Bureau Planning en Opname

In overleg met uw specialist is besloten tot opname in het Bravis ziekenhuis. Dit kan zijn op de locatie Bergen op Zoom of de locatie Roosendaal. Meer informatie over de procedures rond de opname vindt u hieronder.

 • Contactgegevens

  Bergen op Zoom
  Telefoon 088-7067235
  Roosendaal
  Telefoon 088-7068881
  Bereikbaarheid Voor vragen over uw opname kunt u op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 uur contact opnemen met het Opnameplein (route 95).

Wachttijden

Meer informatie over onze wachttijden vindt u hier .

  Polikliniek  Diagnostiek  Behandeling Verwachte
wachttijd
behandeling

Bekijk hier de wachttijden van andere specialismen.

Roosendaal

Besluit u in overleg met uw medisch specialist tot ziekenhuisopname? Dan moet u zich melden bij Bureau Planning & Opname. Een medewerker verzorgt uw inschrijving en regelt vervolgens alles voor uw opname. We noteren bij een geplande opname een extra telefoonnummer om een boodschap te kunnen doorgeven. Dit kan uw eigen mobiele nummer zijn, maar ook het telefoonnummer van iemand anders.

Afspraken maken

Soms is een opname direct te plannen. Dan krijgt u bij inschrijving meteen de opnamedatum. In de meeste gevallen lukt dit echter niet. Een medewerker van Bureau Planning & Opname neemt dan later contact met u op om de datum van de opname definitief vast te leggen. Ook krijgt u dan te horen op welke afdeling u komt te liggen. Bij de opnameplanning houdt Bureau Planning & Opname zoveel mogelijk rekening met uw wensen.

Aanvullende informatie

Bij de inschrijving krijgt u aanvullende informatie over uw ziekenhuisopname. Zonodig maakt Bureau Planning & Opname ook een afspraak voor het preoperatief spreekuur (POS) bij de anesthesioloog.

De opname

Op de dag van opname moet u zich op de afgesproken tijd melden bij de balie van de verpleegafdeling. Weet u niet meer waar u moet zijn, dan verwijst een medewerker van Bureau Planning & Opname u graag door.

Locatie

U vindt  Bureau Planning & Opname op route 96 in de centrale hal.

Bergen op Zoom

In overleg met uw specialist is besloten tot opname op de locatie Bergen op Zoom. Naar aanleiding daarvan kunt u een oproep verwachten. U wordt vier tot veertien dagen voor de opname telefonisch opgeroepen. U krijgt dan de opnamedatum en opnametijd door. Is voor u de genoemde termijn van vier tot veertien dagen te kort? Bijvoorbeeld in verband met zakelijke afspraken of voor het regelen van opvang van uw kinderen? Meld dit dan bij Bureau Opname. Wij proberen met uw wensen rekening te houden. Wij zijn helaas genoodzaakt u weer onderaan op de wachtlijst te plaatsen, als u tot tweemaal toe niet kunt ingaan op een oproep voor opname. Wilt u niet langer op de wachtlijst blijven staan? Geef dit dan aan ons door.

Bureau Opname is op werkdagen te bereiken tussen 11.00 - 16.00 uur.
Het telefoonnummer is: 088-7067235.
Heeft u andere vragen over het moment van opname?
Neem contact op met Bureau Opname.

Soms wordt u een dag voor de operatie opgenomen. Dat is dan om u voor te bereiden op de operatie. We streven er echter naar om patiënten zoveel mogelijk op de dag van de operatie zelf op te nemen. Wij vragen u een tweede telefoonnummer door te geven, zodat wij altijd iemand kunnen bereiken.

Waar meldt u zich?

Van maandag tot en met vrijdag kunt u terecht bij Bureau Opname, rechts in de centrale hal. U meldt zich bij: ‘Inschrijven voor opname’ (paal 2). In het weekend of na 17.00 uur.