Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vindt het zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om te waarborgen dat patiënten in de regio West-Brabant en het oostelijk deel van Zeeland toegankelijke en kwalitatief goede zorg kunnen (blijven) krijgen. Vanuit dit maatschappelijk mandaat vervult de Raad zijn functie. Naast zijn toezichthoudende rol functioneert de Raad van Toezicht ook als adviseur, klankbord en werkgever van de Raad van Bestuur en hanteert daarbij de Governancecode Zorg.

De Raad is zodanig samengesteld dat ieder lid geschikt is om de hoofdlijnen van het beleid te beoordelen en tevens beschikt over specifieke deskundigheid op een of meer deelterreinen. De Raad van Toezicht vergadert circa 6 keer per jaar en werkt ter voorbereiding op deze vergaderingen met verschillende commissies. De Raad bestaat uit de volgende personen:

Dhr. dr. M.A. Dutrée (1958)

 • Voorzitter Raad van Toezicht
 • Voorzitter commissie Governance en Human Resource
 • Lid commissie Bedrijfsvoering en Financiën (tijdelijk)

 Mw. prof. dr. M.C.E. van Dam – Mieras (1948)

 • Voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid
 • Op aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad

Dhr. drs. R.M. Aleva (1958)

 • Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid
 • Lid commissie hoofdlocatie Bravis
 • Op voordracht van het Stafbestuur

Mw. A.P.E. Baart MBA (1962)

 • Lid commissie Governance en Human Resource
 • Op aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad

Dhr. dr. J. Wagensveld (1960)

 • Lid commissie Bedrijfsvoering en Financiën

Dhr. mr. B.J.M.P. Cremers (1971)

Dhr. drs. M.E. Hofman (1970)


Meer informatie over de visie, taak en werkwijze, samenstelling en nevenfuncties, profielschets, scholings- en ontwikkelprogramma, of de transparantie en verantwoording van de Raad van Toezicht vindt u hier.

terug naar het organogram