erop dat de metingen momentopnames zijn. Ook kan de wachttijd toch anders zijn door spoed, een bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten, etc.

*Wachttijden in dagen.
 

  Polikliniek  Diagnostiek  Behandeling Verwachte
wachttijd
behandeling
Polikliniekbezoek 4

Bekijk hier de wachttijden van andere specialismen.

Spreekuur

De cardiologen houden in Bergen op Zoom en Roosendaal elke werkdag spreekuur.

Spreekuren in de buitenpolikliniek

In Etten-Leur:
Op maandag de hele dag cardioloog M. Broeders
Op dinsdagmiddag cardioloog mevrouw F. Oei

Bezoekt u de Polikliniek Etten-Leur? Dan meldt u zich bij de receptie in de hal op de begane grond.

Opname in het ziekenhuis

De verpleegafdelingen Cardiologie zijn gevestigd op de locatie Roosendaal op afdelingen 4A en 4B. De Hartbewaking (CCU) bevindt zich op de eerste verdieping, route 85. 

Op afdelingen 4A en 4B verblijven patiënten met problemen aan het hart, zoals bijvoorbeeld hartfalen, pijn op de borst en hartritmestoornissen. Afhankelijk van de ernst van de klachten kan de patiënt ook worden verpleegd op de Hartbewaking op de eerste verdieping, route 85. Er is een nauwe samenwerking tussen de afdelingen. Patiënten komen van de Hartbewaking naar de afdeling Cardiologie om bijvoorbeeld te revalideren na een infarct. Patiënten kunnen telemetrisch worden bewaakt, daarbij wordt hun hartritme op afstand bewaakt. Ook patiënten die een langere herstelperiode nodig hebben na een hartoperatie of een dotterbehandeling worden op deze afdeling verpleegd. 

Met fysiotherapeut, diëtist, geestelijke verzorger en maatschappelijk werker wordt nauw samengewerkt. Het komt steeds vaker voor dat patiënten ook thuis verpleegkundige zorg nodig hebben. Een medewerker van het Loket Nazorg helpt u bij het inschakelen van deze verpleegkundige zorg. Voor bepaalde groepen patiënten is het nodig dat zij nog na hun opname doorgaan met revalideren onder begeleiding. De revalidatieverpleegkundige en de fysiotherapeut verzorgen deze poliklinische revalidatie.

Bezoektijden
De bezoektijd is dagelijks van 14.00 tot 20.00 uur.

Bereikbaarheid
Afdeling 4A is telefonisch bereikbaar op 088 - 70 68 383.
Afdeling 4B is telefonisch bereikbaar op 088 - 70 68 241.
Afdeling Hartbewaking is telefonisch bereikbaar op 088 - 70 68 600.

Locaties
Voor de afdelingen 4A en 4B gaat u naar de vierde verdieping.
Voor de Hartbewaking gaat u naar de eerste verdieping. U volgt route 85. 

 www.hartstichting.nl

Harteraad